IŠ MŪSŲ KALENDORIAUS

Dr. Valentinas Vytautas TOLOČKA

MUZIEJAUS SUKAKTIS


Lapkričio 1 d. sukanka 25 metai, kai pradėjo veikti Lietuvos aklųjų bibliotekoje įsteigtas (1977) Lietuvos aklųjų istorijos muziejus. Jo steigimu rūpinosi ir nuostatų projektą parengė tuometinis LAD centro valdybos pirmininko pavaduotojas Juozas Karlikauskas. Pirmasis muziejaus vedėjas buvo Justinas Stirblys, antrasis - Antanas Grigutis, dabartinis - Saulius Plepys. Muziejaus fondų tvarkytoja - Julija Plepienė. Muziejuje sukaupta apie 900 įvairių eksponatų ir daugiau nei 17 000 nuotraukų bei jų negatyvų. Be nuolat veikiančios ekspozicijos, yra rengiamos ir proginės parodos.

Pirmoji mintis steigti muziejų kilo Kauno aklųjų institute, instituto vadovui Jonui Mikėnui dar 1940 m. pradžioje. Sausio 24 d. pedagogų tarybos posėdyje buvo pavesta mokytojai Elenai Eskytei įrengti instituto veiklos muziejų. Pradėta kaupti eksponatus. Šį darbą nutraukė sovietinė ir hitlerinė okupacijos.

* * *
[Turinys] | [Mūsų tinklapis]