JUBILIEJAI

Janina BREIVIENĖ

PALAIMOS TAVO NAMAMS


Pirmoji iš kairės - G. Girčytė. Nuotrauka iš Šilti pavasariniai lietūs žadino snaudžiančius pumpurus, saulėtos vasaros džiugino gėlėtomis pievomis, paukščių čiulbesiu, kol pagaliau atskubėjo - taip nelauktai! - auksinis ruduo su ankstyvomis šalnomis ir apsunkusiais nuo vaisių sodais... Ir štai vėlų rudenį laukiame didelės šventės - neeilinio penkiasdešimtojo - Genutės gimtadienio.

Kad Jūs žinotumėt, kas tai per žmogus! Ji džiaugiasi kiekviena diena, likimo dovanotu susitikimu, net skausmu. Jei ji pasirodo - bus linksma, jei nėra dainų - tuoj bus...

Vaikystėje duonos nebuvo per daug, bet dainų...

- Kas ten per šventė pas Girčius, kad netyla dainos? - stebėdavosi kaimynai.

O tėvelis po dienos darbų (mat buvo batsiuvys) ištiesdavo pavargusias rankas ir mažame kambarėlyje suskambėdavo muzika. Net nepriteklių, ligų prispausti šie žmonės mokėjo šypsotis, suprasti kitų skausmą, dalintis skalsia duona. Genutės prašymu tėveliai į savo vargingą šeimą priėmė ir užaugino mergaitę, o vėliau - jos paliktą dukrelę, kurią išmokino ir kuri dabar ją Mama vadina.

Daugiau kaip dvidešimt metų LASS Zarasų rajono organizacijai vadovauja Genovaitė Girčytė. Metai bėga, valdžios keičiasi, o geresnės vadovės neatsiranda. Jos rūpesčiu organizacijai nupirktos patalpos, jos suremontuotos, išgražintos. Čia jauku susitikti dainininkams, muzikantams. Čia užsuka žmonės pasiguosti. Kartais jie sulaukia ir paramos - dvasinės ar materialios.

Visų draugų, bendradarbių, kaimynų vardų sveikiname jubiliatę: palaimos Tavo namams, šviesos Tavo mintims, erdvės Tavo planams ir energijos - jiems įgyvendinti.

* * *
[Turinys] | [Mūsų tinklapis]