IŠ MŪSŲ KALENDORIAUS

Dr. Valentinas Vytautas TOLOČKA

NAPALIO DARBAI


Liepos 11 d. sukanka 70 metų, kai gimė (1933) Napoleonas Kuolys, ilgametis LASS veikėjas, draugų vadinamas maloniniu Napalio vardu. Jam visada labai tiko Vaižganto pasakymas: "Napalys darbus dirba".

N. Kuolys gimė Raudėnų kaime (Rokiškio r.), valstiečių šeimoje. 1941 m. pradėjo lankyti Aleksandravėlės mokyklą. 1944 m. rudenį, susižeidęs sprogmenimis, neteko regėjimo. 1948 m. atvyko mokytis į Kauno aklųjų internatinę mokyklą. Čia mokydamasis įsitraukė į visuomeninį darbą: buvo mokinių LAD pirminės organizacijos pirmininkas, LAD Kauno srities valdybos narys, šokių ratelio dalyvis, literatų ir sporto būrelių narys. Garsus Marijampolės gydytojas oftalmologas Mykolas Steiblys vienoje jo akyje "atvėrė langelį" - užsidėjęs akinius, Napalys galėjo skaityti net reginčiųjų raštą.

1957 m. Napalys baigė vidurinę mokyklą ir įsidarbino LAD Vilniaus kombinate darbininku. Netrukus buvo išrinktas LAD Vilniaus miesto pirminės organizacijos biuro pirmininku, 1959 m. paskirtas kombinato direktoriaus pavaduotoju, o 1960 - 1961 m. dirbo kombinato direktoriumi.

Vėliau vėl prisiėjo dirbti darbininku, knygų gamybos baro meistru, LAD Vilniaus tarprajoninių kultūros namų direktoriumi, kombinato profsąjungos komiteto pirmininku, nuo 1971 iki 1990 m. - įvairių gamybos barų meistru. Penkerius metus dar buvo darbininku namudininku.

Nuo 1962 metų beveik keturis dešimtmečius draugijos bei Aklųjų ir silpnaregių sąjungos suvažiavimuose N. Kuolys buvo renkamas centro revizijos komisijos nariu. Ne kartą išrinktas Vilniaus tarprajoninės valdybos prezidiumo nariu, LASS revizijos komisijos nariu, LASS Vilniaus ir Alytaus apskričių organizacijos revizijos komisijos nariu. Daug metų buvo "Mūsų žodžio" žurnalo redkolegijos narys. Toli gražu išvardijome ne visas jo veiklos sritis, jų buvo daug ir reikšmingų mūsų organizacijai.

Šiuo metu Napoleonas Kuolys - pensininkas, gyvena Vilniuje, laisvalaikį leidžia sode, mėgsta klausytis įgarsintų knygų.

* * *
[Skaityti komentarus] | [Komentuoti] | [Turinys] | [Mūsų tinklapis]