RENGINIAI

Inga KORNIKAITĖ

AKTYVUS BALANDIS JURBARKE


PAŽINKIME SAVO KRAŠTĄ

Balandžio 11 dieną mes, aklųjų sąjungos nariai, susiruošėme aplankyti savo miesto muziejus - Jurbarko krašto istorijos ir Vinco Grybo.

Šalta ir lietinga diena neatbaidė mūsų - labai norėjom susipažinti su savo krašto istorija. Padėdami vieni kitiems išvengti balų ir linksmai besišnekučiuodami, atėjome į Krašto istorijos muziejų, kuriame mūsų jau laukė muziejininkė Adelė Meizeraitienė. Ji ne tik labai įdomiai ir išsamiai papasakojo kunigaikščių Vosilčikovų gyvenimo mūsų krašte istoriją, bet ir parodė muziejuje eksponuojamas parodas. Sužinojome, kiek daug šie kunigaikščiai prisidėjo prie darbo vietų kūrimo, mokymo įstaigų rėmimo ir kitokios veiklos. Apžiūrėjome nuo tų laikų išlikusį pastatą, kuriame ir yra įsikūręs muziejus. Apžiūrėjome tremtinių atminimui skirtą kambarį, senovinių buities rakandų, moterų buityje naudojamų daiktų ekspozicijas. Turėjome galimybę ne tik apžiūrėti, bet kai ką ir paliesti. Tai mums be galo svarbu, nes ne viską galim matyti akimis. Iš muziejaus mus palydėjo į cerkvę, kuri paliko didelį įspūdį, kadangi dauguma mūsų nebuvome ten apsilankę anksčiau.

Vėliau patraukėme į mūsų krašte gyvenusio ir dirbusio skulptoriaus Vinco Grybo muziejų. Ten daug išgirdome apie skulptoriaus jaunystę, jo darbus, sėkmes ir sunkumus, su kuriais jam teko susidurti. Turėjome galimybę apžiūrėti darbų maketus. Likome sužavėti Birutės ir Kastyčio, Vytauto Didžiojo ir kitomis skulptūromis.

Norime pasidžiaugti tuo, kad nors ir tokią šaltą dieną vis tiek pasiryžome patenkinti savo smalsumą ir žinių troškimą. Dėkojame darbuotojoms už įdomius ir išsamius pasakojimus ir galimybę ne tik pažiūrėti ir išgirsti, bet kai ką ir paliesti.

LINKSMINO KAPELA

Lietuvos politinių kalinių ir tremtinių sąjungos (LPKTS) Jurbarko skyriaus ataskaitinė - rinkiminė konferencija įvyko Jurbarko kultūros centre 2003 metų balandžio 25 dieną. Darbotvarkėje: skyriaus pirmininko Petro Gervyliaus ataskaita, revizijos komisijos ataskaita. Po skyriaus narių pasisakymo skyriaus narių darbas įvertintas gerai. Dalyvavo LPKTS vadovybė. Svečių pasisakymuose ir visų dalyvavusių konferencijoje buvo pasisakyta už stojimą į Europos Sąjungą. Skyriaus nariai buvo apdovanoti padėkos raštais. Po balsavimo skyriaus pirmininku išrinktas nuo skyriaus susirinkimo pradžios dirbęs ir vadovavęs skyriui Petras Gervylius, perrinkta senoji skyriaus taryba.

Po konferencijos dalyviai ir svečiai buvo pakviesti į velykinę popietę.

Scenoje savo skambiais balsais džiugino politinių kalinių ir tremtinių choras "Versmė", linksmino LASS Jurbarko rajono organizacijos kapela ir moterų ansamblis, vadovaujami Valdo Žemaičio.

SUSITIKO KŪRĖJAI

Nacionalinės bibliotekų savaitės Jurbarko rajono viešojoje bibliotekoje baigiamuoju renginiu tapo balandžio 30 d. surengtas literatūrinis susitikimas, kuriame svečiavosi Kauno aklieji ir silpnaregiai literatai.

Būrelį aklųjų ir silpnaregių kūrėjų į Jurbarką atlydėjo Rašytojų sąjungos Kauno skyriaus narys Petras Venclovas. Jis pasakojo, kad su aklais ir silpnaregiais literatais dirba jau 25 metus, padeda jiems išleisti savo kūrybos knygeles. Valentinas Čyžas, Marija Misevičienė jau yra išleidę po tris knygas.

Kaip pasakojo patys autoriai, kūryba jiems leidžia išsivaduoti iš vienatvės, pajusti laisvę ir savo vertę, suteikia dvasinę kompensaciją už tai, ko negali gyvenime įgyvendinti. Jauniausia kauniškių literatų grupės dalyvė - aštuoniolikmetė Raselė Misiukaitė. Ji kuria eiles, mokosi muzikos mokykloje, yra sėkmingai dalyvavusi "Dainų dainelės" konkurse.

Literatūriniame susitikime buvo pristatyta naujausia Valentino Čyžo knyga "Neik su velniu obuoliauti" ir jos įgarsinta kasetė.

Renginį praturtino Jurbarko aklųjų ir silpnaregių kapela ir moterų ansamblis.

* * *
[Skaityti komentarus] | [Komentuoti] | [Turinys] | [Mūsų tinklapis]