DOKUMENTAI

 

 


Vilniaus universiteto aklųjų ir silpnaregių studentų

KREIPIMASIS

2003 m. spalio 13 d.

 

LR Švietimo ir mokslo ministerijai

Vilniaus universitetui

VšĮ Vilniaus universiteto būstas

Vilniaus universiteto studentų atstovybei

Lietuvos aklųjų ir silpnaregių sąjungai

 

Nuo šių metų, remdamasi Vilniaus universiteto 2002 m. gruodžio mėn.17 d. Senato sprendimu "Dėl nuomojamų patalpų suteikimo ...", Vilniaus universiteto studentų aprūpinimą gyvenamuoju plotu studijų metu ėmė administruoti 2002 m. įkurta pelno nesiekianti organizacija - VšĮ Vilniaus universiteto būstas. Įstaiga administruoja Vilniaus universitetui priklausančius bendrabučius, esančius Saulėtekio alėjoje, Čiurlionio ir Didlaukio gatvėse.

Nustatyta:

1. 150 Lt dydžio užstatas vienam studentui.

2. Pastovus mokestis už bendrabutį per vieną mėnesį vienam studentui:

- vienos vietos kambaryje, gyvenant vienam - 125 Lt.

- dviejų vietų kambaryje, gyvenant dviem - 125 Lt; gyvenant vienam - 250 Lt.

- trijų vietų kambaryje, gyvenant trims - 115 Lt; gyvenant dviem - 160 Lt.

Įvykus tokioms permainoms, Vilniaus universiteto bendrabučiuose apsigyvena vis daugiau visiškai su universitetu nieko bendro neturinčių žmonių. Mūsų žiniomis, vien Saulėtekio al. esančiuose bendrabučiuose gyvena daugiau nei 400 statybininkų, o studentai priversti ieškotis gyvenamojo ploto kitur.

Ypač skaudžiai naujo administravimo tvarką ir pasekmes pajuto VU bendrabučiuose gyvenantys specialiųjų poreikių turintys studentai, tarp jų - aklieji ir silpnaregiai. Neregiui studentui, kad jis galėtų pats tvarkytis, susidėlioti tik jo gyvenimui ir studijoms būtinus daiktus, reikalingas atskiras kambarys. Vadinasi, jis kiekvieną mėnesį mažiausiai turi mokėti 250 Lt., kai jo visos mėnesinės pajamos dažnai būna mažesnės.

Nors skelbiama, kad "esant galimybei, mokesčiui už bendrabutį Vilniaus universiteto studentams gali būti taikomos lengvatos", iš tikrųjų nedaroma nieko. Taigi Vilniaus universitetas tapo vienintele Lietuvoje aukštąja mokykla, vėl "užmiršusia" specialiųjų poreikių turinčius studentus.

Vilniaus universiteto akliesiems ir silpnaregiams studentams kol kas nėra pritaikytas nė vienas iš universiteto padalinių: fakultetų, bibliotekų ir pan. Kitaip sakant, neregys ar silpnaregis studentas universitete neturi galimybės naudotis įvairiais informacijos šaltiniais, kompensacinėmis priemonėmis, kas padėtų jam efektyviai studijuoti. Studijoms būtinas sąlygas toks studentas iki šiol dar galėjo susikurti tik bendrabučio kambaryje. Dabar jam atimama ir ši galimybė.

Neregiams studentams reikalinga ne kokia nors vienkartinė akcija, o sisteminga parama, tuo labiau, kad šiandien tiek daug kalbama apie švietimo reformą, neįgaliųjų integraciją į visuomenę, įvairiausias socialines programas.

Vilniaus universiteto bendrabučiuose nuolat gyvena iki 10 šiame universitete studijuojančių aklųjų ir silpnaregių. Todėl mes, Vilniaus universitete studijuojantys ir universiteto bendrabučiuose gyvenantys aklieji ir silpnaregiai studentai, prašome:

1. Surasti galimybių (mūsų nuomone, jų tikrai yra) Vilniaus universiteto bendrabučiuose paskirti šešis, kiekvienais mokslo metais tuos pačius kambarius akliesiems ir silpnaregiams, specialiųjų poreikių turintiems studentams. Iš jų:

- tris Saulėtekio bendrabučių komplekse;

- du Didlaukio gatvėje;

- vieną Čiurlionio gatvėje.

2. Atleisti šiuose kambariuose gyvenančius akluosius ir silpnaregius, specialiųjų poreikių turinčius studentus nuo mokesčių.

3. Šiems kambariams atsilaisvinus, juose galėtų būti apgyvendinti kiti studentai.

Tik tuomet aklieji ir silpnaregiai, turintys specialiųjų poreikių studentai patikės, kad nėra palikti grumtis su savo negalia patys vieni.

 

VU aklųjų ir silpnaregių studentų vardu

socialinio darbo magistrantas
Alvydas Goris

* * *
[Skaityti komentarus] | [Komentuoti] | [Turinys] | [Mūsų tinklapis]