GYVENIMO AKTUALIJOS

Vytautas GENDVILAS

SUSIKŪRĖ NAUJA ASOCIACIJA


Rugsėjo 18 dieną Lietuvoje įkurta Žmonių su negalia įmonių asociacija.

LASS įmonės "Liregus" direktoriaus Leono Kirkilovskio vadovaujama Lietuvos aklųjų ir silpnaregių sąjungos centro tarybos ūkio komisija susipažino su jau kuris laikas ruošiamu socialinių užimtumo įmonių įstatymu. Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos paruoštas įstatymo projektas, komisijos narių nuomone, labai nepalankus dabar veikiančioms neįgaliųjų įmonėms. Turėdama omenyje ir tai, kad Lietuvai stojant į Europos Sąjungą nuo 2004 metų sausio 1 dienos neįgaliųjų įmonėms nebebus taikomos pridėtinės vertės mokesčio lengvatos, komisija nutarė, kad dabar pats laikas imtis ryžtingų veiksmų.

Iki šiol, ištikus bėdai, neįgaliųjų įmonės grūmėsi, kuri kaip išmanė, tačiau taip daugiau, tikėkimės, nebebus. Šių metų rugsėjo 18 dieną Vilniuje įkurta Žmonių su negalia įmonių asociacija. Sulaukus kitų Lietuvos neįgaliųjų organizacijų ir jų įmonių vadovų pritarimo, įstatai paruošti labai greitai. Galima sakyti, kad organizacija įkurta gan greitai. O ir laikas nelaukia: 2004 metai - vos už kelių mėnesių.

Žmonių su negalia įmonių asociacijos pirmininku išrinktas E.ŽakarisAsociacijos pirmininku išrinktas LASS Šiaulių įmonės direktorius Edvardas Žakaris. Asociacijai vadovauja šešių asmenų taryba. Į ją išrinkti po du atstovus iš Lietuvos aklųjų ir silpnaregių sąjungos, Lietuvos invalidų draugijos ir Lietuvos kurčiųjų draugijos. Be E. Žakario, į tarybą iš LASS išrinktas įmonės "Liregus" direktorius Leonas Kirkilovskis.

Organizacija vienija įmones, siekiančias kurti bei išsaugoti darbo vietas žmonėms su negalia. Žmonių su negalia įmonių asociacija yra nepelno organizacija, todėl ji gautų lėšų savo nariams skirstyti negali.

Tikraisiais asociacijos nariais gali būti neįgaliųjų visuomeninių organizacijų įmonės, kuriose dirba ne mažiau kaip 30 proc. žmonių su negalia, ir jų pajamos už pačių pagamintą produkciją sudaro daugiau kaip 50 proc. visų įmonės gautų pajamų.

Nariais stebėtojais gali būti jau minėtų kriterijų neatitinkančios neįgaliųjų visuomeninių organizacijų įmonės bei invalidų visuomeninėms organizacijoms nepriklausančios įmonės, tik jose turi dirbti ne mažiau kaip 30 proc. žmonių su negalia.

Šiuo metu asociacijoje yra šešiolika narių. Iš jų trylika - tikrieji nariai.

Paklaustas, ar narių asociacijoje daugės, jos pirmininkas E. Žakaris sakė, kad viskas priklausys nuo to, koks bus priimtas socialinių užimtumo įmonių įstatymas. Jo žodžiais tariant, "jei bus priimtas toks, koks dabar yra paruoštas jo projektas, tai Lietuvoje neliks nė vienos neįgaliųjų procentą išlaikančios ir sąžiningai dirbančios įmonės. Priėmus įstatymą, neįgaliųjų įdarbinimas taptų neįmanomas, nes valstybė paramą, skirtą jiems įdarbinti, pagal ruošiamą įstatymą sumažintų du su puse karto". Naujosios asociacijos pirmininkas E. Žakaris sakė, kad šiuo metu neįgaliuosius įdarbinančios įmonės vienos blogiau, kitos geriau, tačiau visos kažkaip laikosi. Tačiau valstybės paramą sumažinus du su puse karto, lieka tik laukti, kuri įmonė kada "užsidarys".

Įkurti asociaciją paskatino ruošiamas socialinių užimtumo įmonių įstatymas. Kol jo nebuvo, nebuvo ir kalbos apie žmonių su negalia įmonių jungimąsi į kokią nors organizaciją. Kiekviena įmonė ėjo savarankišku keliu. E. Žakaris sakė: "Dabar visi pamatė, kad galybė - tai vienybė, kito kelio nebėra". Asociacijos pirmininkas mano, kad organizacija savo gyvavimo neužbaigs su palankaus neįgaliųjų įmonėms įstatymo priėmimu. Jis tiki, kad darbo bus ir ateityje. Tai numatyta ir Žmonių su negalia įmonių asociacijos įstatuose.

Žmonių su negalia įmonių asociacijos pirmininkas E. Žakaris sakė, jog, atlikus rimtus skaičiavimus, asociacijos nariai gali teigti, kad neįgaliųjų įmonės valstybei nieko nekainuoja. Anot E. Žakario, "šiuo metu valstybė iš mūsų "paima" šiek tiek mažiau nei iš kitų įmonių". Galime daryti išvadą, kad, dirbtinai naujais įstatymais nepabloginus dabartinės neįgaliųjų visuomeninių organizacijų įmonių padėties, jos turėtų gyvuoti ir ateityje.

Belieka Žmonių su negalia įmonių asociacijai palinkėti sėkmės kovoje už jos narių išlikimą ir darbo vietų neįgaliesiems išsaugojimą bei kūrimą.

* * *
[Skaityti komentarus] | [Komentuoti] | [Turinys] | [Mūsų tinklapis]