SEMINARAI, KONFERENCIJOS

Augustinas ROTUNDAS

DEŠIMT METŲ SU KOMPIUTERIU


Šių metų ruduo - gausus nedidelių, bet mielų sukakčių. Spalio pradžioje šventėme garsinės knygos keturiasdešimtmetį, o spalio 18 d. paminėjome Lietuvos aklųjų ir silpnaregių ugdymo centro kompiuterių technikos taikymo skyriaus dešimties metų veiklos sukaktį. Kadangi šių metų Baltoji lazdelė skirta informacinėms technologijoms, tai ši sukaktis gražiai įsikomponuoja ir į "lazdelės" renginių programą. Kompiuterių technikos taikymo skyrius buvo įkurtas 1992 m. spalio mėn., kai iš Jungtinių Amerikos Valstijų grįžo metus jose mokęsis informatikos mokytojas Vitas Purlys. Jau 1992 m. rudenį centras surengė pirmuosius kursus akliesiems kompiuterių vartotojams. Per 10 metų išleistos keturios profesionalių teksto rinkėjų grupės, surengta dešimtys kursų bei seminarų. Dabar kompiuterius savo darbe vartoja apie 200 aklųjų ir silpnaregių - pirmuosius įgūdžius jie gavo šiame skyriuje. Dirbti su kompiuteriais nuo pirmųjų klasių čia mokomi A. Jonyno vidurinės mokyklos mokiniai, suaugę aklieji ir silpnaregiai, išbandoma ir testuojama nauja kompiuterių technika bei programinė įranga. Be naujausių kompiuterinių technologijų mokomųjų programų savo darbo jau negali įsivaizduoti daugelis A. Jonyno vidurinės mokyklos mokytojų - tai irgi šio skyriaus nuopelnas.

Kompiuterių technikos taikymo skyriaus veikla ir patirtis apibendrinta spalio 18 d. vykusioje konferencijoje. Be "saviškių" kompiuterių vartotojų, joje dalyvavo Švietimo ir mokslo ministerijos sekretorius Dainius Mungaudis, Valstybinio informacinių technologijų instituto direktorius Saulius Sidaras, Švietimo informacinių technologijų centro direktoriaus pavaduotojas Gintaras Vaskela, Lietuvos invalidų reikalų tarybos pirmininkė Genutė Paliušienė, "Socrates" programos koordinatorė Gražina Kaklauskienė. Gražią ir, reikia pasakyti, gerokai netikėtą staigmeną pateikė draugijos "Spindulys" vadovė Eda Krasnadamskienė. Ji akliesiems studentams padovanojo 10 naujų kompiuterių.

Konferencijoje kalbėjo vienas iš kalbos sintezatoriaus kūrėjų, Vilniaus universiteto dėstytojas P. KasparaitisKonferencijoje neapsiribota vien nuveiktų darbų išvardijimu ir rezultatų konstatavimu. Daug kalbėta apie ateitį. Viena svarbiausių nūdienos problemų - kokybiško lietuvių kalbos sintezatoriaus sukūrimas. Konferencijos išvakarėse prakalbintas 1996 m. sukurtas lietuviškas sintezatorius "Aistis", tačiau jo kokybė, švelniai tariant, dar gana prasta. Nuo 1996 m. prie "Aisčio" nebuvo dirbta - neskirta šiam reikalui nei dėmesio, nei lėšų. Vienas iš sintezatoriaus kūrėjų, Vilniaus universiteto dėstytojas Pijus Kasparaitis dabar su "Aisčiu" dirba tik, kaip sakoma, "iš idėjos". Tačiau ar ilgai? Valstybinio informacinių technologijų instituto direktorius S. Sidaras informavo, kad rengiamos metodikos, kaip negalią turintiems žmonėms pritaikyti šalies interneto svetaines. Pirmasis projektas, kurį rengiamasi įgyvendinti, - neįgaliesiems pritaikyti LR Seimo tinklalapius.

* * *
[Turinys] | [Mūsų tinklapis]