LASS CENTRO TARYBOJE

Zita JUODKIENĖ

 


Balandžio 29 dieną vyko centro tarybos posėdis, kuriame dalyvavo visi centro tarybos nariai, kviesti LASS įmonių (bendrovių) ir įstaigų vadovai, LASS revizijos komisijos pirmininkas G.Stoškus, auditorė D.Vyšniauskienė. Posėdis dalyvių gausa pasižymėjo todėl, kad buvo svarstoma 2003 metų įmonių (bendrovių), įstaigų ūkinė - finansinė veikla, kuri auditorės D.Vyšniauskienės buvo patikrinta per šių metų pirmąjį ketvirtį.

Kiekvienos įmonės (bendrovės) ūkinę - finansinę veiklą komentavo įmonių vadovai bei auditorė.

2003 metais dar dirbo visos 6 LASS įmonės, iš jų 5 turėjo uždarosios akcinės bendrovės statusą. Per metus jos pagamino ir pardavė produkcijos už 13 milijonų litų. Valstybė dotacijomis ir lengvatomis aklųjų įmones parėmė 1,1 mln. litų, pasinaudojus PVM lengvata, įmonėms dar liko 0,9 mln. litų. Įmonės 811 tūkst. litų sumažino įsiskolinimus, UAB "Regplasta" sumažino įsiskolinimą bendrovės darbininkams iki 206 tūkst. litų. Geriausiai sekėsi UAB "Regseda", ji vienintelė gavo pelną ir iš gamybos, įdiegė gaminių pakavimo į termoplėvelę technologiją, naujus kartono gaminius, atnaujino anksčiau gamintus, pradėjo gaminti šarvuotas duris gamybinėms ir buitinėms patalpoms. UAB "Liregus" toliau plėtojo elektros instaliacinių ir elektrotechnikos gaminių gamybą bei pardavimo rinką. Šiaulių įmonė modernizavo galvaninį barą ir padidino šio baro pajamas 20 procentų. Šiauliečiai toliau tęsė įmonės restruktūrizavimo procesą, daug dirbo tikėdamiesi, kad bus nurašyta valstybės garantuota paskola karūninių kamščių gamybos linijai įsigyti. Tai jiems pasisekė padaryti 2004 metų pirmame ketvirtyje. Sunkiau ūkininkauti sekėsi UAB "Regplasta" ir "Regovitus". Jų ūkinė - finansinė veikla kiek stabilizavosi, tačiau vis dar slegia senos skolos .

Be gamybos, kita įmonių (UAB) ūkinės veiklos sritis yra savo reikmėms nenaudojamo nekilnojamojo turto nuoma. Pajamos, gautos už patalpų nuomą, daugiausia buvo naudojamos kitoms turimoms patalpoms remontuoti ir naujai technikai įsigyti. Daugiausia suremontavo patalpų ir naujos technikos įsigijo UAB "Liregus" ir "Regseda".

Per 2003 metus iš įmonių (bendrovių) buvo atleista 217 žmonių, iš jų - 45 aklieji ir silpnaregiai. Savo noru iš darbo išėjo 136 žmonės. Visose įmonėse viršijamas LASS suvažiavimo numatytas 45 proc. aklųjų skaičius.

Centro taryba patvirtino LASS įmonių (bendrovių) ir įstaigų ūkinės - finansinės veiklos 2003 m. balansų ir pelno (nuostolių) ataskaitas, nurašė Lietuvos aklųjų choro bei viešosios įstaigos PBC (Panerių biurų centras) skolas, leido PBC patalpų remontui imti 500 tūkst. litų paskolą iš banko ir įkeisti administracinį pastatą, UAB "Regsedai" parduoti nenaudojamas patalpas ir gautas lėšas investuoti į administracinių ir gamybinių patalpų atnaujinimą. Įvertinusi Šiaulių įmonės direktoriaus E.Žakario ir vyriausiosios buhalterės R.Zalatorytės pastangas, siekiant valstybės garantuoto paskolos nurašymo, ir atsižvelgdama į ūkio komisijos siūlymą, centro taryba leido jiems išsimokėti atlyginimo priedus.

Po diskusijų buvo pritarta lėšų kaupimo į bendroms LASS reikmėms fondą iš įmonių (bendrovių) ir viešosios įstaigos PBC tvarkai, patikslintas įmonių (bendrovių) direktorių atlyginimų koeficientas, skirtos lėšos sumokėti už regėjimo invalidų mokslą.

UAB "Regplasta" direktorei D.Zapolskienei buvo pareikšta pastaba už nepakankamą bendrovės buhalterijos darbo kontrolę ir nustatytais terminais nepateiktą centro tarybai (akcininkų susirinkimui) tvirtinti 2003 m. bendrovės buhalterinį balansą. Nuo balandžio 30 d. nutraukta darbo sutartis su VšĮ Vilniaus aklųjų laisvalaikio ir užimtumo centro likvidatoriumi V. Vilkausku, pasibaigus sutarties galiojimo laikui.

Buvo patvirtintas 2005 m. žmonių su negalia socialinės integracijos programos projektas, kuriame 2005 m. numatyta, kad LASS galėtų vykdyti įvairių projektų, skirtų akliesiems ir silpnaregiams pagal Invalidų reikalų tarybos prie LR Vyriausybės pateiktus prioritetus, už 6 milijonus litų.

Įsteigtas VšĮ Vilniaus ir Alytaus apskričių aklųjų ir silpnaregių tarybos filialas - Lazdijų aklųjų ir silpnaregių dienos centras, patvirtinti jo nuostatai.

Centro taryba susipažino su ūkio ir informacinės aplinkos prieinamumo komisijų priimtais sprendimais ir jiems pritarė.

Kitas centro tarybos posėdis numatomas gegužę.

* * *
[Skaityti komentarus] | [Komentuoti] | [Turinys] | [Mūsų tinklapis]