SEMINARAI, KONFERENCIJOS

Genovaitė VAITKUVIENĖ

APIE SEMINARĄ IR TAUTŲ DRAUGYSTĘ


Kristofelio aklųjų misijos vardas nėra tuščia sąvoka daugeliui tų, kurie dirba su regėjimo negalią turinčiais žmonėmis ne tik Lietuvoje, bet ir Latvijoje, Ukrainoje, Kaliningrado srityje. Šį kartą misija parėmė aklųjų ir silpnaregių ugdytojų kvalifikacijos tobulinimo seminarą.

Į Kauno silpnaregių internatinę mokyklą susirinko pedagogės, ugdančios vaikus ankstyvajame ir ikimokykliniame amžiuje. "Ikimokyklinis ugdymas ir darbas šeimoje"- toks buvo seminaro pavadinimas. Tris dienas intensyviai dirbo kolegės iš LASUC, P. Avižonio regos centro, specialiųjų Kauno vaikų darželių "Vyturėlis", "Liepaitės" ir "Nežiniukas", iš Latvijos, Kaliningrado aklųjų mokyklų, seminaro šeimininkės ir pagrindinė kursų lektorė Gabrielė FeiglSeminaro viešnia Gabrielė Feigl iš Niurnbergo aklųjų ir silpnaregių ugdymo centro, neseniai pažymėjusio 150-ąsias įstaigos veiklos metines. Gabrielė Feigl ankstyvojo ugdymo srityje - o pastaruoju metu šio skyriaus vadove bei konsultante - dirba jau dvidešimt trejus metus. Tad jos darbo patirtis buvo naudinga visiems: tiek mažuosius ugdančioms pedagogėms, tiek, sakykim, Kaliningrado mokyklos pedagogėms, kur tokio ugdymo nėra, bet juo jau domimasi. Išanalizuota ir aptarta daug temų: ankstyvojo ugdymo sistema Bavarijos žemėje, komandinio darbo organizavimas įvertinant vaiką ir sudarant individualų jo ugdymo planą, ankstyvojo ugdymo pedagogo vaidmuo ugdant vaiką, ugdomo vaiko tėvų uždaviniai, Niurnbergo centro tarnybų darbas su šeimomis. Bendra visų nuomonė: vaikai, jų mamos, jų šeimos visur vienodi. Vienodi jų pagrindiniai poreikiai: visiems reikia saugumo, žinojimo, kad yra žmogus, su kuriuo gali pasitarti ir sulaukti dalykinės bei žmogiškos paramos. Visi tėvai, auginantys aklus arba silpnaregius vaikus, turi panašių problemų ir visi nori, kad jų vaikai gerai jaustųsi ir taptų savarankiški. Apie tai ir kalbėta, dalintasi patirtimi, žiūrėti videofilmai, vaidintos ir analizuotos situacijos. Niurnbergo ankstyvojo ugdymo pedagogai labai daug dirba ne tik tiesiogiai su vaiku, bet ir su visais jo artimaisiais, kaimynais, bendruomene, valdžios institucijomis, nuo kurių priklauso vaiko poreikių tenkinimas.

Viešnios galėjo susipažinti su vaikų darželio "Spindulėlis" veikla. Jas maloniai nustebino vaikų parodyta meninė programa, puikiai įrengti specialiojo lavinimo kabinetai, priemonių gausa ir tikslingas jų naudojimas.

Seminaro darbu domėjosi LASS centro tarybos darbuotoja Irena Matulienė. Ji konsultavosi su Gabriele Feigl ir prašė pasiūlyti literatūros, kurią būtų galima išversti į lietuvių kalbą ir kuri būtų naudinga visos Lietuvos pedagogams, dirbantiems ankstyvojo ir ikimokyklinio ugdymo srityje, o ypač naudinga vaikus su regėjimo negalia auginantiems tėvams.

Seminaro dalyvėms buvo pasiūlyta kultūrinė programa. Itin įspūdinga buvo Joninių šventė Kernavėje. Nepaisant lietaus, viešnią sužavėjo opera "Pilėnai" Trakų pilyje.

* * *
[Skaityti komentarus] | [Komentuoti] | [Turinys] | [Mūsų tinklapis]