LASS CENTRO TARYBOJE

Zita JUODKIENĖ

 


Lapkrityje vykusiame centro tarybos posėdyje priimtas nutarimas dėl UAB "Jūsų įranga" pertvarkymo į viešąją įstaigą PBC (Panerių biurų centras), patvirtintas pertvarkymo aktas bei viešosios įstaigos PBC įstatai. Viešoji įstaiga PBC bus savarankiška, ribotos turtinės atsakomybės, LASS turto valdymo įstaiga, ji yra pertvarkomos UAB "Jūsų įranga" prievolių ir teisių perėmėja. Šios įstaigos direktoriumi paskirtas T.Giniotis.

Aptarta LASS įmonių (bendrovių) ūkinė ir finansinė veikla per 2003 m. III ketvirtį. Įmonėse (bendrovėse) dirbo 541 darbuotojas, iš jų - 270 aklųjų ir silpnaregių, buvo atleistas 21, o priimti 4 žmonės su regėjimo negalia. Daugelis atleistųjų išėjo savo noru ar pasibaigus terminuotoms darbo sutartims. Trečiąjį ketvirtį visos įmonės (bendrovės) baigė turėdamos grynąjį pelną. Iš gamybos pelną gavo UAB "Regseda" ir Šiaulių įmonė. Sėkmingais gamybos ir ūkinės veiklos rezultatais nuo kitų įmonių vis labiau atitrūksta UAB "Regseda" ir UAB "Liregus". Kol kas nemažėja įmonių skolos. Daugiausia skolų tebeturi UAB "Regplasta", užsitęsusi įmonės restruktūrizavimo pradžia neleidžia įmonei išlyginti piniginių srautų ir pirmiausia atsiskaityti su įmonės darbuotojais. Centro tarybos nariai susipažino su bendrovės direktorės D.Zapolskienės pateikta informacija apie lėšų, gautų už parduotą turtą, panaudojimą, įsiskolinimų mažinimą bei šiuo metu svarbiausius įmonės darbus. Šiaulių įmonė tebeturi ilgalaikę skolą bankui už paimtą paskolą karūninių kamščių gamybos linijai įsigyti, o UAB "Jūsų įranga" nepasiseka išieškoti skolų (daugiau nei 303 tūkst. Lt) už patalpų nuomą iš nuomininkų.

Išklausyta informacija apie 2003 m. centro tarybos iki pastarojo posėdžio priimtų 73 nutarimų vykdymą. Kol kas vykdyti likę 11 nutarimų, iš jų - 5 įmonių ir įstaigų veiklos klausimais, 5 - nekilnojamojo turto naudojimo, perkainojimo, pardavimo klausimais ir vienas organizaciniais - neįsteigtas Kauno aklųjų ir silpnaregių centras, nes Kauno miesto savivaldybė vis dar neapsisprendžia būti ar nebūti jo bendrasteigėja.

Aptarti LASS rajonų ir miestų organizacijose vykę LASS narių visuotiniai susirinkimai, juose keltos įvairios problemos. Dauguma jų yra nuolatinis vykstantis procesas - tai aprūpinimas kompensacinėmis priemonėmis, kompiuteriais, materialinė parama. Tačiau kelta nemažai darbą sunkinančių organizacinių problemų, kurias reiktų plačiau paanalizuoti, - tai transporto ir ryšio su LASS nariais, organizacijos patalpų įsigijimo ir veiklos finansavimo, integravimosi į savo regiono socialinę infrastruktūrą ir kiti klausimai. Atsistatydinus 8 rajonų (miesto) organizacijų pirmininkams, šiose organizacijose paskelbti rinkiminiai susirinkimai ir išrinkti nauji pirmininkai. Svarstant šį klausimą, išnagrinėtas ir kolektyvinis Jonavos organizacijos narių prašymas dėl pažeidimų LASS nariams siekiant susirinkimą paskelbti rinkiminiu ir perrinkti pirmininkę. Tačiau centro taryba LASS įstatų pažeidimų nenustatė, nei organizuojant ataskaitinį LASS Jonavos rajono organizacijos narių susirinkimą, nei priimant susirinkimo sprendimus (17.2 ir 19 LASS įstatų punktai). Kauno ir Marijampolės apskričių tarybai pavesta daugiau dėmesio skirti Jonavos organizacijos veiklai, esant reikalui, ją aptarti apskričių tarybos posėdyje.

Centro taryba susipažino su duomenimis apie regėjimo negalios žmonių įdarbinimą LASS įstaigose, įmonių administracijose, aklaisiais besirūpinančiose valstybinėse įstaigose. 2003 m. lapkričio 1 d. LASS įstaigų darbuotojų 41,7 proc. buvo aklieji ir silpnaregiai, įmonių (bendrovių) administracijose - 17,7 proc., aklaisiais besirūpinančiose valstybinėse įstaigose - 14,4 proc. Ne visose įstaigose ar įmonių administracijose tas procentas yra vienodas. Centro taryba konstatavo, kad galimybių ateityje čia įdarbinti daugiau regėjimo invalidų yra, tačiau tam reikalingas nuolatinis individualus visų grandžių darbas su būsimaisiais specialistais.

Informacijoje apie LASS narių poilsį "Spindulyje" ir "Zelvoje" bei gydymąsi "Vyturyje" konstatuota, kad pastaraisiais metais poilsiaujančių aklųjų ir silpnaregių skaičius beveik nesikeičia - 320-400 žmonių, absoliuti dauguma jų iš Vilniaus ir Kauno. Kitiems metams LASS vykdomoms narių poilsio programoms finansavimas nenumatomas, o poilsio bazių gaunamos pajamos nepadengia eksploatacijos išlaidų. Prieš pradedant 2004 m. poilsio sezoną, reiktų paanalizuoti poilsio bazių perspektyvas.

Centro taryba skyrė lėšų LASS narių materialinei programai vykdyti, Joniškio aklųjų ir silpnaregių centrui įrengti, rajonų pirmininkų išeitinėms kompensacijoms apmokėti, į viešosios įstaigos LASS centro taryba balansą perdavė plaukimo baseiną, esantį Vilniuje, patvirtino Klaipėdos ir Telšių apskričių aklųjų ir silpnaregių tarybos investicinį projektą dėl turimo nekilnojamojo turto Telšiuose atnaujinimo, tačiau sprendimo dėl Lietuvos aklųjų sporto federacijos prašymo į skaitovo paslaugų apmokėjimo programą įtraukti klubų pirmininkus kol kas nepriėmė, tai spręsti nutarė kitų metų pradžioje, kai bus aiškus finansavimas.

Kitas centro tarybos posėdis planuojamas 2004 metų pradžioje.

* * *
[Skaityti komentarus] | [Komentuoti] | [Turinys] | [Mūsų tinklapis]