NETEKOME

 

MYKOLO POZNANSKO NETEKUS


Mykolas Poznanskas"Didelio talento žmonės turi laiką leisti taip, kaip reikalauja pagarba sau ir palikuonims. Ką apie mus pagalvotų ainiai, jeigu jiems nieko nepaliktume".

D. Didro

Tokie įžymaus prancūzų švietėjo žodžiai ateina į galvą, pasiekus žiniai - gegužės šeštą dieną nustojo plakusi Mykolo Poznansko širdis. Iš gyvenimo išėjo žmogus, pasižymėjęs tikrai neeiliniu organizatoriaus ir vadovo talentu, palikęs Lietuvos neregiams palikimą, kuris vertas didžiausios pagarbos. 2002 m. Lietuvos aklųjų bibliotekos išleistoje knygoje "Tu mano rūpestis ir skausmas" M. Poznanskas rašo: "Žmogus, įprasmindamas savo gyvenimą, turi atlikti tokius darbus: pasodinti medį, užauginti nors vieną vaiką ir dar... parašyti bent vieną knygą. Manau, kad ta prasme man labai pasisekė: užauginau tris vaikus, parašiau knygą, o medis, kurį auginau, prižiūrėjau, puoselėjau visą gyvenimą, - tai Lietuvos aklųjų draugija. Ji - visų mano dienų rūpestis ir skausmas. Didžiausias mano noras, kad šis medis niekada nenudžiūtų, žaliuotų, vešėtų ir stiprėtų". Išties aklųjų draugija buvo be galo svarbi M. Poznansko gyvenimo dalis. Visą gyvenimą jis buvo ir uoliausias jos tarnas, ir rūpestingas jos tėvas.

Mykolas Poznanskas gimė 1924 m. sausio mėn. 6 d. Pagerklių kaime (Anykščių raj.), darbininkų šeimoje. Greitai šeima persikėlė gyventi į Panevėžį, kur Mykolas lankė pradinę mokyklą. 1937 m. berniukas dėl nelaimingo atsitikimo neteko regėjimo. 1940 m. pradėjo mokytis Kauno aklųjų institute. Baigęs jį 1945 m. tęsė mokslą Kauno suaugusiųjų gimnazijoje. 1950 m. baigė Kauno mokytojų seminariją. 1971 -1977 m. studijavo teisę Vilniaus universitete. Nuo 1945 m. pradėjo dirbti Kauno aklųjų mokykloje būrelių vadovu. 1950 -1958 m. ten pat mokytojavo. M. Poznanskas buvo vienas aktyviausių LAD narių. Jis organizavo knygų perrašymą brailio raštu, buvo aklųjų mokyklos ir LAD Kauno skyriaus laikraščių redaktorius, LAD I suvažiavimo delegatas, 1949 -1950 m. dirbo LAD Kauno skyriaus valdybos pirmininku, o 1951-1952 m. LAD centro valdybos pirmininku. 1956 m. M. Poznanskas paskiriamas dirbti LAD Kauno aklųjų įmonės direktoriaus pavaduotoju, o nuo 1957 m. iki 1963 m. vasaros dirbo tos pačios įmonės direktoriumi. Nuo 1963 m. rugpjūčio iki 1986 m. pabaigos dirbo LAD centro valdybos pirmininku. Be to, nuo 1968 m. - LTSR Socialinio aprūpinimo ministerijos kolegijos narys. Jam vadovaujant LAD centro valdybai, labai išaugo draugijos organizacinė, gamybinė ir kultūrinė veikla, gamybinio ir gyvenamojo ploto statybos, pastatytos kelios poilsiavietės. LAD leidykla 1983 m. išleido jo knygą "Draugijos darbų baruose". 1982 m. už ilgametę kultūrinę, gamybinę bei visuomeninę veiklą jam paskirta tiflologinė premija. LAD IX suvažiavimas M. Poznanską išrinko draugijos garbės nariu. Jam suteikti Latvijos ir Baltarusijos aklųjų draugijų garbės nario vardai. 1987-1992 m. M. Poznanskas dirbo Lietuvos aklųjų bibliotekos tiflologinio garsinio žurnalo redaktoriumi. 1996 m. liepos mėn. 2 d. dekretu Lietuvos Respublikos Prezidentas apdovanojo Mykolą Poznanską Lietuvos didžiojo kunigaikščio Gedimino ordino pirmojo laipsnio medaliu.

Žvelgi į LAD nueitą kelią, į jos nuveiktus darbus ir suvoki, kad ta draugija yra ne tik jos kūrėjų kūrinys, bet ir pačių kūrėjų biografija.

Dėl savo veržlumo, dalyko išmanymo, greito ir racionalaus sprendimo, dėl pomėgio papokštauti Mykolas Poznanskas buvo pastebimas žmogus. Mielas gerbiamas žmogau, ilsėkis ramus, nes tavo subrandinti darbo vaisiai tarnaus ne vienai kartai.

Lietuvos aklųjų ir silpnaregių sąjungos centro taryba

* * *
[Skaityti komentarus] | [Komentuoti] | [Turinys] | [Mūsų tinklapis]