VIRŠELIS

 

N. NODELIS. SAMSONAS


Parašas po iliustracija

Mūsų žurnalo skaitytojams gerai žinoma svarbią vietą Senojo Testamento Teisėjų knygoje užimanti Dievo pašvęstojo Samsono istorija.

Šalį, kurią Dievas buvo davęs izraelitams, užvaldė filistiečiai, garbinantys padarytus iš medžio ar akmens stabus. Izraelitams reikėjo stipraus vado. Toks buvo Samsonas, kuris lyg ožiuką sudraskė jį užpuolusį liūtą, asilo žandikauliu stipruolis išguldė tūkstantį filistiečių karių. Filistiečiai, supratę, kad Samsono jėga neįveiks, pabandė jį palaužti gudrumu pasiuntę gražuolę Dalilą, kuri turėjo išgauti iš stipruolio jo galios paslaptį.

Gražuolė sužinojusi, kad Samsono jėga plaukuose, stipruoliui miegant, nukirpo garbanas. Tada filistiečiai nesunkiai įveikė Samsoną, apakino jį ir, prirakinę prie girnų, privertė malti grūdus. Netrukus nelaisvėje jo plaukai ataugo ir grįžo buvusi galia. Filistiečiai norėjo pasilinksminti ir pasijuokti iš nelaimingojo. Kai tarnai Samsoną atvedė į rūmus, jis paprašė privesti jį prie dviejų kolonų rūmų viduryje, į kurias stipruolis įsirėmė abiem rankom. Kolonos sudrebėjo, rūmai sugriuvo, o po nuolaužomis žuvo ir Samsonas, ir filistiečių vadai. Taip filistiečiai buvo nugalėti.

Dailininkas Normanas Nodelis vaizduoja Samsoną, surakintą grandinėmis ir sukantį milžiniškas jo ūgio girnas. Autorius Samsono aklumą parodo akių obuolius nupiešdamas balta spalva.

Antrajame paveikslo plane rimbu užsimojęs stovi prižiūrėtojas filistietis, kuris atsargos dėlei už juostos užsikišęs durklą. Šis spalvingas paveikslas - tai lietuvių kalba pastaraisiais metais išleistos knygos "Samsonas ir Dalila" iliustracija.

Su panašiu paveikslu mūsų žurnalo skaitytojai yra susipažinę "Mūsų žodyje" (1993 m., Nr. 4). Tai dailininko F. Mene "Girnos", kur taip pat didžiules girnas suka aklieji. Šis Senojo Testamento istorijos epizodas patvirtina faktą, kad vienas iš neregių amatų senovėje buvo miltų malimas.

Vytautas GUDONIS

* * *
[Skaityti komentarus] | [Komentuoti] | [Turinys] | [Mūsų tinklapis]