VIRŠELIS

 

M. LIEBERMANAS. KOPOSE


Parašas po iliustracija 

Vokiečių dailininkas ir grafikas Maksas Liebermanas (1847-1935) vaizduojamojo meno mokėsi Berlyne, Veimare, Paryžiuje, Miunchene. Dailininkas greit kilo karjeros laiptais: 1897 m. jam buvo suteiktas profesoriaus, 1920 m. - jis Berlyno meno akademijos prezidentas, o 1932 m. suteikiamas minėtos akademijos garbės prezidento vardas. Fašistiniu laikotarpiu Vokietijoje dailininkas buvo persekiojamas. Jo kūriniams didelę įtaką turėjo G. Kurbės ir M. Munkačio kūryba. Dailininkas tęsė vokiškojo realizmo tradicijas. Ankstyvajame kūrybos laikotarpyje jis dažnai vaizdavo užsiėmusius savo darbu fabrikų darbininkus, valstiečius, amatininkus, žvejus ("Žąsų pešimas" - 1872, "Linų verpimas" - 1877 ir kt.). Nuo 1890 metų, veikiamas impresionizmo bei siekdamas įtaigesnio įspūdžio, dailininkas daugiau dėmesio pradėjo skirti peizažui, akcentuodamas jame šviesą ir judesį.

Impresionizmo įtaka jaučiama ir nutapytoje drobėje "Kopose", kur visas dėmesys ir skirtas žalia pavasario augmenija apžėlusioms kopoms. Pro smaragdo spalvos žolę kur ne kur pramintame takelyje ar kopos atbrailoje šviečia geltono smėlio lopinėliai. Toks įspūdis, lyg vėjas žaistų žalsvu kopų apdaru, tai judindamas, tai palenkdamas augmeniją. Pasirinkęs patogų kauburėlį, abiem rankom atsirėmęs į lazdą, sėdi pagyvenęs, sidabro šalnos pakąstais plaukais vyriškis. Rusvi, tamsūs drabužiai, neįmantri tokios pat spalvos kepurė ir tik išlindęs raudonas rankogalis kiek pagyvina aprangą. Keliauninkas, nenusiėmęs nuo pečių didelio pinto krepšio, prisėdo pailsėti. Kas šis keleivis? Žvejys, prekeivis žuvimis, žvejų pagalbininkas ar žuvų pirkėjas? Aišku tik viena: šiam žmogui gerai pažįstamas šis kelias, o ši kopa gali būti įprasta, patogi atokvėpio vietelė.

Šis vidutinio dydžio (108x151 cm) aliejumi nutapytas paveikslas saugomas Leipcigo vaizduojamojo meno muziejuje.

Vytautas GUDONIS

* * *
[Skaityti komentarus] | [Komentuoti] | [Turinys] | [Mūsų tinklapis]