VIRŠELIS

 

A. MAKNOVAS. AKLASIS MUZIKANTAS


Parašas po iliustracija

Žurnalo skaitytojams pristatomas jau pažįstamas dailininkas Aleksandras Maknovas, iliustravęs vieną iš paskutiniųjų Vladimiro Korolenkos (1853-1921) "Aklojo muzikanto" leidinių. Iliustracijoje dailininkas jau įprasta natūralistine maniera vaizduoja penkerių šešerių metų mažą aklagimį berniuką. Rusų dailininkas, kaip ir daugelis reginčiųjų, įsivaizduoja, kad aklumas - tai baisi, slegianti neregį tamsa. Tai ryšku ir šioje įstabioje iliustracijoje. Kairėje paveikslo pusėje, tamsiame fone, stovi vos įžiūrimas Piotras, kuris tiesia savo ranką į instrumentą. Jaunos moters pirštai tuoj palies klavišus. Jos žvilgsnis nukreiptas į mažametį sūnų.

Kairėje iliustracijos pusėje dominuoja tamsa, kuri savo skraiste apgaubė ne tik būsimąjį garsų muzikantą, bet ir negandą išgyvenančią motiną. Dešinė paveikslo pusė kaip kontrastas sklidina šviesos ir gaivių spalvų. Ten žydrame fone plasnoja nuostabios baltos gervės, simbolizuojančios regėjimą, šviesą bei neišsipildžiusius motinos lūkesčius.

Vytautas GUDONIS

* * *
[Turinys] | [Mūsų tinklapis]