NETEKOME

 

NETEKOME TALENTINGO ŽMOGAUS


Antanas RuginisŠių metų vasario 19 dieną eidamas 76-uosius metus mirė Lietuvos aklųjų ir silpnaregių sąjungos veikėjas Antanas Ruginis.

A. Ruginis gimė 1927 m. rugpjūčio 12 dieną Mažeikių rajone, Dargių apylinkėje, Auksodės kaime. Lankė Auksodės pradinę mokyklą. 1936 m. apako. 1941 m. atvyko į Kauno aklųjų mokyklą ir ten mokėsi iki 1948 metų.

1948 m. persikėlė į Vilnių, įsidarbino Vilniaus LAD GM kombinate darbininku. Lietuvos aklųjų draugijoje dirbo ir įvairų visuomeninį darbą. Nuo 1959 m. iki 1961 m. - LAD Panevėžio GMK direktoriaus pavaduotojas. Nuo 1961 iki 1969 m. - LAD Šiaulių GMK direktorius. Nuo 1969 m. iki 1991 m. - LASS Kauno įmonės direktorius. A. Ruginis buvo ilgametis LAD ir LASS valdybos ir prezidiumo narys, yra apdovanotas daugeliu garbės raštų, Garbės ženklo ordinu, turėjo ir kitokių apdovanojimų.

A. Ruginis nuo darbininko išaugo iki direktoriaus. Dirbdamas studijavo teisę, domėjosi ekonomikos mokslais. Buvo sąžiningas ir griežtas vadovas, visada laikydavosi žodžio ir, kiek galėdamas, padėdavo žmonėms. Galvoje turėdavo visos įmonės reikalus, ir įmonės reikalai, vadovaujant Ruginiui, visada būdavo geri. Buvo sukūręs net savo verslą.

Netekusi Ruginio, Lietuvos aklųjų ir silpnaregių sąjunga prarado gabų ir talentingą žmogų.

* * *
[Turinys] | [Mūsų tinklapis]