FOTOAKIMIRKA

 

 


Parašas po nuotrauka

Šių metų spalio 17-18 dieną Lietuvos aklųjų ir silpnaregių ugdymo centre įvyko konferencija "Žmogus su regėjimo negalia ir informacinė aplinka", skirta informacinių technologijų akliesiems ir silpnaregiams diegimo Lietuvoje dešimtmečiui. Joje draugijos "Spindulys" prezidentė Eda Krasnadamskienė akliesiems studentams padovanojo 10 kompiuterių. Spalio 26 dieną vykusiame LASS studentų organizacijos susirinkime kompiuteriai išdalinti. Kai kurie studentai jau turėjo kompiuterius, tačiau naujieji labiau tinka studentų mokymuisi. Turėtus senesnės modifikacijos kompiuterius jie atidavė kitiems. Taigi realiai naujus galingesnius kompiuterius po šios "Spindulio" dovanos turi 14 studentų.

Vytauto GENDVILO nuotraukoje: "Spindulio" prezidentė E. Krasnadamskienė prie dovanotų kompiuterių.

* * *
[Turinys] | [Mūsų tinklapis]