GYVENIMO AKTUALIJOS

Henrikas STUKAS

REABILITACINIO GYDYMO REALIJOS


Daugelis neregių bei silpnaregių gydydavosi sanatorijose. Dabar šis gydymas pavadintas kitaip - reabilitaciniu. Deja, pastaruosius kelerius metus reabilitacinio gydymo teise retas kuris bepasinaudoja. Paradoksali situacija - norintys gydytis ten nepatenka. O Palangoje "Baltijos" poilsio namų "Vyturio" reabilitacijos centras ir panašios medicinos įstaigos, teikiančios reabilitacinio gydymo paslaugas, Druskininkuose ir Birštone pustuštės ir laukia ligonių. Neregiai bei silpnaregiai gydytis nevažiuoja dėl kelių priežasčių: norinčių gauti kelialapį laukia nemažas vargas. Pirmiausia kažkodėl gydantis gydytojas nenoriai rekomenduoja tokiam gydymui. O gavus gydančio gydytojo rekomendaciją, tenka kreiptis į poliklinikos reabilitologą, kuris turi duoti sutikimą. Be jo sutikimo kelialapį labai sunku gauti. Tada tenka keliauti į teritorinę ligonių kasą. O ten irgi gali pasisekti arba ne. Ne vienas sulaukia atsakymo - nėra pinigų. Atsiranda uždaras biurokratinis ratas, siuntinėjimas vienų pas kitus. Šį uždarą ratą įveikti labai sunku, kartais net neįmanoma.

Dar viena kliūtis - kelios reabilitacijos rūšys. Neregiai ir silpnaregiai iki šiol naudojasi palaikomąja reabilitacija. Deja, ši reabilitacijos forma nyksta, nes neregiams neskiriami palydovai. Šiame straipsnyje pamėginsime išsiaiškinti reabilitacinio gydymo realijas.

Reabilitacinio gydymo kliūtys

Paprastai reabilitacinis gydymas skiriamas po sunkios ligos ar operacijos. Tada nėra jokių kliūčių. Kitais atvejais kliūčių nemažai. Pasak Lietuvos aklųjų ir silpnaregių sąjungos centro tarybos pirmininko pavaduotojo Sigito Armono: "Reabilitacinis gydymas - viena iš labiausiai mus neraminančių medicinos sričių. Pastaruosius penkerius metus domiuosi šia problema. Pirmiausia pateiksiu susimąstyti verčiančią statistiką. Prieš 5 metus šiuo gydymusi pasinaudojo 600 mūsų sąjungos narių, pernai - tik 222, o šių metų pirmąjį ketvirtį - vos keli. Jeigu išliks tokia tendencija, tai palaikomojo reabilitacinio gydymo galimybe šiais metais tepasinaudos vos 50 regėjimo invalidų."

Ne vienas gydytojas nesupranta, kad neregys ar silpnaregis turi ir kitokių susirgimų, kuriuos reiktų gydyti ne stacionare, o sveikatos reabilitacijos centre. Jau seniai įrodyta, jog klimato pakeitimas labai teigiamai veikia žmogaus sveikatą. Pasak LASS Vilniaus ir Alytaus apskričių tarybos socialinio darbo koordinatorės Likumidos Orlovos:" Reabilitacinio gydymo kelialapių gavimo problema atsirado prieš kelerius metus. Ir kiekvienais metais ji vis aktualesnė. Manau, šioje gydymo srityje žmonės, turintys regėjimo negalią, skriaudžiami. Ypač neregiai. Silpnaregiai, perėję kryžiaus kelius, dar išsikaulina vieną kitą kelialapį, o neregiai šia gydymo paslauga nebegali pasinaudoti. Žmonėms, neturintiems regėjimo likučio, palaikomosios reabilitacijos paslaugos neteikiamos."

Norintiems pasigydyti prie jūros ar kitose Lietuvos gydyklose neretai į pagalbą suskumba LASS apskričių tarybų darbuotojai. Jie ne tik palaiko ryšius su gydančiais gydytojais, reabilitologais, bet ir rašo vadinamuosius garantinius raštus, kuriuose garantuoja, kad šis žmogus nėra koks apsimetėlis ir jam būtinas palaikomasis reabilitacinis gydymas. Deja, šie raštai nėra veiksmingi. Vieni poliklinikų vadovai geranoriškai sutinka bendradarbiauti, kiti visus raštus, telefoninius pokalbius ignoruoja. Neregiai priversti beprasmiškai varstyti gydytojų, poliklinikos vedėjo, teritorinių ligonių kasų duris. Pasitaikė atvejų, kai mūsų sąjungos darbuotoja, palydėjusi neregę į polikliniką ir mėginusi ginti jos teises, buvo apkaltinta nesąžiningumu.

Dar opesnė problema - gauti palaikomosios reabilitacijos kelialapį neįgaliesiems, gyvenantiems kaime ar mažuose miesteliuose. Tokiems žmonėms į sveikatos priežiūros įstaigą tenka važiuoti ne vieną dešimtį kilometrų. "Mūsų rajone mažai kas gauna tokį kelialapį. Kaimo žmonės kantrūs ir patiklūs. Jie nemoka kautis su biurokratais. Į sveikatos priežiūros įstaigas kreipiasi tik iš būtinybės, ligos sugriebti. Mat vieni neturi kam palikti savo ūkelio, kiti bijo palikti namus, treti - neturi palydovo. Be to, susiduriama su kelialapio forminimo sunkumais, nes vieni gydytojai dirba anksti iš ryto, kiti - po pietų. O ir kelionė brangiai kainuoja," - pasakojo LASS Švenčionių rajono tarybos pirmininkė Stasė Mažuolienė.

