SOCIALINIS DARBAS

Irena MATULIENĖ

MINTYS PO SOCIALINIŲ PSICHOLOGINIŲ MOKYMŲ


Dabar rajonuose jau kuriamas, kai kuriuose rajonuose jau sukurtas savivaldybinio lygio socialinės globos įstaigų tinklas, steigiamos socialinių paslaugų teikimo į namus, socialinio konsultavimo tarnybos, atsiranda visuomeninės (ateityje plėtosis ir privačios) socialinių paslaugų teikimo institucijos. Ir jau jaučiama konkurencija, kuri laikui bėgant didės.

LASS centro taryba šioje srityje turi sukaupusi nemažą patirtį teikdama socialinę pagalbą savo organizacijos nariams, todėl šiai sričiai skiriamas dėmesys ir resursai.

VU, LTU, VDU, Šiaulių ir Klaipėdos universitetai ruošia šio darbo specialistus bei socialinius darbuotojus. Tačiau konkrečiame darbe, siekiant suteikti visavertę ir efektyvią pagalbą, reikalingas darbuotojų kvalifikacijos kėlimas ir profesinis tobulinimas. Kyla poreikis pasidalinti sukaupta patirtimi su kolegomis, pasisemti naujų žinių ir įgūdžių, kad socialiniai darbuotojai galėtų išvengti "perdegimo" sindromo šiame nelengvame darbe.

LASS centro tarybos iniciatyva 2002 metų pabaigoje (spalio, lapkričio, gruodžio mėnesiais) Kelmėje, Vilniuje vyko seminarai tema "Asmens psichosocialinis prisitaikymas", kurio leitmotyvas buvo bendravimas. Ypač atmintinas trijų dienų seminaras - videotreningas Mažeikiuose (beje, regione vykęs pirmą kartą). Jame dalyvavo LASS narių, socialinių darbuotojų, tiflopedagogų, savivaldybės, švietimo, centro darbuotojų atstovai.

Taigi, praėjus šiek tiek laiko, susigulėjus ir aprimus emocijoms, išryškėjo bendras vaizdas, vertinimai, dėl ko tai buvo daroma, ir ko dar nežinome bendravimo srityje, o nežinome daug ko, nes nebuvome mokomi, be to, kokie rezultatai.

Bendravimas yra pagrindinė socialinio darbuotojo darbo priemonė, nes nuo tarpasmeninės sąveikos kokybės, bendros socialinės kompetencijos ir gerų bendravimo įgūdžių priklauso darbo efektyvumas. Taigi mokymuose, naudojant videoaparatūrą, buvo mokomasi efektyvesnių elgesio būdų, tobulinami bendrieji ir specialieji tarpasmeniniai bendravimo mokėjimai ir įgūdžiai, koreguojamos asmenybės nuostatos ir vertybių reikšmės. Mokymosi procesas buvo priartintas prie realaus gyvenimo.

Pagrindinės darbo technikos: vaidmenų pratimai, įvairios mokymosi užduotys, teoriniai intarpai.

Grįžtamasis ryšys, gaunamas iš grupės narių, grupės vedėjų ir filmuotos medžiagos, leisdavo įvertinti savo elgesį, suvokti, ko norėjome, kaip tą padarėme ir kokį rezultatą gavome. Taip yra ir kasdieniniame darbe bei gyvenime: numatome, ką norime pasiekti, ir stengiamės tai realizuoti, o dėmesio realizavimo priemonėms skiriame mažai, todėl rezultatas ne visada atitinka lūkesčius. Tada dažniausiai kalti aplinkiniai, kurie "nieko nesupranta ir nesugeba įžvelgti mūsų gerų paskatų".

Gilinantis į bendravimą, pasirodo, kad trūksta elementarių bendravimo įgūdžių: nemokame ir nenorime klausytis, neatsižvelgiame į pašnekovą, neįsigiliname į problemas ir svarstytinus klausimus, puolame juos spręsti arba siūlyti savo sprendimus. Visuomenėje nepriimta pranešti žmogui, ką jis daro ne taip ir kas trukdo bendrauti, todėl neturime savo veiksmų įvertinimo ir toliau elgiamės pagal anksčiau susiformavusius neveiksmingus elgesio šablonus.

