IŠ MŪSŲ KALENDORIAUS

Dr. Valentinas Vytautas TOLOČKA

 


Lietuvos aklųjų draugijos kūrėjas, rašytojas

Gruodžio 14 d. sukanka 80 metų, kai gimė (1923) Antanas Jonynas. Gimė Alytuje, geležinkelininko šeimoje. Besimokydamas Alytaus gimnazijos šeštoje klasėje, 1940 m. pavasarį apako nuo sunkios gripo komplikacijos. 1941 m. rudenį atvyko į Kauno aklųjų institutą. Čia išmoko brailio rašto, susipažino su aklųjų švietimu. Daug nuveikė leidžiant instituto auklėtinių laikraštį, rengiant literatūros popietes bei literatūrinius muzikinius montažus. Pats kūrė eilėraščius. 1942 m. aklųjų institutas jam sudarė sąlygas lankyti mokytojų seminariją, kurią 1944 m. pavasarį sėkmingai baigė. Tų pačių metų rugsėjo 1 d. sovietinės valdžios buvo paskirtas įgaliotiniu aklųjų draugijai steigti, o nuo spalio 4 d. - Lietuvos aklųjų draugijos organizacinio biuro prie LTSR socialinio aprūpinimo liaudies komisariato pirmininku. 1947 m. balandžio 30 d. per LAD pirmąjį suvažiavimą išrinktas LAD centro valdybos prezidiumo pirmininku. Šias pareigas ėjo iki LAD antrojo suvažiavimo, įvykusio 1951 m. rugpjūčio mėn. Vėliau dar du kartus buvo išrinktas LAD centro valdybos pirmininku.

1963 m. A. Jonynas organizavo LAD leidyklą. Buvo pirmasis jos direktorius-vyriausiasis redaktorius, vėliau tiflologinės literatūros redakcijos vedėjas. 1971 - 1973 m. dirbo LAD eksperimentinės įmonės tiflologijos ir darbo mokslinio organizavimo skyriuje, daugiausia domėdamasis LAD narių kontingento tyrimu. Buvo vienas iš tiflologinės literatūros leidimo organizatorių. LAD leidykla brailio raštu išleido jo knygas "Žmogiškoji reabilitacija", "Defekto korekcija", "Reabilitacijos mįslės" ir kt. Po mirties 1979 m. "Minties" leidykla reginčiųjų raštu išleido knygą "Žmogiškoji reabilitacija".

A. Jonynas išleido poezijos ir prozos knygų, išspausdino apsakymų, apybraižų, kūrinių vaikams, kritikos straipsnių.

Mirė 1976 m. liepos 5 d. Palaidotas Vilniuje, Antakalnio kapinėse. 1976 m. A. Jonyno vardu pavadinta Vilniaus aklųjų ir silpnaregių internatinė mokykla.

 

Ne tik oftalmologas

Gruodžio 16 d. sukanka 115 metų, kai gimė (1888) Juozas Nemeikša, gydytojas oftalmologas, Kauno medicinos instituto docentas. Lietuvos akliesiems globoti draugijos valdybos narys bei iždininkas (1930 - 1940), aklųjų švietimo organizatorius bei populiarintojas. Buvo įžymus visuomenės veikėjas. Sunkiaisiais pokario metais savo bute glaudė rašytojus ir kitus menininkus, tuo metu neturėjusius kur gyventi. Ypač dideliu rūpesčiu ir meile buvo apgaubęs mūsų dainininkę Beatričę Grincevičiūtę, vertino jos talentą. Dr. J. Nemeikša mirė 1958 m. gruodžio 12 d. Kaune, palaidotas Petrašiūnų kapinėse.

* * *
[Skaityti komentarus] | [Komentuoti] | [Turinys] | [Mūsų tinklapis]