Teritorinių ligonių kasų vaidmuo

Šiuo metu reabilitacinio gydymo kelialapius gauna gydymo įstaigos, kurios ir pačios sprendžia, kurį ligonį siųsti gydytis.

Ligonių kasos apmoka gydymo išlaidas Lietuvos gyventojams, apdraustiems privalomuoju sveikatos draudimu. Į šį sąrašą patenka ir žmonės, turintys įvairią negalią. Bet reabilitacinis gydymas nėra priskirtas prie būtinosios pagalbos.

Kiekvienais metais sveikatos apsaugai skiriama vis mažiau ir mažiau lėšų. Pernai sumažėjo 5 proc. Sveikatos biudžetas suskirstytas į kelias dalis. Visų pirma tai pirminės sveikatos priežiūros paslaugos: poliklinikos, šeimos centrai ir t.t. Minėtinos antrinio lygio paslaugos: gydytojų specialistų konsultacijos ir stacionarinis gydymas. Trečia - tai lėšos, skirtos vaistams kompensuoti bei ambulatoriniam gydymui. Dar minėtinos reabilitacinio gydymo išlaidos.

Pasak Vilniaus miesto Teritorinės ligonių kasos darbuotojos, kuruojančios reabilitacinį gydymą, Rūtos Obcarskienės: "Šią sąmatą kiekvienais metais tvirtina privalomos sveikatos draudimo taryba. Kiekvienos apskrities teritorinei ligonių kasai skiriama konkreti pinigų suma ligonių reabilitaciniam gydymui. Pagal įstatymą iš kitos biudžeto eilutės pinigų šiam reikalui paimti negalime. Palyginę šiuos metus su 2000 metais, matome, kad reabilitacijai skiriamų lėšų sumažėjo 30 proc."

Nuo šių metų sausio 1 dienos galioja nauja sveikatos draudimo įstatymo redakcija, pagal kurią antirecidyviniam gydymui skiriama labai nedaug lėšų. Dabar antirecidyvinis gydymas kompensuojamas tik vaikams iki 7 metų 90 proc. bazinės kainos arba vaikams invalidams iki 18 metų. Apie suaugusių antirecidyvinį gydymą įstatyme nekalbama. "Pagal Sveikatos apsaugos ministerijos 92 įsakymą, nustatantį reabilitacinio gydymo organizavimą bei teikiamas paslaugas, numatyta, jog antirecidyvinės paslaugos teikiamos žmonėms, sergantiems lėtinėmis ligomis, po ūmių ligų ir invalidams. I ir II grupės invalidams taikoma palaikomoji reabilitacija. Pagal įsakymą palaikomoji reabilitacija priskirta prie antirecidyvinio gydymo. Taigi ligonių kasos - aklavietėje. Kadangi įstatymas antirecidyvinio gydymo kompensuoti neleidžia, o palaikomoji reabilitacija priskirta prie antirecidyvinio gydymo, tai Vilniaus teritorinė ligonių kasa, atsižvelgdama į pacientų poreikius, ryžosi palaikomąją reabilitaciją traktuoti kaip reabilitacinio gydymo rūšį ir sumokėti gydymo išlaidas," - mintimis dalijosi Vilniaus teritorinių ligonių kasų atstovė R.Obcarskienė.

Išeities ieškojimas

Diskusija reabilitacinio gydymo temaKovo 14 dieną LASS Vilniaus ir Alytaus apskričių taryboje vyko posėdis diskusija tema "Reabilitacinis gydymas". Diskusijoje dalyvavo visos suinteresuotos pusės. Nepaisant LASS centro tarybos pastangų, kol kas nepavyko išspręsti palaikomosios reabilitacijos klausimų. Anot S. Armono, tėra žodinis susitarimas, kad LASS iš ligonių kasų gaus tam tikrą vietų skaičių. Deja, tai tik žodžiai, kurių niekas nepaiso.

"Baltijos" poilsio namų reabilitacinio centro vadovas Kęstutis Liepis susirinkusius užtikrino: "Mūsų reabilitacijos centras pritaikytas žmonėms su regos negalia gydyti. Mes gydome ne tik akis, bet ir visą organizmą. Mūsų reabilitacijos centras teikia daug įvairiausių procedūrų. Deja, ligonių nėra daug. Priežastys: vietos poliklinikų gydytojų abejingumas, nenoras siųsti gydytis, reabilitacinių siuntimų išdavimo tvarkos nežinojimas ar neišmanymas. Manau, derėtų kiekvienoje apskrityje surengti tokią diskusiją. Vertėtų šiuo klausimu konsultuoti gydytojus. Tada pacientai tikrai laimėtų - nebūtų dirbtinių užtvarų norintiems gydytis."

Diskusijos dalyviai vienbalsiai nutarė įsteigti koordinacijos centrą. Centro užduotis - šviesti ir konsultuoti gydytojus bei pacientus dėl reabilitacinio gydymo. Kitas tikslas - glaudus bendradarbiavimas su teritorinėmis ligonių kasomis bei gydymo įstaigomis: poliklinikomis, ligoninėmis.

* * *
[Skaityti komentarus] | [Komentuoti] | [Turinys] | [Mūsų tinklapis]