IŠ KELIONIŲ SUGRĮŽUS

Ramutė GELAŽANSKIENĖ

VIEŠNAGĖ "ASPAZIJOJE"


Devyniolika moterų iš Lietuvos moterų su negalia bendrijos šių metų gegužės 24-25 dienomis pabuvojo svečiuose pas savo koleges Latvijoje, Rygoje, neįgaliųjų moterų organizacijoje "Aspazija". Ši organizacija jungia moteris su įvairiomis negaliomis į vieną kolektyvą, besirūpinantį moterų savitarpio pagalba, švietimu, sveikatingumu, atstovauja moterų interesams įvairiose valstybinėse institucijose. "Aspazijos" būstinė yra Rygos senamiestyje, įrengta gavus paramą iš Karalienės Luizos fondo. Anksčiau tose patalpose, kaip pasakojo "Aspazijos" moterys, gyveno žiurkės. Dabar tai jaukios patalpos, papuoštos pačių moterų rankdarbiais, paveikslais, įvairiomis moterų rankų sukurtomis smulkmenomis.

Mūsų delegacijos atvykimo proga buvo eksponuojama vaikų, sergančių astma, piešinių konkursas "Pasaulis žvelgiant pro langą". Kai kurie vaikų piešiniai itin įspūdingi.

Mūsų laukė ir labai malonus siurprizas - išlipusios iš autobuso buvome pasveikintos gražia lietuvių kalba. Mat "Aspazijos" veikloje aktyviai dalyvauja mūsų tautietė Birutė, gyvenanti Latvijoje aštuoniolika metų. Atvykimo proga kolegės iš Rygos buvo išmokusios lietuvišką dainą ir su ja mus pasitiko. Mes, žinoma, dainavome kartu. Tai buvo labai malonu. Po to žiūrėjome "Aspazijos" moterų paruoštą programą "Senjorų šokiai". Šiuo metu tokie šokių kolektyvai populiarūs Europoje, nes nereikalauja ypatingo šokėjų pasiruošimo ir tinka įvairiausio amžiaus žmonėms. Tai plastika, judesiai, kuriuos lengvai gali atlikti žmonės su negalia. Tikimės, kad, ko gero, perimsime šią patirtį iš kolegių ir pačios grįžusios subursime tokį kolektyvą.

Iš kelionės albumoPasidalijusios darbo patirtimi, apžiūrėjusios rankdarbių parodą, nepagailėjusios aplodismentų už senjorų šokius, išvykome apžiūrėti Latvijos gamtos muziejų, įsikūrusį vaizdingo ežero pakrantėje. Kadangi muziejus užima 60 ha plotą, apžiūrėjome keletą senovinių Latvijos sodybų, trijų šimtų metų cerkvę, kurioje labai mėgsta tuoktis šių dienų jaunimas. Vėliau aplankėme Rygos pramogų centrą "Lido", iš kurio pėsčiomis patraukėme į Rygos senamiestį. Rygoje kaip tik tomis dienomis vyko "Eurovizijos" konkursas, tad mums teko patirti tą nuotaiką, kuria gyveno Ryga: žydėjo sodai, kaštonai ir alyvos, oras buvo puikus, pilnas kvapų, miestas išsipuošęs, pilnas įvairiomis kalbomis kalbančių žmonių.

Nors programa buvo gana intensyvi, moterys nesiskundė nei nuovargiu, nei karščiu, juolab kad grupę sudarė įvairaus amžiaus narės. Malonu, kad ir kelionėse, ir visoje mūsų organizacijos veikloje gražiai sutaria jaunimas ir vyresnio amžiaus moterys.

Kitą dieną kolegės iš "Aspazijos" pakvietė mus į pažintinę kelionę "Latvijos pilys". Aplankėme pirmojo Latvijos prezidento rezidenciją - Rundalės pilį. Pabuvojome Latvijos ūkininko, gavusio SAPARD lėšų, sodyboje. Taip po truputį iš Rygos artėjome prie Lietuvos ir, atsisveikinusios su kolegėmis, grįžome namo.

Patyrėme daug malonių įspūdžių, parsivežėme daug naujų idėjų. Už kelionę esame dėkingos rėmėjams, nes finansavimo iš valstybinių fondų negavome.

Mes norime padėkoti LASS centro tarybai ir pirmininkui Osvaldui Petrauskui, Vilniaus ir Alytaus apskričių tarybos pirmininkui Sigitui Bilevičiui, UAB "Liregus" direktoriui Leonui Kirkilovskiui, UAB "Janlibus" direktoriui Ivanui Dulko už paramą finansuojant išvyką.

Mums labai malonu, kad moterų bendrijos veiklą aktyviai parėmė vyrai. Nuoširdžiai dėkojame visiems. Tikimės, kad tai ne paskutinė kelionė, kad jų ateityje dar bus - įspūdingų, naudingų ir malonių.

* * *
[Skaityti komentarus] | [Komentuoti] | [Turinys] | [Mūsų tinklapis]