LASS RAJONŲ ORGANIZACIJOSE

Asta GIRNIENĖ

ĮKURTUVĖS


Šių metų vasario 20 dieną buvo suorganizuotos įkurtuvės ir Užgavėnių šventė. Įkurtuvės buvo suorganizuotos siekiant pasidžiaugti ir paminėti svarbų įvykį LASS Ukmergės rajono tarybos istorijoje - persikėlimą į naujas patalpas, kuriose dirba ir toliau dirbs LASS Ukmergės rajono taryba. Naujosios patalpos - Deltuvos g. 20 - 41, pirmame aukšte. Buvo įsigytas dviejų kambarių butas. Iš virtuvės padarytas kabinetas dviem žmonėms. Didysis kambarys skirtas visokiems užsiėmimams. Vieta gana patogi, nes už dviejų laiptinių tame pačiame name - aklųjų biblioteka. Šis paminėjimas svarbus ne tik tarybai, bet ir visiems LASS nariams. Įkurtuvių šventė buvo organizuota už gautą paramą iš UAB "Liregus", kurios direktorius neatsisakė padėti ir maloniai parėmė šventės idėją. Buvo gauta maisto produktų ir suvenyrų, kurių nemažai padovanota LASS nariams šventės proga. Pagalbą organizuojant įkurtuves skyrė LASS Vilniaus ir Alytaus apskričių taryba.

Ukmergiečių renginiai vyksta jau naujose patalposeĮkurtuvių ir Užgavėnių šventė buvo organizuota kartu su dainos ansamblio vadove Regina Ališauskaite, kurios pagalba ir indėlis labai didelis. LASS nariams pageidavus buvo pakviestas Šv. Trejybės bažnyčios klebonas Petras Purlys ir kunigas Petras Tavoraitis, kad pašventintų patalpas, esančias jų parapijoje, ir pagerbtų šventę savo dalyvavimu. Jie su malonumu sutiko ir abu dalyvavo. Buvo pakviesta ir kitų svečių: Ukmergės rajono savivaldybės socialinės paramos skyriaus vedėja Valdonė Ginaitienė, LŽNS Ukmergės skyriaus pirmininkė Lionė Aleksienė, LID Ukmergės skyriaus pirmininkas Kazimieras Milinskas, LASS Vilniaus ir Alytaus apskričių tarybos pirmininkas Sigitas Bilevičius bei socialinio darbo koordinatorė Likumida Orlova, UAB "Liregus" direktorius Leonas Kirkilovskis. Gaila, bet ne visi svečiai atvyko. Buvo kviesta ir žurnalistė iš Ukmergės rajono laikraščio "Ukmergės žinios". Laikraščio redaktorius sakė, kad žurnalistė tikrai bus, bet gaila nesulaukėme. Buvo smagu matyti susirinkusius LASS narius, besidžiaugiančius švente ir naujais namais - dabar jau pašventintais.

* * *
[Skaityti komentarus] | [Komentuoti] | [Turinys] | [Mūsų tinklapis]