LASS LITERATŲ KŪRYBA

Vida MIKNIENĖ

 

 

Valentino AJAUSKO piešinysVAIKUI

Tų klausimų - šimtų šimtai,

Kiek žvilgsny nekaltam jų spindi!

Pilni bitelių aviliai,

Takeliai - rytdienon laimingi.

 

Dar rūpesčių nėra delnuos -

Mamos glėbin skubi sušilti,

Ir okeane paslapčių

Tau šitaip norisi panirti.

 

Vaikystė - tarsi vyturys,

Lopšinė ten pati gražiausia.

Tik aidas ten, tam toly, liks

Prie pamėgtos namų pakriaušės.

 

* * *

Kiekvienas medis turi savo kvapą,

Ir savo spalvą, ir savas valdas.

Su jais kaskart pasidalinti maga

Slapčiausiais iš visų jausmų kerais.

 

Ievų žieduos vaikystė juokias, krykščia,

Alyvose - jaunystės pažadai!

Jau taip seniai moksleiviška draugystė

Alėjom tom nutolo pasislėpt.

 

Baltuosiuos jazminuos - trapiausi siekiai,

Jau niekas už klaidas nebeatleis.

Šalčiu padvelks vidurvasario alkis,

Nors taip baltai akacijos žydės.

 

Erškėtrožėmis išbujos godumas

Ir nusidrieks šalikele visa.

Kiekvienas kvapas, skonis, lauko krūmas -

Lyg toks pažįstamas, lyg galbūt ne?

 

MELO AKYS

Melo šitokios didelės akys,

O tu jų visiškai nematai!

Kokios gilios tos nuojautos šaknys -

Netiesa, pasakyta kitaip!

 

Neramu melo tojoj pastogėj -

Žvilgsny tam - tarsi žaibo blyksme.

Meno to niekas dar nepranoko,

Tik nuo jo nukentėjo savaip.

 

MOTINAI

Ištieskim ranką ilgesiui,

takais švelnumo eikim

tuos motinų vargus apgobdami

jausmų skraiste.

Į meilės rūpestį žvelgi

akių dosnumo

pilną kraitį,

ir nuojauta tokia tiki,

lakia sėkme.

Tuos motinų džiaugsmuos

uždekim žvaigždę laimei!

Žydėjimu gegužiniu

būkim šalia -

Bus liūdno rudenio mažiau,

tų užmaršties paveikslų,

lopšinės vizija tokia

vaikystė ten!

 

SILPNAREGYSTEI

Troškimai tie keli -

žvaigždžių beribiai mirksniai.

žvelgi aukštybėn,

jas regi - džiaugies!

Tarsi kalnais minčių ovalai ritas,

ir neramaus vangumo - nė žymės.

Noruos plakies:

šermukšniais apdalina,

prisiragavus -

nuovokos ugnis.

Pristingame kažko brangaus -

ironija kvatot pratrūksta,

o laiko mesto iššūkio

jau darosi per daug,

kol spindesį žvaigždžių

aptinka akys.

Išsidėlioja tūkstančiai vilčių,

nors kontūrai pilki

ir blankūs siluetai,

bet iš krypties tokios -

neišklysti!

* * *
[Turinys] | [Mūsų tinklapis]