IŠ MŪSŲ KALENDORIAUS

Dr. Valentinas Vytautas TOLOČKA

 


Pirmosios statistinės žinios apie akluosius

Rugsėjo 17 d. sukanka 80 metų, kai įvyko (1923) Lietuvos gyventojų surašymas. Gyventojų surašymo duomenys mažai ką sako apie akluosius, kadangi surašymo anketoje aklumas pažymėtas bendroje grafoje su kita fizine negalia. Iš 3129 užregistruotų aklųjų galima sužinoti tik apie jų amžių ir lytį, o regėjimo netekimo priežastys, socialinė, ekonominė šeimos padėtis, išsilavinimas ir kt. nepažymėta.

Duomenys apie akluosius pagal amžių pateikti tokie:

1 - 9 metų - 47

10 - 19 metų - 139

20 - 29 metų - 179

40 - 49 metų - 243

50 - 59 metų - 377

60 metų ir vyresnių - 1966

Apskritai mokyklinio amžiaus ir darbingų aklųjų buvo 786 asmenys arba 25,1 proc. Būtent šie duomenys kai kuriuos visuomenės atstovus vertė susirūpinti aklųjų švietimu, socialinės padėties pagerinimu. Tais duomenimis remtasi ir naudotasi iki 1935 metų.

Kitą jau specialų neregių surašymą kvalifikuotai pasirengusi atliko Lietuvos akliesiems globoti draugija 1935 metų pabaigoje. Per abu surašymus silpnaregiai nebuvo registruojami.

Vaikučių pamėgta poetė

Rugsėjo 18 d. sukanka 75 metai, kai gimė (1928) Janina Pipirienė, LASS narė, literatė, eilėraščius rašanti vaikams.

J. Matiukaitė Pipirienė gimė Anykščių rajone, Šlapiašilio kaime. Netrukus tėvai persikėlė į Anykščius. Janina vidurinę mokyklą baigė Panevėžyje. 13 metų dirbo auklėtoja vaikų darželyje Anykščiuose. Regėjimas sutriko nuo pigmentinio retinito. 1968 - 1992 metais dirbo Panevėžio aklųjų įmonėje darbininke.

A. Pipirienės eilėraščius spausdino žurnalai "Mūsų žodis", "Genys", "Šeima", laikraščiai "Panevėžio tiesa", "Kolektyvinis darbas" (Anykščiai), aklųjų literatų almanachas "Vaivorykštė". Ji išleido tris poezijos knygeles vaikams: "Kiškio slidės" (1996), "ABC Monikos mokyklėlė" (1997), "Metų laikai" (1999). Jos kūrybą yra pamėgę pradinių klasių mokinukai. Eilėraščiai sklandūs, žaismingi.

* * *
[Skaityti komentarus] | [Komentuoti] | [Turinys] | [Mūsų tinklapis]