MŪSŲ SVEČIAI

Toma GIEDRYTĖ

NORVEGAI PARĖMĖ IR PINIGAIS


Birželio 2 dieną Lietuvos aklųjų ir silpnaregių sąjungos Pasvalio dienos centre lankėsi nuolatiniai regėjimo negalią turinčių Pasvalio rajono žmonių rėmėjai - svečiai iš Norvegijos. Kaip tik tądien LASS Pasvalio rajono organizacijos nariai buvo susirinkę į tradicinį savo susibūrimą, kur buvo aptariami kasdieniniai reikalai, pabendraujama.

Viešnia iš Norvegijos I. Bekkevik (pirma iš kairės), dienos centro pirmininkė B. Baltrūnienė, vertėjas LASS Panevėžio ir Utenos apskričių tarybos pirmininkas Aloyzas Vilimas, dėkodamas norvegams, sakė, jog jų paramos dėka Pasvalio dienos centras gali plėsti savo veiklą, pasiūlyti savo nariams įvairesnių kultūrinių renginių, socialinių paslaugų, daugiau kompensacinės technikos, aplinkos pritaikymo prie aklo žmogaus poreikių priemonių.

Šįkart Pasvalio rajono žmonėms su regėjimo negalia svečiai iš Norvegijos atvežė ne tik labdaros siuntą - drabužių, buities reikmenų, bet įteikė ir 6000 Norvegijos kronų.

- Žinom, kaip mūsų paramą panaudojate ir kad pinigai tikrai atiteks tiems, kam pagalba labiausiai reikalinga, todėl, grįžę į savąjį Kragerio miestelį, esam pasiryžę jūsų labui dirbti dar daugiau. Šioje labdaringoje veikloje mums padeda visa miestelio bendruomenė, bažnyčia, mokykla, ligoninė, - sakė norvegų grupės vadovė Inger Bekkevik.

LASS Pasvalio rajono organizacijos pirmininkė Birutė Baltrūnienė minėjo, kad geradarių iš Norvegijos dovanoti pinigai dažniausiai naudojami socialinėms pašalpoms, nes iš valstybės skirtų pinigų tokios paramos teikti negalėtų. Pašalpėles prieš rugsėjo pirmąją gauna LASS Pasvalio rajono organizacijai priklausantys vaikai, studentai. Pasirūpinama ir susirgusiais savo nariais, suteikiama parama, kai miršta kas nors iš artimųjų. Viena ar kita proga paramos pinigų jau yra gavę daugiau kaip 80 regėjimo negalią turinčių žmonių, beveik keturi penktadaliai narių.

- Ačiū svečiams iš Norvegijos, ačiū ir pasvalietei Elzytei Liegienei. Per ją mes susipažinom su savo rėmėjais, ji padeda mums susitikti, be to, yra mūsų organizacijos vaikų ir jaunimo klubo globėja, - šio klubo vardu norvegams padėkojo jo pirmininkė Rasa Rimkūnaitė.

LASS Panevėžio ir Utenos apskričių tarybos pirmininkas Aloyzas Vilimas viešniai iš Norvegijos Inger Bekkevik įteikė padėkos raštą.

Geri pasvaliečių bičiuliai, dainininkai iš Panevėžio Arvydas Markevičius ir Petras Simonaitis svečiams skyrė "Meilės tango" ir visiems įteikė po garsajuostę su savo dainomis.

Norvegai susižavėjo išgirdę, kaip puikiai brailio raštu parašytą pasaką skaito keturias klases Valakėlių pagrindinėje mokykloje šiemet baigusi pasvalietė Raminta. Plojo jie ir Tomui - už padeklamuotą eilėraštį.

Šiame susitikime svečiai iš Norvegijos daug filmavo ir fotografavo - sakė norį turėti prisiminimą apie tokius ir pasvaliečiams, ir patiems norvegams malonius susitikimus.

* * *
[Skaityti komentarus] | [Komentuoti] | [Turinys] | [Mūsų tinklapis]