TIFLOPEDAGOGIKA

Prof. Vytautas GUDONIS

DAR VIENA TIFLOPEDAGOGŲ LAIDA


Pastaruoju metu, taupant lėšas, tiflopedagogai rengiami Šiaulių universiteto Kvalifikacijos institute. Į jį priimami žmonės, turintys aukštąjį išsilavinimą. Pageidautina, kad jie jau dirbtų pagal šią specialybę. Viso kurso apimtis - 80 kreditų. Per dvejus metus tokių kursų klausytojai įgyja specialybės žinių - nesvarbu, kur ir kokį darbą dirba, be to, kiekvienas atlieka dvi privalomas praktikas. Praktikos vyksta specializuotose ugdymo įstaigose, skirtose ikimokyklinio, mokyklinio amžiaus sutrikusios regos vaikams. Kursų pabaigoje laikomas kvalifikacijos egzaminas. Šios laidos kursų klausytojai už mokslą dar nemokėjo. Be to, kursus parėmė ir LASS, todėl grupė praktikų galėjo kartu su kursų klausytojais pagilinti savo žinias ir įgyti aklųjų orientacijos erdvėje mokymo įgūdžių.

Direktorė doc. L. Ušeckienė ir prorektorius doc. Šių metų rugsėjo 20 dieną Šiaulių universiteto Baltojoje salėje buvo įteikti aukštojo mokslo diplomai ir suteikta tiflopedagogo kvalifikacija 15 kursų klausytojų. Trumpai pristatysiu naujus tiflopedagogikos specialistus.

Aušra Gabrėnienė - Panevėžio savivaldybės administracijos švietimo skyriaus metodikos poskyrio vyresnioji specialistė. Ji glaudžius ryšius palaiko su Panevėžio specialaus darželio - mokyklos "Linelis", skirto sutrikusios regos vaikams, pedagogais.

Vesta Galčienė - LASUC socialinio ugdymo skyriaus tiflopedagogė. Dirba su sutrikusios regos vaikais ir suaugusiais, kuruoja sutrikusios regos mokinius, besimokančius bendrojo lavinimo mokykloje. Netekusius regėjimo suaugusius moko orientacijos erdvėje, kasdieninių gyvenimo įgūdžių.

Jūratė Jakštienė - taip pat dirba LASUC socialinio ugdymo skyriuje tiflopedagoge. Su sutrikusios regos vaikais ir suaugusiais neregiais dirba ir stacionare, ir ugdytinių namuose.

Vilma Juodžbalienė - Kauno silpnaregių internatinės mokyklos socialinio ugdymo skyriaus vadovė bei gydomosios kūno kultūros mokytoja.

Aldona Mieliauskienė - Panevėžio K. Ramanausko lopšelio-darželio vyr. auklėtoja.

Giedrė Petkuvienė - Kauno silpnaregių internatinės mokyklos lietuvių kalbos mokytoja.

Audronė Petronaitytė - Panevėžio specialiojo darželio - mokyklos "Linelis" pradinių klasių mokytoja.

Grita Strankauskienė - Kauno silpnaregių internatinės mokyklos vokiečių kalbos mokytoja.

Liucija Samkuvienė - Panevėžio specialiojo darželio - mokyklos "Linelis" auklėtoja.

Diana Straukienė - Jurbarko Naujamiesčio vidurinės mokyklos mokytoja. Individualiai dirba su ikimokyklinio amžiaus sutrikusios regos vaikais bei suaugusiais.

Ana Tumėnienė - ŠU humanitarinio fakulteto rusų kalbos katedros reikalų tvarkytoja.

Reda Urnienė - Kauno silpnaregių internatinės mokyklos muzikos mokytoja.

Nijolė Vaitkevičienė - Šilalės raj. Bokštų pradinės mokyklos vedėja ir mokytoja.

Jelena Zotova - Visagino vaikų darželio "Gintarėlis" auklėtoja. Dirba su ikimokyklinio amžiaus sutrikusios regos vaikais.

Aldona Zubienė - Klaipėdos aklųjų ir silpnaregių ugdymo centro tiflopedagogė, šios kurso grupės seniūnė.

Visoms šioms jau diplomuotoms tiflopedagogėms palinkėkime sveikatos, energijos ir kūrybingumo jų kilniame darbe. Dėkojame Šiaulių Petro Avižonio regos centro direktorei Audrei Rovienei ir Panevėžio specialiojo darželio - mokyklos "Linelis" direktorei Zitai Bartaševičienei, kurios sudarė geras sąlygas šių kursų praktikoms.

* * *
[Turinys] | [Mūsų tinklapis]