LASS CENTRO TARYBOJE

Zita JUODKIENĖ

 


Šiemet Seimui priėmus Invalidų socialinės integracijos įstatymo pakeitimo įstatymą, Socialinės apsaugos ir darbo ministerija, vadovaudamasi atskirais šio įstatymo straipsniais, rengia įstatymo poįstatyminius aktus. Centro taryba kartu su apskričių tarybų darbuotojais aptarė parengtą Darbingumo lygio nustatymo taisyklių bei darbingumo lygio nustatymo kriterijų projektą (kalbant senaisiais terminais invalidumo nustatymo), o liepos mėnesį - specialiųjų poreikių nustatymo ir jų tenkinimo sąlygų aprašo bei taisyklių projektą. Dėl abiejų dokumentų projektų LASS pateikė nemažai esminių siūlymų ir pastabų Invalidų reikalų tarybai.

2004 m. birželio 1 d. buvo priimtas Socialinių įmonių įstatymas. Vyriausybė tik liepos 7 d. priėmė nutarimą Nr.852 "Dėl įgaliojimų suteikimo įgyvendinant Socialinių įmonių įstatymą." Šiuo nutarimu Socialinės apsaugos ir darbo ministerija yra įpareigota parengti 11, o Respublikinė darbo birža - dar 12 poįstatyminių dokumentų įstatymo įgyvendinimui užtikrinti. Dauguma dokumentų yra pradėti rengti, pirmieji turėtų būti patvirtinti ir įsigalioti nuo rugpjūčio 1 dienos. Ypač laukiamas dokumentas dėl socialinių įmonių registravimo tvarkos. Visos LASS įmonės ir uždarosios akcinės bendrovės rengia reikalingus dokumentus neįgaliųjų socialinių įmonių statuso įgijimui.

LASS centro taryba vasaros mėnesiais organizavo daug seminarų ir kitų renginių, skirtų kelti LASS narių kvalifikaciją, gilinti žinias.

Paskutinį birželio savaitgalį, 25-27 dienomis, Birštone vyko teisės seminaras jaunimui. Jame dalyvavo 15 jaunų žmonių iš visų didžiųjų Lietuvos miestų (daugiausia - Lietuvos aklųjų inovacininkų sąjungos narių). Seminare buvo išsamiai nagrinėjama diskriminacijos problema, aptartos įvairios akliesiems ir silpnaregiams taikomos lengvatos bei piniginės išmokos. Paskaitas skaitė teisės mokslų daktarė G. Lastauskienė ir teisininkas G. Stoškus.

Beveik visą birželio mėnesį 9 LASS rajonų ir miestų organizacijų darbuotojai ir nariai kėlė kvalifikaciją Socialinių darbuotojų rengimo centre prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos. Jie išklausė 3 seminarus pagal 4 modulių atestacinių mokymų programą ir išlaikė įskaitas. Ketvirtas seminaras planuojamas rugsėjo mėnesį. Išklausę visus 4 seminarus, darbuotojai įgis teisę gauti socialinio darbuotojo kvalifikaciją.

Liepos 8-9 d. Vilniuje rajonų ir miestų darbuotojams vyko seminaras efektyvaus bendravimo mokymo klausimais. Jame dalyvavo 12 žmonių, paskaitas skaitė Vilniaus universiteto ir Vilniaus Gedimino technikos universiteto dėstytojai M. Ruboževičienė ir V. Dauderys.

LASS centro taryba, matydama ir nesėkmingų aklųjų ir silpnaregių moksleivių integracijos pavyzdžių, inicijavo seminarą, kurio tikslas - padėti mokytojams suvokti integracijos proceso sudėtingumą ir vis didesnę atsakomybę, mokant specialių poreikių vaikus bendro lavinimo mokyklose. Įvairūs tyrimai rodo, kad, vykstant šiam procesui, trūksta ne tik mokytojų pasirengimo, bet ir mokyklos vadovų teigiamo požiūrio. Ryškėja nauja atskirties forma, kai aklieji ir silpnaregiai išgyvena atskirtį mokydamiesi drauge su matančiais bendraamžiais. Pagal parengtą projektą, kurį finansavo Švedijos aklųjų sąjunga, birželio 28-29 d. Birštone centro taryba kartu su Vilniaus "Versmės" vidurinės mokyklos specialistais, kurie jau 10 metų dirba integracijos sąlygomis, organizavo seminarą "Mokinių, turinčių specialių poreikių, ugdymo organizavimas bendrosiose mokyklose." Jame dalyvavo bendro lavinimo mokyklų mokytojai, direktoriai, direktorių pavaduotojai.

LASS centro taryba kartu su Kauno ir Marijampolės bei Klaipėdos ir Telšių apskričių tarybomis organizavo išvyką į tarptautinį Baltijos šalių aklųjų ir silpnaregių atlikėjų estradinės muzikos festivalį, vykusį birželio 11-13 d. Estijos Kuresarės miestelyje, Saaremo saloje. LASS atstovavo ansambliai "Meniu" ir "Prisiminimas".

Ir toliau vykdoma ilgalaikė meno prieinamumo ir pažinimo programa. Tik šiemet jos renginiai persikėlė už šalies ribų. Liepos 1-5 d., tarpininkaujant Vokietijos aklųjų sąjungai, centro taryba surengė išvyką į Berlyną. Išvykos tikslas buvo susipažinti su muziejų vertybėmis ir ekspozicijų pritaikymu akliesiems bei silpnaregiams. Pakeliui buvo aplankyti ir Karalių rūmai Varšuvoje. Išvykoje dalyvavo 20 LASS narių.

* * *
[Skaityti komentarus] | [Komentuoti] | [Turinys] | [Mūsų tinklapis]