NEREGIŲ LABUI

 

JAUNIMAS PRADEDA VEIKTI


Egidijus Biknevičius"Mūsų žodžio" pašnekovas - vienas iš organizacijos Lietuvos aklųjų inovacininkų sąjungos (LAISA) lyderių Egidijus Biknevičius. Kodėl kaip tik apie šią organizaciją, kodėl su šiuo, o ne kitu žmogumi - manytume, į tai bus atsakyta pačiame pokalbyje.

- Spalio pradžioje grupė regėjimo negalią turinčių jaunų žmonių lankėsi pas LR Seimo vicepirmininką Gintarą Steponavičių. Ką ten veikėte, kam apskritai prireikė tokio susitikimo?

- Iš viso lankėsi maždaug 15 žmonių grupė. Susitikime jaunimas kėlė savo problemas, tarėsi, kaip būtų galima jas spręsti.

Daugelis jaunimo problemų susijusios su studijomis: trūksta literatūros, nėra sistemos, kaip gauti ir kaupti akliesiems studentams reikalingą informaciją, pavyzdžiui, studentai skenuoja reikalingą literatūrą, bet kiekvienas tai daro atskirai. Nuskaityta ar elektroniniu pavidalu gauta literatūra nekaupiama, todėl neregys, pradėjęs studijuoti, ją turi kaupti iš naujo. Aklieji ir silpnaregiai universitetuose negali naudotis kompiuteriais, internetu. Tiesa, šitie dalykai jau po truputį juda į priekį, tačiau vis tiek problemų dar yra daug. Akliesiems studentams dažnai būna reikalingas asistentas - tai dar viena problema. Kita didelė problema - studijas baigusių žmonių įsidarbinimas.

- Kodėl nusprendėte, kad geriausia kreiptis konkrečiai į G. Steponavičių?

- Kiek žinome, G. Steponavičius yra vienas iš tų Seimo narių, kurie nuolat, o ne tik prieš rinkimus domisi aklųjų reikalais. Tai ir paskatino mus kreiptis į šį žmogų.

- Kaip galėtumėte įvertinti susitikimo rezultatus?

Konkrečių sprendimų neradome, bet nusprendėme vėl susitikti po rinkimų ir šiuos reikalus toliau judinti. Antra vertus, eidami pas Seimo vicepirmininką, mes ir nesitikėjome, kad tuojau pat rasime sprendimus, tačiau kažkada juk reikia pradėti. Neturime nuleisti rankų ir, manau, kad šio to pasieksime.

- Tuojau po šio susitikimo su LR Seimo vicepirmininku išvažiavote į Olandiją - kas tenai vyko?

- Olandijoje, Dortrechto mieste, spalio 11 - 17 d. vyko Europos šalių jaunimo mokymai. Juose buvo kalbama apie diskriminaciją, žmogaus teises ir apie Europos Sąjungos programą "Jaunimas". Mokymuose dalyvavo 20 jaunimo atstovų iš 12 valstybių. Visi buvo sveikieji, tik aš vienas su negalia. Negalia nebuvo vyraujanti mokymų tema, vis dėlto jai skirta dėmesio kalbant apie diskriminaciją. Ypač akcentuotas sporto vaidmuo neįgaliems žmonėms integruojantis į visuomenę. Ne rezultatai, ne varžybos, bet pati galimybė sportuoti drauge.

- Na, o pati ES programa "Jaunimas", ką galėtumėte apie ją pasakyti?

- Programa jau veikia, tik apie ją Lietuvoje nebuvo arba beveik nebuvo informacijos. Ji skirta jauniems žmonėms nuo 15 iki 25 metų. Vienas iš svarbiausių programos tikslų, kad įvairių šalių jauni žmonės geriau suprastų vieni kitus, bendrautų, susidraugautų. Taigi, galima sakyti, kad programa skirta vieniems kitus pažinti. Kaip tai padaryti, kokiomis priemonėmis, kokiomis formomis - tai jau priklauso nuo kiekvieno mūsų fantazijos. Programos šūkis: "Kurti santarvę pradedant nuo jaunimo". Beje, negalia ir neįgalumas yra vienas iš programos prioritetų.

- Pereikime prie Lietuvos aklųjų inovacininkų sąjungos - ką veikiate, ką artimiausiu metu ketinate nuveikti?

- Netrukus ketiname pristatyti akliesiems skirtą elektroninių straipsnių bazę. Kaip sakiau šiek tiek anksčiau, aklieji studentai iki šiol studijoms reikalingą literatūrą skenuodavo ar kitaip kaupdavo atskirai, kiekvienas sau. Dabar bus galimybė turimą literatūrą padėti į mūsų sukurtą bazę, kad ja galėtų pasinaudoti kiti studijuojantys neregiai. Šitą duomenų bazę ateityje tobulinsime, plėsime, kitaip sakant, projektui neleisime numirti. Artimiausiu metu bandysime teikti tarptautinį projektą "Jaunimo" programai: suorganizuoti jaunimo mainus: suvažiuotų regėjimo negalią turintys žmonės iš keturių penkių valstybių, pabendrautų, pasidalintų patirtimi. Kartu su Lietuvos aklųjų biblioteka reikia baigti spręsti skenavimo problemą. Priminsiu, kad ji labiausiai aktuali studentams.

Jaunimo iniciatyva, palaikant LASS, yra laimėtas "Phare 2002" projektas, kurio tikslas - sukurti darbo vietas regėjimo negalią turinčiam jaunimui informacinių technologijų įmonėje. Kartu su kompanija "Penki kontinentai" rengsime kursus, kuriuose regėjimo negalią turinčius žmones mokysime programavimo, interneto svetainių kūrimo. Kursams pasibaigus, ketiname įsteigti įmonę, kurioje dirbtų trys keturi geriausiai programavimą įvaldę neregiai. Projektas jau patvirtintas ir šių metų pabaigoje turėtų startuoti. Po kelių dienų nuo mūsų pokalbio spalio 28 dieną Vilniuje, Valakupių reabilitacijos centre, prasidės regėjimo negalią turinčiam jaunimui skirtas seminaras. Šis seminaras - tai pavasarį Saaremo saloje (Estija) vykusio seminaro tąsa - lietuviškas variantas. Jaunimas, priklausantis Lietuvos aklųjų inovacininkų sąjungai, jame irgi dalyvauja.

Kalbėjosi Alvydas VALENTA

* * *
[Skaityti komentarus] | [Komentuoti] | [Turinys] | [Mūsų tinklapis]