MUMS RAŠO

Regina ALIŠAUSKAITĖ

SAULĖTEKĮ PASITIKOME KELIONĖJE


Ankstyvą rugsėjo 12-osios rytmetį dar neišaušus pilnas autobusas ukmergiškių pajudėjo Šiluvos link. Šiemet toji diena buvo skirta maldai už Lietuvos karius. Ukmergės mišriam chorui "Magnificat" (vadovė R. Ališauskaitė) tokios išvykos jau tampa tradicija. Šįkart choras buvo pakviestas giedoti Švč. Mergelės Marijos apsireiškimo koplyčioje 9 valandą aukojamose šv. Mišiose. Kasmet nuvykti į Švč. Mergelės Marijos gimimo atlaidus Šiluvoje chorui padeda gerieji rėmėjai - Ukmergės AB "Vienybė" profsąjunga. Ir šiemet džiaugėmės galimybe nemokamai nukeliauti į Šiluvą.

Mišraus choro "Magnificat" vadovė taip pat vadovauja ir Ukmergės aklųjų bei silpnaregių liaudies dainos ansambliui "Smiltelė". Šiemet kilo mintis drauge su choru pakviesti į kelionę ir Ukmergės akluosius.

Besikalbant su "Smiltelės" dainininkais apie planuojamą kelionę, paaiškėjo, kad yra žmonių, kurie Šiluvoje dar nėra buvę. Tai Danutė Grušeckienė, "Smiltelės" ansamblio dainininkė nuo pat jo įsikūrimo pradžios. Rapolui Grušeckiui Šiluva - jaunystę menantis ir tėviškės kvapu alsuojantis kraštas, nes užaugo Raseinių rajone, Nemakščiuose. Dar vienai ansamblio "Smiltelės" dainininkei Marijonai Levickienei Šiluvos kraštas taip pat artimas. Prisimena, kad jaunystėj pėsčia eidavusi į Šiluvą, nes tuomet gyveno Kelmės rajone.

Drauge su ansamblio dalyviais keliavo ir puiki šeimininkė bei auksarankė Onutė Gudelytė, kuri Šilinės atlaiduose lankėsi irgi pirmą sykį.

Negalėję drauge nuvykti į Šiluvą "Smiltelės" ansamblio dainininkai namuose pasiliko dėl įvairių priežasčių.

Šiluvos Švč. Mergelė nuo seno vadinama "Ligonių sveikata". Ir kasmet rugsėjo mėnesį suplaukia ten minios žmonių prašyti kūno ir sielos sveikatos, sudeda prašymus prie akmens, kurį Dievo Motinos kojos lytėjo.

Prieš dešimtmetį į Lietuvą pirmą kartą atvykęs popiežius Jonas Paulius II Šiluvą taip pat pagerbė savo apsilankymu.

Ir choro "Magnificat" giesmės apkabino Šiluvos Švč. Mergelės Marijos apsireiškimo koplyčią ir nusileido prie Dievo Motinos kojų drauge su visų maldininkų prašymais, dėkojimais ir aukomis.

Tą rytą saulė patekėjo vos įpusėjus mūsų kelionei. Nė vienas debesėlis netemdė saulėtekio. Patekėjo ir nudažė savo rausva šviesa keliaujančiųjų veidus, pripildė jaukumo visą autobusą. Nejučia mintyse šį gražų saulėtekį palyginau su giesmės, dainos poveikiu žmogui. Bendravimas su muzika tarsi panardina šviesos sraute, taurina žmogaus sielą, ją nušviečia vidiniu grožiu, o dažnai ir atstoja saulės šviesą. Tokie jie - keliavusieji drauge - pilni vidinio saulės švytėjimo, dosniai dalijamo savo aplinkai.

Iš tiesų, kaip sakė poetas Justinas Marcinkevičius: "Jei žmonės nebūtų saulėmis, ką reikštų viena saulė aukštai danguje".

* * *
[Skaityti komentarus] | [Komentuoti] | [Turinys] | [Mūsų tinklapis]