MUMS RAŠO

Valentinas ČYŽAS

KELI ŠTRICHAI KNYGNEŠIO PORTRETUI


Atidesni mūsiškio žurnalo skaitytojai, ko gero, dar pamena 2001 m. maniškį pasakojimą apie Jurbarko krašte spaudos draudimo laikais besidarbavusį aklą knygnešį Juozą Ignatavičių. Rašinį tuomet baigiau entuziastingais pažadais rasti šio žmogaus palikuonis ir jo amžino poilsio vietą. Pažadai pažadais, o gyvenimas, buitis rikiuoja į eilę vis naujus darbus, kol kartą imi ir spjauni į viską. Štai vieną iš tokių dienų likimas mane suvedė su vaikystės ir paauglystės metais tėvelį per žmones lydėjusio sūnaus Felikso pirmagimiu - Jonu Ignatavičiumi. Šiuo metu gyvenančiam Ariogaloje knygnešio anūkėliui - tik septyniasdešimt pirmieji.

"Iš atminties gilumų ne kartą iškyla garbaus amžiaus, daugiau nei vidutinio ūgio, stamboko, tiesios laikysenos neregio senelio paveikslas. Mano tėvelis, be kalvystės, buvo dar devynių amatų meistras, tad namuose turėjome dviratį, baterinį radijo imtuvą, iš karklo pintus baldus. Senelis su šeima gyveno Viduklėje, tačiau didžiųjų religinių švenčių, atlaidų dienomis buvo nuolatinis mūsų svečias. Po varginančio, ilgokai trunkančio šurmulio bažnyčioje ir šventoriuje pailsėti jis prisėsdavo tai į pintą fotelį, tai ant sofutės. Klausydavosi radijo. Rankos tuo pat metu iš lėto lig smulkmenų liesdavo kiekvieną baldo detalę. Vakarais kartu su tėveliu jiedu įsitaisydavo ant sofutės. Štai tada ir prasidėdavo, rodos, niekada nesibaigiančių atsiminimų maratonas. Man, vaikui, viskas buvo įdomu, tačiau pabaigos dažniausiai sulaukdavau sapnų karalystėj. Visagalis laikas, trapi žmogaus atmintis daug ką iš tų laikų trynė ištrynė, bet kaip šiandien menu senelio rankas, atidžiai čiupinėjančias sofutės priekį, užsibaigiantį platoku grioveliu jau vidinėje jos dalyje. Padaręs šį atradimą senelis ir sako tėtei: "Tai še kur ir kiek mes galėjome suslėpti tada, joks žandaras nebūtų atradęs." Gal pora kartų dviračiais mes su tėveliu lankėmės pas jį namuose. Pažįstamoje aplinkoje senelis jautėsi kaip ta žuvis vandenyje, o šiaip naudojosi lazdele. Kartais prisireikdavo ir palydovo paslaugų."

* * *
[Turinys] | [Mūsų tinklapis]