TARPTAUTINEI BALTOSIOS LAZDELĖS DIENAI

 

BALTOJI LAZDELĖ SU NACIONALINIU TRANSLIUOTOJU


Sodinant ąžuoliuką sveikinimo žodį tarė LR Seimo pirmininko pavaduotojas G. Steponavičius (centre)Pasitikdamas Tarptautinę baltosios lazdelės dieną, Vilniaus aklųjų laisvalaikio ir užimtumo centras nusprendė ją paminėti kartu su Lietuvos radiju bei televizija (LRT). Spalio 13 d. prie LRT rūmų Vilniuje, Konarskio gatvėje, buvo pasodintas tikėjimo ir vilties ąžuoliukas. LRT rūmuose veikė aklųjų laisvalaikį ir kultūrinį gyvenimą atspindinti paroda: nematančių žmonių rankdarbiai, garsinės ir brailio knygos. Lietuvos radijo ir televizijos salėje vyko Vilniaus aklųjų laisvalaikio ir užimtumo centro saviveiklininkų koncertas.

Sodinant ąžuoliuką ir vėliau, atidarant parodą, dalyvavo LR Seimo narys, Seimo pirmininko pavaduotojas Gintaras Steponavičius, LRT generalinis direktorius Valentinas Milaknis, žiniasklaidos atstovai. Vienas iš renginio LRT rūmuose tikslų - atkreipti žiniasklaidos, visuomenės dėmesį į neregių ir silpnaregių vietą besikuriančioje informacinėje visuomenėje, į galimybę naudotis regintiems žmonėms prieinamais informacijos ištekliais.

Atrodo, kad daugiau ar mažiau tai pavyko. Spalio 14 d. Lietuvos radijo pirmosios programos laidoje "Ryto garsai" dalyvavo žurnalistai Vytautas Gendvilas ir Alvydas Valenta. Kartu su laidos vedėju Vytautu Markevičiumi jie diskutavo apie aklųjų ir silpnaregių vietą informacinėje visuomenėje. Spalio 15 d. televizijos laidoje "Labas rytas" dalyvavo kompiuterių specialistas Vitas Purlys. Aklųjų problemoms savo laidą "Agentūra SOS" spalio 15 d. vakare skyrė ir Nijolė Oželytė. Joje dalyvavo Alvydas Valenta ir silpnaregė vokiečių kalbos vertėja bei dailininkė Aušra Pakalaitė, parodytas reportažas apie aklųjų įdarbinimą. Laidos metu "Hansa-LTB" banko atstovas spaudai Rosvaldas Gorbačiovas pranešė įdomią naujieną: lapkričio mėn. Kaune "Hansa-LTB" planuoja pastatyti pirmąjį Baltijos valstybėse neregiams pritaikytą bankomatą.

Baltąją lazdelę minime kiekvienais metais - kiekvienais metais ją skiriame kuriai nors aklųjų gyvenimo sričiai ar didesnei problemai. Ne visada iš karto galime matyti rezultatus, tačiau akivaizdu, kad darbas nenueina veltui.

"M.Ž." informacija

* * *
[Turinys] | [Mūsų tinklapis]