NAUJOVĖS

 

DAR ŠIS TAS APIE SKAITMENINĘ KNYGĄ


Šiemet "Mūsų žodis" prabilo apie skaitmeninę knygą: ketvirtajame numeryje apie ją rašė A.Valenta, dešimtajame buvo kalbėta apie skaitmeninę knygą Danijoje ir pasaulyje. Iš dešimto numerio galėjo susidaryti nuomonė, kad geriausia skaitmeninė knyga yra pagal "DAISY" programą. Vis dėlto ši programa dar nėra išbaigta ir mūsų aklųjų bibioteka, kuri ir vadovauja skaitmeninės knygos kūrimui, nutarė dar knygų "DAISY" formatu neįgarsinti - kol kas pasilikti prie jau išbandyto MP3 formato. Dar vienas iš motyvų, lėmusių šį pasirinkimą, yra tas, kad "DAISY" formatu knygas galima skaityti tik su specialiu skaitytuvu, kuris labai brangus, o MP3 formatu skaitant galima naudoti masinius grotuvus arba kompiuterį, todėl komisija, kuri rūpinasi skaitmeninės knygos kūrimu, ir nutarė: kasetės yra atgyvena ir su jomis palaipsniui, o ne iš karto bus atsisveikinta. Nuspręsta nedelsiant pereiti prie įgarsintos skaitmeninės knygos. Iš pradžių prie MP3 formato, po kelerių metų - prie "DAISY" formato. LASS centro tarybos pirmininko pavaduotojas S.Armonas teigė: "Šiais metais iš valstybinės programos lėšų nupirksime 200 kasetinių magnetofonų. Tai turėtų būti paskutiniai kasetiniai magnetofonai, nupirkti LASS. Dar nuo praėjusių metų yra likę 60 kasetinių magnetofonų. Tai visas numatomas kasetinių magnetofonų kiekis. Ateinantys metai - Neįgaliųjų metai, todėl Vyriausybei esame parengę bei pateikę 200 tūkstančių vertės skaitmeninės knygos parengimo bei įgyvendinimo programą. Realiai 2003 metais galėsime nupirkti 200 MP3 formato kompaktinių plokštelių grotuvų. Tokio grotuvo kaina - 350-400 Lt. Dabar apie 100 žmonių aktyviai naudojasi kompiuteriais - tie žmonės MP3 formatu išleistas knygas galės kompiuteriais ir skaityti. Vadinasi, jau 2003 metais nauju skaitmeniniu būdu įgarsintas knygas galės skaityti irgi apie 300 mūsų sąjungos narių. Vėliau pirksime kasmet po 300-400 MP3 formato kompaktinių plokštelių grotuvų. Manau, pereinamasis laikotarpis prie skaitmeninės knygos truks 3-4 metus. Gal pavyks gauti ir papildomų lėšų. Tada viskas vyks sparčiau".

Prognozės nėra dėkingas dalykas. Tikėkimės, kad numatytas planas bus įgyvendintas. Viena aišku - kasetės atgyvenusios, taigi turime žengti drauge su techniniu progresu. Reikia pastebėti, kad MP3 formatu įgarsintos knygos niekur nedings ir tada, kai imsim naudotis "DAISY" formatu. Abu formatus bus galima skaityti su ta ta pačia technika.

"M.Ž." informacija

* * *
[Turinys] | [Mūsų tinklapis]