FOTOAKIMIRKA

 

 


Parašas po nuotrauka

Grupę vienminčių Tartu miesto neregių vienija kelionių aistra. Jie kartu keliauja jau daugelį metų. Šiai grupei vadovauja Tartu miesto aklųjų istorijos muziejaus direktorius neregys istorijos mokslų daktaras Aldo Kals. Šio energingo žmogaus iniciatyva jo vienminčiai rajonas po rajono aplankė visas žymiausias Estijos vietas. Pernai jie keliavo po Latviją. Šių metų spalio mėnesį viešėjo Lietuvoje. Svečiai aplankė Kryžių kalną, Šiaulius, Kretingą, Palangą, Klaipėdą, Nidą. Planuoja pabuvoti Rytų Lietuvoje. Tolimesniuose planuose - Skandinavijos šalys. Tai gražus ir sektinas pavyzdys. Estų neregiams keliauninkams norisi palinkėti naujų įspūdžių, nepasotinamo gyvenim geismo, susitikimų su senais bičiuliais ir naujų pažinčių.

Vytauto Gudonio nuotraukoje: grupė estų keliautojų prie šv. Petro ir Povilo katedros Šiauliuose.

Vytautas GUDONIS

* * *
[Turinys] | [Mūsų tinklapis]