PROJEKTAI

Irena MATULIENĖ

GERUMO LINK


Baltic Partners for Change Management kartu su Lietuvos aklųjų ir silpnaregių sąjungos centro taryba keturiuose Lietuvos rajonuose vykdė projektą "Aklųjų ir silpnaregių poreikių identifikavimas, kuriant regionuose socialinių paslaugų tinklą". Šis projektas buvo finansuojamas Europos Bendrijos PHARE ACCESS programos lėšomis. Vykdant projektą paaiškėjo, kad aklųjų bendruomenėje atskiri žmonės, turintys panašių problemų, išgyvenantys panašias situacijas, nori išsikalbėti rūpimais klausimais, padėti sau.

Antrasis projektas "Jūs nesate vienas", kurį finansavo Europos Bendrijos PHARE ACCESS programa, yra minėto projekto tęsinys. Projektas skirtas kurti savipagalbos grupėms aklųjų bendruomenėje, žmonėms, kurie bendrauja su aklais ar silpnaregiais žmonėmis. Beje, pirmą kartą yra atkreiptas dėmesys į artimiausių aklojo akiratyje esančių reginčių žmonių, aklojo pagalbininkų ir nuolatinių palydovų, kurie išgyvena įvairias psichologines bei socialines problemas, dvasines būsenas, į tai, kad regintiesiems taip pat reikalinga pagalba ir dėmesys.

Investicijos į žmogiškųjų išteklių vystymą, kurias Europos Bendrija visokeriopai remia ir skatina, nes jos yra susijusios su žmogaus įgimtų ir įgytų asmeninių savybių vystymu, žinių tobulinimu, žmogaus galių, gebėjimų vertinimu, teikia vilties, kad bendruomeninio jausmo stiprinimas, aktyvinimas, geresnis vieni kitų pažinimas silpnins mums būdingas priešiškumo apraiškas, altruizmo stoką, manipuliavimą kitais, socialinį pavydą, įtarumą. Taigi įgyvendinamas projektas yra ne atskira veikla, o platesnė ir aiškiai apibrėžta Europos Bendrijos politikos dalis, tad ir Lietuvoje, dirbant su atskiromis bendruomenėmis, išmokstame naujų mąstymo ir veikimo stereotipų ir tada žingsnis po žingsnio procesas juda suartėjimo, geresnio vienas kito supratimo, gerumo link. Tokia ir būtų trumpai nusakyta šio projekto idėja.

Šį projektą vainikuos išleista knyga, kur skaitytojas plačiau ir išsamiau bus supažindinamas su tuo, kad savipagalbos organizavimas nėra šiaip sau spontaniška veikla. Šio darbo reikia mokytis. Daugelyje šalių savipagalbos grupių judėjimas turi senas tradicijas, o darbas šiose grupėse traktuojamas kaip savarankiška, specialių žinių ir kompetencijos reikalaujanti veikla. Savipagalbos grupių kūrimas - naujoviškas būdas spręsti socialines problemas, daryti įtaką, būdas padėti sau, nes informacija ir žinios tampa pagrindiniu asmenybės ir socialinio augimo faktoriumi, nauju gerovės šaltiniu. Aptarti savipagalbos grupių veiklos aspektai, darbo grupėse metodika ir sudaro pagrindinę knygos vertę. Knyga kaip praktiniu vadovu galės naudotis įvairių bendruomenių nariai, nevyriausybinės organizacijos, bendruomenės centrų darbuotojai, savanoriai, Lietuvos universitetų ir kolegijų studentai, ugdymo institucijų socialiniai pedagogai, siekiantys socialinio darbuotojo kvalifikacijos bei piliečiai, norintys padėti sau.

* * *
[Skaityti komentarus] | [Komentuoti] | [Turinys] | [Mūsų tinklapis]