IŠ MŪSŲ KALENDORIAUS

Dr. Valentinas Vytautas TOLOČKA

 


Sumanioji Stasė

Balandžio 1 d. sukanka 75 metai, kai gimė (1929) Stasė Valaitytė Pilypienė, LAD veikėja, meno mėgėjų būrelių dalyvė, knygų brailio raštu perrašinėtoja.

Ji gimė Vilkaviškyje. Lankė Šelmių pradinę mokyklą, čia baigusi du skyrius toliau mokėsi Didvyžiuose. Būdama devynerių metų, susirgo tuberkulioze ir staiga neteko regėjimo. 1939 m. buvo priimta į Kauno aklųjų institutą, tačiau dėl silpnos sveikatos tais metais beveik nesimokė - gydėsi. Buvo gabi mergaitė, brailio raštą išmoko per kelias valandas! Nuo 1940 m. rugsėjo pradėjo mokytis instituto trečioje klasėje. Šios mokyklos 9 klases baigė 1948 m. pavasarį ir įsigijo mezgėjos specialybę. 1948 - 1949 mokslo metais mokėsi masažo Kauno medicinos seserų kvalifikacijos kėlimo kursuose ir įsigijo masažuotojos specialybę. Masažuotoja dirbo tik privačiai.

1950 m. įsidarbino Kauno aklųjų įmonės trikotažo ceche mezgėja, vėliau dirbo šepečių ir plastmasės cechuose, nuo 1994 m. - pensininkė.

Dar tebesimokydama Kauno aklųjų institute šoko tautinių šokių ratelyje, kuriam tada vadovavo mokytoja Antanina Šumskytė Parazinskienė, deklamuodavo, vaidindavo; dirbdama įmonėje priklausė dramos būreliui, vadovautam aktoriaus Algirdo Vrubliausko, pavyzdžiui, vaidino pagrindinį Barbikės vaidmenį Žemaitės pjesėje "Mūsų gerasis". Būdavo, prisieina vaidinti ir intermedijose. Stasė ne tik pati mėgo skaityti grožinę literatūrą, bet 1946 - 1958 m. ranka perrašė daug knygų, nuo 1953 m. net korektore dirbo. Ji buvo brailio raštu leidžiamų žurnalų redkolegijos narė.

Ištekėjo. Užaugino tris vaikus: du savo ir augintinę. Būdama neregė motina, sugebėjo juos gražiai auklėti. Turėjo įgimtų pedagoginių sugebėjimų.

 

Ar kėdainiškiai dar pamena pirmininką Romualdą?

Balandžio 13 d. sukanka 80 metų, kai gimė (1924) Romualdas Kirstukas, LAD veikėjas.

R. Kirstukas tikrąjį gimtadienį švęsdavo kovo 29 d. - juk ne vienam pasitaiko nesusipratimų su gimimo datomis. Jis gimė Stočkų kaime, Obelių valsčiuje, Rokiškio apskrityje, valstiečių šeimoje. Pradinę mokyklą baigė Rokiškyje, vidurinę - Ramygaloje. Studijavo žemės ūkio technikume ir žemės ūkio akademijoje (dabar žemės ūkio universitetas) ir joje 1963 m. įgijo žemės tvarkytojo agronomo specialybę.

1948 - 1949 m. mokytojavo Balbieriškio ir Trakų mokyklose. 1949 - 1952 m. dirbo Tarybinių ūkių ministerijoje matininku. 1952 - 1963 m. - vandens ūkio ir melioracijos sistemoje, Šilutės Vilkaviškio rajonuose darbų vykdytoju. Galop 1963 - 1974 m. respublikiniame vandens ūkio projektavimo institute buvo darbo grupės vadovas.

R. Kirstukas iš vaikystės turėjo silpną regėjimą. 1974 m. pradėjo reikštis piktybinė trumparegystė. Darbą pagal specialybę paliko. Gavo II invalidumo grupę pagal regėjimą. 1977 m. įstojo į Lietuvos aklųjų draugiją. Kaip išsilavinusiam žmogui jam buvo pasiūlyta dirbti LAD Kėdainių rajono pirminės organizacijos pirmininku. Čia pirmininku dirbo nuo 1977 m. iki 1987 m. kovo 5 d. Palaikė glaudžius ryšius su Kėdainių miesto ir rajono įmonėmis, įstaigomis ir organizacijomis, todėl lengviau buvo sprendžiami regėjimo invalidų buitiniai bei kultūriniai reikalai. Tasai dešimtmetis pasižymėjo rajono organizacijos aktyvia veikla.

Mirė 2003 m. balandžio 15 d. Kaune. Palaidotas Neveronių kapinėse, Kauno rajone.

 

MINĖTINOS SUKAKTYS

Gegužės 6 d. sukaks 80 metų, kai gimė (1924) Živilė Adomaitienė, redaktorė, LAD veikėja.

* * *
[Skaityti komentarus] | [Komentuoti] | [Turinys] | [Mūsų tinklapis]