RENGINIAI

Gražina SIDEREVIČIENĖ

ŠVENTĖ PASKLIDO PO KAUNĄ


Kauniečiai šių metų spalio 15-ąją nekvietė žiūrovų į savo salę. Nebuvo parodų, pranešimų, koncerto. Sumanyta kitaip: visi meno mėgėjų kolektyvai pasklinda po Kauną ir savaip pademonstruoja, kas yra ta baltoji lazdelė ir kam ji reikalinga.

Jau dešimtą ryto instrumentinio ansamblio (vadovas L.Matusevičius) ir vokalinės grupės "Abi" (vadovu visuomeniniais pagrindais dirba Arvo Kunder) laukė mikroautobusas ir netrukus kolektyvai jau sveikinosi su Maltos ordino senelių namų globotiniais bei darbuotojais. Neatsitiktinai pradėjome nuo labiausiai dvasinės šilumos ir gero palinkėjimo pasiilgusių žmonių - šiuos namus aplankome kartą ar du per metus ir visada esame labai laukiami. Žiūrovai labai jautriai reagavo į "Abi" dainuojamas lyrines dainas, ištisa plojimų banga palydėjo instrumentinio ansamblio atliekamą V.Juozapaičio "Šapnagių polką" ir kitus smagius kūrinius. Nežinome, ar dažnai čia lankosi meno mėgėjų ar profesionalų kolektyvai, tačiau jautėme, kad šis koncertas seneliams buvo tikra šventė. Koncerto pabaigoje senelių rankomis pagamintos ir mums įteiktos dovanėlės bei šilti padėkos žodžiai dar kartą tai patvirtino.

Mėgėjų teatras "Aira" pasirinko daug jaunesnius klausytojus. Poezijos spektaklį "Vėtrungė sukas", parengtą pagal neįgaliųjų kūrybą, jie parodė "Santaros" gimnazijos auklėtiniams. Tokio pagarbaus sutikimo negalėjome tikėtis. Mus pasitikę gimnazistai ne tik palydėjo į persirengimo kambarį ir salę, vis teiraudamiesi, ar mums patogu, bet ir per visą renginį salėje vyravo tokia tyla, kad galėjai girdėti musę skrendant. Pamaloninti dovanomis, palydėti iki autobusų stotelės, ilgai aptarinėjome tai, ką išgyvenome per tą akademinę valandą. Tikėjomės kikenimo, kėdžių braškėjimo, o gal ir žiovulio (salė buvo pilnutėlė jaunų žmonių) - o pasijutome vos ne žvaigždėmis. Kas tai? Geras tėvų auklėjimas, mokytojų įtaka ar susirinko prisiekę poezijos gerbėjai?

Kaip ir galėjome tikėtis, pats iškilmingiausias Baltosios lazdelės dienos paminėjimas įvyko Kauno įgulos karininkų Ramovėje. Įžanginiame žodyje Ramovės viršininkas majoras Gediminas Reutas akcentavo aklųjų švietimo idėją ir prisiminė jos steigėją Nepriklausomos Lietuvos savanorį, Vyčio kryžiaus ordino kavalierių Praną Daunį. Pranešimą "Baltoji lazdelė - viltys ir tikrovė" skaitė LASS Kauno ir Marijampolės apskričių tarybos pirmininko pavaduotojas Egidijus Urna. Jau trečią kartą šioje šiandien vienoje gražiausių Lietuvos salių (ji suremontuota stengiantis išlaikyti autentiškumą) kariams ir Kauno visuomenei koncertavo popgrupė "Meniu", vadovaujama Audriaus Lenkšo. Baigę planuotą koncertinę programą, mūsiškiai buvo prašomi pagroti dar ir dar. Nežinia, ar taip jau sutapo, ar buvo planuota, bet salėje išvydome ne tik lietuvius, bet ir kaimynus latvius bei estus, tad suskambėjusi humoristinė latvių daina "Puiši, puiši" čia labai pritiko.

