LASS CENTRO TARYBOJE

Zita JUODKIENĖ

 


Rugpjūčio ir rugsėjo mėnesiais Lietuvos darbo birža, vadovaudamasi birželį priimtu Socialinių įmonių įstatymu, suteikė Šiaulių įmonei, "Regplastos", "Regsedos", "Regovitus, "Liregus" bei "Brailio spaudos" akcinėms bendrovėms socialinės įmonės statusą, kol kas tik laikiną, iki 2004 m. gruodžio 31 dienos. Tačiau pasinaudoti įstatymų numatyta finansine parama jos dar negali, nes nėra parengti ir patvirtinti poįstatyminiai dokumentai, kuriais vadovaujantis ta parama įmonėms turi būti teikiama. Dabar LASS įmonės ruošia dokumentus, reikalingus socialinės įmonės pastoviam statusui įgyti.

Kadangi LASS įmonės kol kas numatytomis įstatymo lengvatomis dar negali pasinaudoti, centro taryba kreipėsi į Socialinės apsaugos ir darbo ministeriją ir Invalidų reikalų tarybą prie LR Vyriausybės dėl "Sodros" priskaitymų bei energetikos kaštų dengimo lengvatų įmonėms pratęsimo, nes jų galiojimo laikas turėjo baigtis liepos 1 dieną. Į prašymą buvo atsižvelgta ir lengvatos pratęstos iki metų pabaigos.

Centro taryba drauge su Neįgaliųjų verslo informacijos centru surengė amatininkų su regėjimo negalia respublikinę kūrybinę stovyklą. Ji vyko rugpjūčio 26-28 dienomis, joje dalyvavo 40 neregių.

Rugsėjo 3 dieną LASS pirmininko pirmasis pavaduotojas S. Armonas ir vyriausioji specialistė A. Jozėnaitė dalyvavo Taline vykusiame Baltijos ir Šiaurės šalių aklųjų organizacijų vadovų posėdyje. Jame buvo pasikeista informacija, patirtimi ir nuomonėmis apie aklųjų reabilitacijos problemas bei apie Baltijos šalyse dabar priimamus naujus įstatymus, reglamentuojančius neįgalumą ir neįgaliųjų integraciją. O spalį 7 žmonių grupė iš LASS buvo išvykusi į Suomiją ir ten domėjosi, kaip Suomijos aklųjų federacijai sekasi organizuoti aklųjų poilsį, iš kokių lėšų išlaikoma sąjungos turima poilsiavietė.

Antrą kartą Vilniuje per Sostinės dienas rugsėjo 17 d. Katedros aikštėje ir Gedimino kalno papėdėje vyko respublikinė neįgaliųjų šventė "Tau, Vilniau", kurios koncertuose, mugėje dalyvavo 8 aklųjų ir silpnaregių meno kolektyvai, įstaigos su įvairiais gaminiais ir leidiniais.

Rugsėjo mėnesį centro tarybą pasiekė gera žinia, kad finansavimą iš "Phare 2002" fondų laimėjo projektas "Aklųjų ir silpnaregių jaunuolių įdarbinimas socialinėje įmonėje", kurį LASS vardu ir padedamas centro tarybos (tiesa, pagalbos prisireikė ne tiek ir daug) pateikė Egidijus Biknevičius. Pasibaigus projektui, Vilniuje bus įkurta socialinė įmonė, kurioje dirbs 6 regėjimo negalią turintys jaunuoliai.

Spalį vyko nemažai renginių, skirtų Baltosios lazdelės dienai. Centro taryba spalio 14 d. surengė respublikinį seminarą diskusiją "Ar užtikrins neregiui visavertę integraciją į visuomenę naujieji įstatymai?" Seminare dalyvavo apie 100 žmonių. Pranešimus skaitė ir atsakė į klausimus Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos atsakingi darbuotojai. O spalio 12-15 dienomis Mažeikiuose vyko tradicinės LASS dienos "Susitikimai". Dienų renginiuose dalyvavo Lietuvos aklųjų choras "Vilnius", LASS literatai, Klaipėdos retro muzikos ansamblis "Prisiminimas", kiti meno mėgėjų kolektyvai, "Žilvičio" darželyje vyko konferencija "Vaikų su regos negalia integracija į sveiką visuomenę".

Spalio 19 d. Vilniuje, Radvilų rūmuose, atidaryta paroda "Liečiu-matau". Tai jau trečioji LASS vykdomo projekto "Pažinkime meną pojūčiais" paroda. Ši paroda parengta kartu su Lietuvos dailės muziejaus meno pažinimo centru. Paroda yra kilnojamoji, ji bus demonstruojama ir kituose šalies miestuose.

Centro taryba parengė ir išleido Europos aklųjų sąjungos Sutrikusio regėjimo žmonių teisių komisijos leidinio "Messenger" dešimtąjį numerį. Leidinys yra leidžiamas du kartus per metus anglų kalba elektroniniu formatu ir platinamas nacionalinėms aklųjų organizacijoms. Jame spausdinami straipsniai apie Europos Sąjungos šalių norminius aktus neregių teisių, lygių galimybių integruotis į visuomenę, diskriminacijos klausimais.

Centro taryba kartu su Socialinės apsaugos ir darbo ministerija bei Invalidų reikalų taryba prie Vyriausybės rengia aklųjų ir silpnaregių profesinės reabilitacijos centro steigimo projektą, kurį planuoja pateikti Europos Sąjungos struktūriniams fondams.

Paskutiniu metu labai aktyviai pradėta ruoštis pasaulio esperantininkų suvažiavimui, kuris vyks Vilniuje 2005 metais. Centro taryba taip pat pradėjo rinkti idėjų krepšelį 2006 m. valstybinės neįgaliųjų socialinės integracijos programos projekto rengimui, todėl kviečiame teikti siūlymus savo rajono organizacijos pirmininkui arba LASS apskričių ar centro tarybai.

* * *
[Skaityti komentarus] | [Komentuoti] | [Turinys] | [Mūsų tinklapis]