IŠ MŪSŲ KALENDORIAUS

Dr. Valentinas Vytautas TOLOČKA

 


Sporto veteranas

Rugsėjo 8 d. sukanka 60 metų, kai gimė (1944) Jonas Burakovas, sporto meistras, treneris.

Gimė Jonavos rajone, Rimkų kaime, valstiečių šeimoje. 1958 m. pavasarį susižeidė sprogmenimis ir beveik neteko regėjimo. Tų pačių metų rudenį įstojo į Kauno aklųjų mokyklą. Joje pasimokęs kelerius metus, išėjo dirbti į LAD Kauno kombinatą plastmasės liejiku; baigė suaugusiųjų aklųjų vidurinę mokyklą.

J. Burakovas sportuoti pradėjo dar besimokydamas aklųjų internatinėje mokykloje. Čia susidomėjo sunkumų kilnojimu ir lengvąja atletika. Kombinate jo treneris buvo Pranas Majauskas. Netrukus J. Burakovui buvo suteiktas pirmasis sunkumų kilnojimo atskyris, 1973 m. gruodžio mėn. jis įvykdė sunkumų kilnojimo sporto meistro normą ir 1974 m. jam suteiktas TSRS sporto meistro vardas.

1969 m., P. Majauskui pasitraukus iš sporto būrelio trenerio pareigų, į jo vietą buvo paskirtas Jonas Burakovas, jis treniravo lengvaatlečius. 1973 - 1994 m. dirbo instruktoriumi metodininku. Pats ir kaip sportininkas, ir kaip treneris dalyvavo Lietuvos ir tarptautinėse varžybose: Lenkijoje, Vokietijoje, Bulgarijoje, JAV, Ispanijoje ir kitose šalyse. Jo auklėtiniai V. Girnius, A. Gvazdauskis ir jis pats į Lietuvą parvežė iškovotus aukso, sidabro ir bronzos medalius. J. Burakovas buvo šalies lengvosios atletikos senjorų čempionas (1997 - 2000). Yra Kauno aklųjų ir silpnaregių sporto klubo "Sveikata" treneris.

Ją prisimename visada jauną

Rugsėjo 14 d. sukanka 80 metų, kai gimė (1924) Vanda Kulytė Kazlauskienė, pedagogė, viena pirmųjų Lietuvos aklųjų draugijos darbuotojų.

Gimė Mažeikiuose, geležinkelininko šeimoje. 1943 m. baigė Vilniaus III gimnazijos pedagoginę klasę ir tais pačiais metais pradėjo dirbti auklėtoja Kauno aklųjų institute. LAD organizacinio biuro prie socialinio aprūpinimo liaudies komisariato pirmininkas Antanas Jonynas ją pakvietė dirbti į Vilnių. 1944 m. spalio 1 d. ji buvo paskirta LAD organizacinio biuro inspektore, o nuo tų pačių metų lapkričio 15 d. - vyresniąja inspektore. Jai pavesta tvarkyti kultūros ir švietimo reikalus. Šiose pareigose dirbo iki 1947 m. gruodžio 15 d. Tuo metu Vilniuje buvo sunkios gyvenimo ir darbo sąlygos: trūko maisto, kuro, aplinkui - neišvalyti siautusio karo griuvėsiai. Iš pradžių aklųjų draugiją kūrė trise: be jos dar buvo A. Jonynas ir A. Baltramiejūnas, visi be organizacinio darbo patirties, visi jauni.

1947 m. įvyko pirmasis Lietuvos aklųjų draugijos suvažiavimas. Nuo 1948 m. balandžio iki lapkričio V. Kulytė dirbo LAD Vilniaus skyriaus valdybos sekretore, nuo 1951 m. rugsėjo iki 1952 m. rugsėjo ėjo LAD Vilniaus srities ir miesto skyriaus valdybos pirmininkės pareigas. Dirbdama draugijoje buvo pirmoji LAD centro valdybos prezidiumo sekretorė, Vilniaus aklųjų įmonės bibliotekos vedėja, brailio raštu perrašinėjo knygas, mokė akluosius brailio rašto. Visi šie darbai draugijoje buvo svarbūs.

1944 - 1951 m. Vanda studijavo Vilniaus universitete rusų kalbą ir literatūrą. Baigusi universitetą dirbo mokytoja Vilniaus Antano Vienuolio vidurinėje mokykloje. Aklųjų draugijos renginiuose ji būdavo maloniai sutinkama viešnia.

Ir žurnalistas, ir rašytojas

Rugsėjo 30 d. sukanka 75 metai, kai gimė (1929) Adolfas Venckevičius, žurnalistas, ilgametis žurnalo "Mūsų žodis" vyriausiasis redaktorius, rašytojas. Gimė Vincentavo kaime, netoli Tverų (Plungės raj.), valstiečių šeimoje. Regėjimo neteko vaikystėje susižeidęs sprogmenimis. 1948 m. atvyko mokytis į Kauno aklųjų internatinę mokyklą. Dar jos nebaigęs 1951 m. rudenį buvo paskirtas LAD Klaipėdos srities skyriaus valdybos pirmininku. 1952 m. grįžo į aklųjų mokyklą ir ją baigęs 1955 m. įstojo į Vilniaus universitetą, studijavo lietuvių kalbą ir literatūrą. 1960 m., baigęs universitetą, kurį laiką dirbo LASS Šiaulių įmonėje darbininku. 1961 m. išrinktas LAD Šiaulių tarprajoninės valdybos pirmininku. 1963 - 1996 m. A. Venckevičius - vyriausiasis žurnalo "Mūsų žodis" redaktorius, buvo Žurnalistų sąjungos narys. LAD suvažiavimuose buvo renkamas centro valdybos ir jos prezidiumo nariu.

A. Venckevičius yra parašęs daugybę straipsnių, esė ir apybraižų, du scenarijus dokumentiniams kino filmams, sudarė straipsnių rinkinį "Susipažink su mano gyvenimu" (1978).

1979 m. jam suteiktas LTSR nusipelniusio žurnalisto vardas. Už nuopelnus žurnalistiniame darbe ir draugijos veikloje 1981 m. paskirta LAD tiflologinė premija.

Dar tebesimokydamas Kauno aklųjų mokykloje, domėjosi literatūra, priklausė literatų būreliui, pats rašė apsakymėlius. Dabar jo plunksnai priklauso nemažai apsakymų, išspausdintų ne tik žurnale "Mūsų žodis", almanache "Vaivorykštė", bet ir respublikos periodiniuose leidiniuose. Išleido apsakymų knygas "Gyvatė valgo ledus" (1997), "Anapus vaivorykštės" (1999). Šiais metais laukiama pasirodant jo trečiosios knygos.

MINĖTINOS SUKAKTYS

Spalio 1 d. sukaks 85 metai, kai gimė (1919) Vladas Černiauskas, vienas Lietuvos aklųjų draugijos kūrėjų.

Spalio 4 d. sukaks 60 metų, kai įsteigta (1944) Lietuvos aklųjų draugija.

Spalio 5 d. sukaks 70 metų, kai gimė (1934) Birutė Tarasevičienė, pedagogė. Mirė 2002 m. spalio 19 d.

Spalio 19 d. sukaks 100 metų, kai gimė (1904) Petras Maldeikis, pedagogas, trečiasis Kauno aklųjų instituto vedėjas. Mirė 1993 m. lapkričio 11 d.

* * *
[Skaityti komentarus] | [Komentuoti] | [Turinys] | [Mūsų tinklapis]