Panašių socialinių psichologinių mokymų metu atsiranda unikali galimybė įvertinti savo elgesį, pastebėti, koks bendravimas yra efektyvus, o koks - trukdo. Intensyvus mokymasis padeda ne tik atpažinti neefektyvų elgesį, bet ir jį koreguoti. Efektyvaus mokymosi ir tobulėjimo pagrindas - nuostatų į žmogų, aplinką, socialinę pagalbą kitimas. Ateina suvokimas, kad bendraujant aktualios amžinos tiesos:"Ką pasėsi - tą ir pjausi", "Nedaryk kitam to, ko nenori, kad tau darytų". O mes labai dažnai esame linkę tai pamiršti.

Taigi, keičiantis nuostatoms, keičiasi ir santykiai su aplinkiniais bei savimi, suvokiama, kad nėra vienintelės neginčytinos tiesos. Todėl tik bendraudami suvokiame: šalia mūsų - įdomūs žmonės, "bendrus namus" statome visi.

Vienkartinių mokymų neužtenka, siekiant esminių pokyčių. Pakartotinai susitikus, toliau nagrinėjamos naujos temos, įvertinama, kokie pokyčiai įvyko nuo paskutinio grupinio darbo, modeliuojamos naujos situacijos ir nauji elgesio būdai. Programa sudaryta iš kelių etapų: vienos dienos paskaitų ciklas, trijų dienų įvadinis socialinis psichologinis mokymas, pakartotinas dviejų dienų mokymas ir po keturių šešių mėnesių - vienos dienos užsiėmimas.

Grupinio darbo patyrimas suteikia galimybę bendrauti toliau, dalintis patirtimi su grupės nariais ir pasibaigus mokymams. Taigi pasiekiama ne tik asmeninio tobulėjimo, bet sukuriama bendradarbiavimo atmosfera tarp kolegų ir institucijų.

Suvokimas, kad žmogui padėti galima ne tik materialiai, bet ir geru žodžiu, dėmesiu ir nuoširdumu - dar vienas socialinių psichologinių mokymų rezultatas. Kuo profesionalesnis darbuotojas, tuo labiau jis suvokia bendravimo, kaip pagrindinės savo darbo priemonės, svarbą. Žmogui reikia ne gailesčio, kuris žeidžia ir išskiria jį iš visuomenės, bet nuoširdaus supratimo ir lygiaverčio bendravimo. Tokia bendravimo forma suteikia galimybę negalią turinčiam žmogui atrasti jėgų ir suvokti dar nesuvoktas gyvenimo vertybes, pasijusti lygiaverčiu aplinkos dalyviu ir suvokti, kad kiekvienas iš mūsų yra unikalus ir nepakartojamas kaip gamta. Kiekvienas yra savaip vertingas ir tik nuo jo priklausys, kaip jis sugebės pasinaudoti gyvenimo suteiktais šansais, o mes visi turime gerbti jo asmeninį pasirinkimą.

Saugodami psichinę sveikatą bei kurdami dvasinį komfortą turime išmokti statyti ne "apsaugos nuo kitų sienas", bet tiesti "tiltus", jungiančius mus vienus su kitais matomais ir nematomais ryšiais.

Todėl panašūs mokymai padės atsitiesti ir realizuoti savo individualius gabumus akliems ir silpnaregiams ir jų artimajai aplinkai (šeimai, draugams ir kt.), padrąsins imtis atsakomybės už save patį, savo šeimą, savo teises, padės suvokti, kad už savo gyvenimą atsakingas pats žmogus. O tokiais žmonėmis besirūpinančių organizacijų vaidmuo - padėti susivokti situacijoje, suteikti žinių ir drauge, ranka rankon, ieškoti savo vietos klaidaus ir nelengvo gyvenimo sūkuriuose.

Tokių ir panašių minčių kilo po trijų dienų darbo Mažeikiuose.

* * *
[Turinys] | [Mūsų tinklapis]