RENGINIAI

Horacijus VERLIBRAS

MŪZŲ PAŠAUKTI


...Ir išgirdo jie mūzų šauksmą, ir atidėjo į šalį visus darbus, ir išvažiavo į "Zelvą". Ir dvi dienas ten ištikimai tarnavo dviem mūzoms - poezijos ir muzikos. Ir nutiko tai pačioje vasaros pabaigoje - rugpjūčio 28 - 29 dieną. Ir, nors per pastaruosius penkerius metus, mūzos juos pašaukė jau bene trečią ar ketvirtą kartą (atrodo, galima priprasti net prie mūzų balso ir jo neišgirsti), panorusių joms tarnauti buvo kaip niekada daug. Tiek daug, kad vos begalėjo sutalpinti nedidelė "Zelvos" poilsiavietės posėdžių salė. Teisybės dėlei reikia pasakyti, kad čia ne tik mūzos ranką pridėjo, bet ir Lietuvos aklųjų ir silpnaregių sąjunga bei Lietuvos aklųjų biblioteka. Mat šiais metais jos sumanė jau tradiciniu tampantį aklųjų literatų seminarą surengti drauge su regėjimo negalią turinčiais muzikos kūrėjais. Taigi rugpjūčio 28 d. rinkosi ir šie, ir anie, ir jų konsultantai, ir seminaro svečiai. Na, žinoma, buvo ir abi anksčiau minėtos mūzos, tik pagal seną paprotį ar greičiau įprotį jos sėdėjo užkulisiuose niekieno nematomos, o pačios viską matė ir girdėjo, ir džiaugdamosi naujoms kūrybinėms kančioms provokavo.

Ąžuolo vainikais pagerbti V.Areima (kairėje), A.A.Jonynas Pradėsime nuo dalyvių. Jų prisirinko arti penkiasdešimties. Maloniai nustebino Klaipėdos desantas: kelerius metus siuntęs vos po vieną poezijos atstovę, šiais metais uostamiestis atsiuntė net keturis. Apskritai tiesiog būtina pastebėti, kad mūzų kvietimą išgirdo ir į jį atsiliepė ne tik didžiųjų, bet ir mažesniųjų miestų - Jurbarko, Molėtų, Kelmės, Mažeikių - atstovai. Gausiausia buvo Kelmė, nes atsivežė visą agitacinę brigadą su balsinguoju Justinu Kasparu priešakyje.

Svečiai. Jų irgi buvo kaip niekada gausu: aklųjų literatų konsultantai, rašytojai Juozas Aputis, Vladas Šimkus, Petras Venclovas, Elena Mezginaitė, muzikantų konsultantas kompozitorius Mikas Vaitkevičius, 2003 metų "Poezijos pavasario" laureatas Antanas A.Jonynas. Nekalbame jau apie Lietuvos aklųjų ir silpnaregių sąjungos ir Lietuvos aklųjų bibliotekos darbuotojus - jie kaip ir saviškiai. J. Aputis apžvelgė šiuolaikinės lietuvių prozos ypatybes, Antanas A. Jonynas - poezijos. Jis taip pat pasidalino mintimis apie tėvo - poeto Antano Jonyno - aštuoniasdešimtosioms gimimo metinėms rengiamą naują poezijos rinktinę, paskaitė savų eilėraščių iš brailio raštu išleistos knygos "Lapkričio atkrytis".

Seminare pristatyti naujausi Lietuvos aklųjų ir silpnaregių sąjungos bei Lietuvos aklųjų bibliotekos išleisti leidiniai, muzikiniai įrašai: 2003 metų aklųjų literatų konkurso nugalėtojo Vaclovo Areimos eilėraščių rinkinys "Laiškai tylai", Juozapo Kairio bažnytinės muzikos knyga "Regėjau versmę", dainininko Vlado Bagdono kompaktinė plokštelė, straipsnių rinkinys apie meno ir muziejų prieinamumą akliesiems "Pažinkime gamtą drauge su Sezanu". Vyko diskusijos, pokalbiai apie aklųjų literatų kūrybą, galimybes ir sunkenybes leidžiant knygas. Vakare seminaro dalyviai veržliu puolimu užėmė "Zelvos" ežero tiltą ir ten įsitaisė geroms keturioms ar penkioms valandoms. Ant tilto skambėjo eilės, muzika, o ant kranto degė laužas. Tikriausiai niekada nepavyks sužinoti, ką tąvakar galvojo "Zelvos" ežero žuvys, tačiau žmonėms buvo linksma. Antrąją dieną vėl lyg iš gausybės rago liejosi eilės ir skambėjo dainos. Olimpo dievai, ypač mūzų globėjas Apolonas, nepagailėjo saulės, o seminaro rengėjai - savo laiko, jėgų ir geros nuotaikos. Beje, muzikantai irgi svarstė, kaip čia jiems panašų seminarą surengus ir atskirai, savame rate, apie muziką pasišnekėjus, instrumentus pakalbinus. Atskirai tai atskirai, tačiau bent į pirmąjį seminarą galėtų ir literatus pasikviesti - šie gi, kaip sekasi, pasižiūrėtų, gal ant suolelio sėdėdami ir pakritikuotų... Na, bet užteks apie mūzas, geriau per savo išrinktuosius tekalba jos pačios!

* * *
[Skaityti komentarus] | [Komentuoti] | [Turinys] | [Mūsų tinklapis]