SVEIKINIMAI

 

SVEIKINAME IR ESAME DĖKINGI


Džiaugiamės ir didžiuojamės, kad Lietuvos aklųjų choras "Vilnius" taip pat yra viena iš tų daugelio kultūros salelių, susietų su dviejų iškilių Lietuvos chorinio meno profesorių - Antano Jozėno ir Povilo Gylio - kūrybine veikla.

Profesorius Antanas Jozėnas, vadovavęs chorui nuo 1976 iki 1992 metų, ir dabartinis meno vadovas profesorius Povilas Gylys, savo kūrybiniame darbe pasižymintys ryškiu individualumu, yra siejami daugelio bendrų nuostatų: sakrališkai atsakingo požiūrio į Lietuvos chorinio meno palikimą, į choro misiją, choro artisto darbo svarbą, jo etinę ir estetinę kultūrą. Jų reiklumas sau ir kitiems - svarbus faktorius Lietuvos aklųjų choro "Vilnius" kūrybinėje biografijoje. Be šių asmenybių choro vardas Lietuvoje skambėtų daug tyliau. Todėl labai jiems esame dėkingi.

Prof. Antanas Jozėnas       Prof. Povilas Gylys

Abiejų profesorių darbo gijos susipynė ne tik Lietuvos aklųjų chore "Vilnius", bet ir Lietuvos muzikos akademijoje. Profesorius Antanas Jozėnas, dirbdamas mūsų choro meno vadovu ir vyriausiuoju dirigentu, ilgai vadovavo ir Lietuvos muzikos akademijos choro dirigavimo katedrai. Dabar choro meno vadovas ir vyriausiasis dirigentas profesorius Povilas Gylys taip pat vadovauja tai pačiai choro dirigavimo katedrai.

Todėl labai smagu, kad šiandien vėl galime nuoširdžiai pasveikinti abu profesorius su jų gražaus darbo įvertinimu: valstybiniu apdovanojimu - Lietuvos didžiojo kunigaikščio Gedimino ordino karininko kryžiumi.

 

Lietuvos aklųjų choras "Vilnius"

LASS centro taryba

* * *
[Skaityti komentarus] | [Komentuoti] | [Turinys] | [Mūsų tinklapis]