Majoras G.Reutas padėkojo už bendradarbiavimą ir pasiūlė organizuoti daugiau bendrų renginių.

Saulei krypstant vakarop, folklorinis ansamblis "Kanapija" (vadovė B.Kuzmickienė) ir kanklių ansamblis (vad. R.Montvilienė) svečiavosi Lietuvos veterinarijos akademijoje. Čia mus svetingai pasitiko 2002 metų "Aukso paukštės" laimėtojas, folkloro ansamblis "Kupolė" ir jo vadovas doc.dr. Antanas Bernatonis. Nors klausytojų nebuvo gausu (salė nešildoma), buvome sušildyti šių žmonių dėmesio. Ne tik dainavome, pokštavome, bet ir nespėjome atsakinėti į pateiktus klausimus. Vos ne visą savo gyvenimą teko išpasakoti Elenutei Žitėnienei. Ja klausytojai ypač susižavėjo, sakydami, kad ši dainininkė tiesiog žeria autentiškos dainos perlus. Savo išgyvenimais dalijosi tik ką apakęs penkiasdešimtmetis Edvardas Gasiulis, o apie jauno neregio nuo gimimo gyvenimą - Dovilė Šabonaitė. Šis nuoširdus pabendravimas - dar vienas akivaizdus įrodymas, kiek maža apie neregius ir silpnaregius, jų gyvenimo būdą, gebėjimą prisitaikyti žino net išsilavinę žmonės. Ir kiek daug reikia nuveikti, kad sužinotų.

Onutė Matusevičiūtė spalio 15 dieną dainavusi Vilniuje organizuotame koncerte savo kolektyvo pasirodymą nukėlė į spalio 17-ają ir tądien moterų vokalinis ansamblis lankėsi Kauno neįgalaus jaunimo užimtumo centre. Patogiai šiuolaikiškai įrengtose patalpose neįgalieji jaučiasi saugūs, tarsi savo namuose. Mūsų ansamblio koncertą pratęsė šio renginio šeimininkės - Lietuvos žmonių su negalia sąjungos Kauno skyriaus pirmininkė Jolanta Beresnevičienė ir muzikos vadovė Jūratė. Pritariant gitarai plaukė dainomis virtę jų sukurti poezijos posmai.

Neliko nuskriausti ir aklieji bei silpnaregiai, laukiantys švenčių ir koncertų savoje salėje. Baltosios lazdelės dienos išvakarėse visus linksmino grupė "Dinamika", o spalio 16 d. profesionalią muzikos dovaną įteikė Kauno kamerinis orkestras (vadovas Pavelas Bergmanas). Valanda su V.A.Mocarto kūryba ir V. Mačernio bei E.Perednytės eilėmis buvo išties nekasdieniška. Čia mums, kultūros darbuotojams, į pagalbą atėjo Kaune veikiančio "Vienminčių" klubo tarybos narys Juozas Miliauskas, pakvietęs į mūsų salę abu minėtus kolektyvus. Puiku, kad savo jėgas sujungia visi, kuriems rūpi kultūros ir meno pažinimas. Ir po visą Kauną pasklidę Baltosios lazdelės dienai skirti renginiai - daugelio kultūrai atsidavusių žmonių darbo rezultatas.

Apie mūsų koncertus pasakojo komercinės Kauno radijo stotys "Tau", "KF" ir dienraštis "Kauno diena". Karininkų Ramovėje lankėsi ir reportažą parengė "Init" televizija, pasirodė straipsnis "Kauno dienoje".

LASS Kauno ir Marijampolės apskričių taryba dėkoja visoms Kauno miesto įstaigoms ir organizacijoms, pritarusioms ir palaikiusioms šią iniciatyvą.

* * *
[Skaityti komentarus] | [Komentuoti] | [Turinys] | [Mūsų tinklapis]