PROJEKTAI

Ginta PETRAUSKIENĖ

STOVYKLA PALANGOJE


Šių metų pradžioje Šiaulių rajono savivaldybės ekonomikos ir verslo plėtros skyriaus programų ir investicijų paieškos tarnybai pateikėme tęstinį projektą "Vilties spindulys", skirtą Šiaulių rajono vaikams su regėjimo negalia. Projekto tikslas - įgyvendinti integruotą socialinės paramos Šiaulių rajone strategiją, siekiant vaikų su regėjimo negalia savarankiškumo. Projekto uždaviniai - suorganizuoti reabilitacinę stovyklą, kuri padėtų atsiskleisti vaikų prigimčiai, puoselėtų ir plėtotų įvairias vaikų galias (emocines, fizines, valios), skatintų savarankiškumą, iniciatyvumą, norą bendrauti, vaiko atvirumą pasauliui, drąsą klausti, ieškoti atsakymo ir jį gauti.

Projekto "Vilties spindulys" įgyvendinimui buvo skirta 5506 Lt. Projektą rėmė: Šiaulių rajono savivaldybė - 4055 Lt, Šiaulių rajono savivaldybės Socialinių paslaugų centras - 1251 Lt, individuali I. Pašakinsko įmonė - 200 Lt, Všį Šiaulių ir Tauragės aklųjų ir silpnaregių taryba, AB "Utenos trikotažas", Klaipėdos jūrų muziejus.

Prie Palangos poilsio namų "Baltija" reabilitacijos centroProjektą vykdėme 2004 metų liepos 7 - 14 dienomis Palangos poilsio namų "Baltija" reabilitacijos centre. Rengiant šį projektą, teko daug bendradarbiauti, derinant įvairius norus ir galimybes. Dar šių metų vasario mėnesį kartu su Šiaulių rajono savivaldybės Socialinių paslaugų centro direktorės pavaduotoja Silva Timinskiene ir LASS Šiaulių miesto ir rajono tarybos socialine darbuotoja Inta Skeiviene vykome į Palangą, ieškojome rėmėjų bei derinome stovyklos programą ir dienotvarkę su daugeliu specialistų ir vadovų. Labai padėjo kvalifikuotos tiflopedagogės Almos Čekanauskienės konsultacijos ir idėjos.

Organizavome projekto pristatymą visuomenei: paskelbėme informaciją internete, apie projektą informavome Šiaulių rajono seniūnijų socialinius darbuotojus, Šiaulių rajono mokyklų vadovus, socialinius pedagogus, specialiuosius pedagogus, Šiaulių rajono okulistus, individualiai bendravome su 22 tėvais bei globėjais, kurių šeimose yra vaikų su regėjimo negalia.

Į reabilitacinę stovyklą Palangoje vyko 14 Šiaulių rajono vaikų su regėjimo negalia. Visiems vaikams buvo patikrintas regėjimas bei pateiktos okulisto rekomendacijos dėl šviesos terapijos taikymo galimybių. Per 8 stovyklavimo dienas visiškai įvykdėme projekte numatytą programą. Visiems vaikams buvo atliktos šviesos terapijos procedūros. Palangos poilsio namų "Baltija" reabilitacijos centro tifloreabilitologė Daina Vitkauskienė mielai sutiko papasakoti apie šį centrą, supažindino su aplinka, naujausia kompensacine technika, specialiomis kompiuterinėmis programomis. D. Vitkauskienė kiekvieną dieną vaikams leido žaisti su specialiai neregiams ir silpnaregiams pritaikytomis šaškėmis, šachmatais, domino bei kitais įvairiais žaidimais. Ypač vaikams patiko pasisverti su "kalbančiomis" svarstyklėmis.

Būdami stovykloje aplankėme Klaipėdos Pilies muziejų, Jūrų muziejų, delfinariumą. Stebėjome delfinų pasirodymą - tuo pat metu stovyklautojai Aušrelei teko plaukti valtele, kurią stūmė delfinai. Šią atrakciją suorganizavo Jūrų muziejaus projekto koordinatorė Vaiva Lankelienė.

Oras pasitaikė puikus, vaikai daug maudėsi, žaidė, vakarais būdavo laiškų skaitymo ir arbatos gėrimo vakarėliai. Vaikai savo įdomiausias ir maloniausias spalvotas mintis pavaizdavo piešinių konkurse. Prie jūros vyko smėlio pilių statymo konkursas. Paskutinio atsisveikinimo vakaro metu visi vaikai buvo apdovanoti AB "Utenos trikotažas" marškinėliais ir Šiaulių rajono savivaldybės Socialinių paslaugų centro parengtomis atminimo dovanėlėmis. Stovyklaudami vaikai išmoko įveikti sunkumus pėsčiųjų žygyje, tvarkingai susidėti daiktus į kuprinę ir savarankiškai susitvarkyti kambarius.

Orientuotis aplinkoje vaikams padėdavo stambesni bei ryškesni orientyrai, jų pačių įgūdžiai (klausa) ir vadovių patarimai. Vaikai užsigrūdino ir sustiprėjo ne tik fiziškai, t.y. tapo ištvermingesni, jie tapo ir drąsesni. Svarbiausia, jog vaikai išdrįso kalbėti apie tai, kas jiems neprieinama, ko jie nesugeba padaryti dėl silpnesnio regėjimo. Pastebėjome, kad sėkmingiau adaptavosi psichologiškai tvirtesni, teigiamai save vertinantys vaikai. Stovykloje vaikai susirado daug naujų draugų, išmoko gražiai bendrauti, būti dėmesingi vieni kitiems ir prasmingai leisti laiką. Stovykla buvo šauni, dienos prabėgo labai greitai.

Esame labai dėkingi Palangos poilsio namų "Baltija" direktoriui Jonui Juchnevičiui, pavaduotojui ūkio reikalams V. Kesminui, pavaduotojui medicinai A. Šatui, tifloreabilitologei D. Vitkauskienei bei visiems rėmėjams.

* * *
[Skaityti komentarus] | [Komentuoti] | [Turinys] | [Mūsų tinklapis]