LASS CENTRO TARYBOJE

Zita JUODKIENĖ

 


Birželio mėnesio 9 dieną vykusiame centro tarybos posėdyje buvo apsvarstyta 12 klausimų.

Aptartas ir patvirtintas 2003 m. UAB "Regplasta" ūkinės - finansinės veiklos balansas ir pelno (nuostolių) ataskaita. Pranešimą šiuo klausimu padarė auditorė D.Vyšniauskienė. Pateikusi smulkią įmonės veiklos rodiklių analizę, pranešėja apibendrindama konstatavo, kad, nors įmonės situacija dar sunkoka, yra rodiklių, kurie, palyginti su praėjusiais metais (2002), yra pagerėję, o kiti ir visai neblogi. Gamybinis pelnas yra, tik kiti rodikliai (senos įmonės skolos) nulemia, kad jis vis dėlto lieka labai mažas.

Taip pat aptarti LASS įmonių (UAB) 2004 m. I ketvirčio ūkinės ir finansinės veiklos rezultatai. Per šį laikotarpį visos LASS įmonės pagamino ir realizavo produkcijos už 3,3 mln. litų, tai 25 proc. daugiau negu per atitinkamą praėjusių metų ketvirtį - ketvirtį baigė, turėdamos grynąjį pelną. Bendra gauto grynojo pelno suma buvo 2045,3 tūkst. litų. Įsiskolinimai įmonėms ketvirčio pabaigoje, lyginant su ketvirčio pradžia, sumažėjo 8,2 proc. ir buvo 3837,3 tūkst. litų. LASS įmonių ir bendrovių trumpalaikės skolos padidėjo 12,9 proc. ir buvo 3246,4 tūkst. litų. 2004 m. kovo mėn. Finansų ministerija atleido Šiaulių įmonę nuo prievolės grąžinti ilgalaikį kreditą, gautą garantuojant valstybei karūninių kamščių gamybos linijai įsigyti. Kreditas ir nesumokėtos palūkanos sudarė apie 3 mln. litų.

Per ketvirtį buvo atleisti 23 žmonės, iš jų - 4 aklieji ir silpnaregiai. Didžioji dauguma (18 ) iš darbo išėjo savo noru ar pasibaigus terminuotoms darbo sutartims. 29 žmonės, iš jų 5 aklieji ir silpnaregiai, per ketvirtį buvo priimti į darbą. Sąrašinis įmonėse dirbusių skaičius buvo 518, iš jų - 263 aklieji ir silpnaregiai. Vidutinis visose įmonėse dirbusių aklųjų procentas buvo 49. Įmonės (UAB) išmokėjo 49,5 tūkst. litų išeitinėms pašalpoms ir kompensacijoms už nepanaudotas atostogas. Apmokamų prastovų iš viso nebuvo.

Centro tarybos nariai, aptardami naujai patvirtintą Socialinių įmonių įstatymą, konstatavo, kad įstatymo svarstymas Seime parodė, jog daugelis jo narių neturi pakankamos ir pozityvios informacijos apie invalidų organizacijų veiklą, ypač įmonių, todėl regionuose kartu su kitomis neįgaliųjų organizacijomis būtina sustiprinti darbą su to regiono Seimo nariais, siekiant plačiau ir geriau išaiškinti Seimo nariams, kitiems vietinės valdžios pareigūnams bei visuomenei apie aklųjų ir silpnaregių organizaciją, jos struktūrą, narystę, šių žmonių galimybes dalyvauti darbinėje, kultūrinėje, švietėjiškoje ir kitose srityse. Tuose renginiuose aktyviai dalyvauti turėtų ir LASS įmonių bei įstaigų vadovai, specialistai. Nors įstatymas ne visiškai atitiko LASS įmonių lūkesčius, tačiau jis atveria erdvę LASS struktūrinių padalinių ir privačioms LASS narių iniciatyvoms.

Centro taryba už ilgametį ir gerą darbą Padėkos raštu apdovanojo LASS Šalčininkų rajono tarybos pirmininkę J.Davidovič bei Kauno ir Marijampolės apskričių aklųjų ir silpnaregių tarybos kultūrinių renginių organizatorę G.Siderevičienę.

Atsižvelgdama į gautus dokumentus, centro taryba leido LASS Šiaulių įmonei ir VšĮ "PBC" (Panerių biurų centras) parduoti savo reikmėms nenaudojamų patalpų ir gautas lėšas investuoti į kitą turimą nekilnojamąjį turtą, patvirtino LASS įmonių (bendrovių) iš nuomos gaunamų lėšų dalies panaudojimą LASS įstaigų socialinių programų ir jų vykdytojų finansavimui, patikslino viešųjų įstaigų bei UAB "Brailio spauda" vadovų premijavimo nuostatus, skyrė lėšų Klaipėdos ir Telšių apskričių aklųjų ir silpnaregių tarybai.

Kitas centro tarybos posėdis numatomas tik rudenį, rugsėjo mėnesį. Tačiau iki rudens dar turėtų įvykti kelių centro tarybos komisijų posėdžiai, kuriuose bus aptariami kiekvienos veiklos srities dalykiniai reikalai.

* * *
[Skaityti komentarus] | [Komentuoti] | [Turinys] | [Mūsų tinklapis]