TARPTAUTINEI BALTOSIOS LAZDELĖS DIENAI

Vytautas GENDVILAS

ŠĮ KARTĄ - PLUNGĖJE


Štai jau dešimt metų Lietuvoje minima Tarptautinė baltosios lazdelės diena. Lietuvos aklųjų ir silpnaregių sąjungos centro taryba nutarė, kad šiųmetiniai renginiai turi vykti Plungėje. LASS dienoms Plungėje pasibaigus galima sakyti, kad sprendimas buvo teisingas.

Pradžia

Tarptautinės baltosios lazdelės dienos paminėjimo pradžios reikėtų ieškoti pirmojoje rugsėjo pusėje. Tada į Plungę atvykusi LASS Klaipėdos ir Telšių apskričių tarybos pirmininkė Nijolė Klepikienė ėmė ieškoti talkininkų šiam renginiui. Anksčiausiai šiai šventei pradėjo ruoštis Plungės meno mokyklos moksleiviai. Bet apie tai kiek vėliau.

Pats Baltosios lazdelės dienos paminėjimas prasidėjo sekmadienį - spalio 13 dieną - Plungės Šv. Jono Krikštytojo bažnyčioje mišiomis už akluosius ir jais besirūpinančius žmones. Jose giedojo viešnia iš Klaipėdos - neregė Zofija Vilkienė.

Spalio 14 dieną aklųjų ir silpnaregių ugdymo specialistai, aklieji ir silpnaregiai vaikai susitiko su Plungės meno mokyklos, Senamiesčio vidurinės ir Nausodžio pagrindinės mokyklos moksleiviais bei pedagogais. Šių renginių dvasią, matyt, geriausiai atspindi Plungės meno mokyklos direktorės Genovaitės Žiobakienės pasakyti žodžiai: "Aš džiaugiuosi, kad yra diena, kai mes suklūstame ir sužinome, kad yra tokių žmonių, kurie gyvenimą jaučia širdimi ir delnais. Šią dieną mes galime pajusti, kad kartais neįvertiname savo gyvenimo. Reikia atvirai pasakyti, kad neregių pasaulį mes nelabai pažįstame."

Paroda

Daugiausia renginių vyko spalio 15-ąją - Tarptautinę baltosios lazdelės dieną. Tą dieną visi rinkosi į Plungės kultūros namus. Čia ir įvyko dauguma tos dienos renginių.

Parodoje - UAB “Regseda” gaminiai iš šiaudųTarptautinės baltosios lazdelės dienos paminėjimas prasidėjo parodos atidarymu. Parodoje Plungės visuomenė supažindinta su neregių gyvenimu. Apie Lietuvos aklųjų ir silpnaregių sąjungą bylojo įvairi informacinė medžiaga. Darbinę veiklą atspindėjo tautodailininkų darbai ir UAB "Regseda" produkcija. Tačiau didžiausio susidomėjimo sulaukė Plungės meno mokyklos jaunųjų dailininkų piešinių paroda "Neregio gyvenimas mano akimis". Prieš pradėdami piešti, vaikai aiškinosi, kaip neregiai gyvena, kaip rašo, kaip bendrauja. Informaciją rinkosi iš savo aplinkos, prisimindami blogai matančius arba ir visai nematančius žmones. Parodai ruošėsi trys moksleivių grupės. Į ją atrinkti trylika geriausių darbų. Meno mokyklos direktorė G. Žiobakienė parodos atidarymo dalyviams kalbėjo: "Po susitikimo su neregiais vaikais iš Klaipėdos ir Mažeikių mūsų moksleiviams buvo pasiūlyta užmerkus akis pareiti į savo klases. Ne vienas jų sukluso: o kaip tai galėčiau padaryti? Dėkojame, kad jūs esate, kad mums rodote savo gyvenimą, mus mokote".

Parodos atidaryme koncertavo LASS Tauragės rajono aklieji ir silpnaregiai muzikantai.

Konferencija

Vėliau surengta konferencija, kurioje nagrinėtos Plungės akliesiems ir silpnaregiams aktualios nūdienos problemos. Joje dalyvavo seniūnijų socialiniai darbuotojai, seniūnai, mokyklų, darželio, kuriame ugdomi vaikai su negalia, atstovai.

Konferencijos prelegentai S. Armonas (kairėje), Plungės rajono meras Vytautas Jonutis susirinkusiems kalbėjo: "Šiais metais Plungė atšventė 210 metų savivaldos jubiliejų. Ir mūsų rajone tikrai buvo daug renginių. Tačiau aš džiaugiuosi, kad Lietuvos aklųjų ir silpnaregių sąjunga nusprendė savo respublikinį renginį surengti būtent Plungėje. Plungės rajonas yra vienas iš tų nedaugelio, kur mieste žmonių gyvena daugiau nei kaime. Didelis ir Plungės intelektualusis potencialas. Pakankamai stipri pramonė. Bedarbystės lygis rajone nesiekia 9 proc., kai Lietuvos vidurkis - 11 proc. Aš įsitikinęs, kad rėmėjų daugės. Tada geriau galėsime padėti ir žmonėms su negalia, bus lengviau vykdyti ir socialinę politiką".

Savivaldybės ligoninės vyr. gydytoja Vanda Bučienė sakė: "Prabėgs dar keleri metai ir, aš tikiu, kad mes galėsime jums padėti ir neliks tų bėdų, apie kurias šiandien kalbame. O kol kas dėl pasaulinės pažangos, dėl milžiniško gyvenimo tempo, daugėjant neurologinių susirgimų, gausėjant senyvo amžiaus žmonių, daugėja ir akių susirgimų. Turime ir savų problemų: pas mus dar išlieka eilės pas okulistus. Šiuo metu "auginamės" vieną jauną rezidentę, akių gydytoją, ir tikimės, kad ateityje bus lengviau. Šiais metais taip sutapo, kad Plungės "Rotary" klubas Plungės ligoninei padėjo parengti programą ir per tarptautinę "Rotary" organizaciją gauti 40 000 litų akių ligų kabinetui modernizuoti. Dabar akių ligų kabinete turime visą įrangą, kurią paprastai turi tik privatūs akių ligų kabinetai. Šiandien - Tarptautinės baltosios lazdelės dieną - kartu su "Rotary" klubu darome draugiškumo gestą: jų padovanota aparatūra veltui tiriame žmonėms regėjimą ir matuojame akispūdį".

Jau šešti metai Plungėje dirbanti rajono tiflopedagogė Loreta Kerpauskienė, remdamasi savo praktika, sakė, kad tiflopedagoginė pagalba vaikams ir jų tėveliams yra būtina nuo pat ankstyvųjų vaiko gyvenimo metų. Kuo ji bus anksčiau teikiama, tuo bus geriau vaikui. Ji paminėjo, kad rajone yra keturiolika vaikų su regėjimo negalia. Iš jų trys - visiškai nemato.

Plungės meno mokyklos direktorė G. Žiobakienė susirinkusiems sakė, kad pasitarus su pedagogais pasiryžta Plungės meno mokykloje sudaryti visas sąlygas mokytis vaikams su regėjimo negalia. Direktorė sakė: "Manau, kad aš ir meno mokyklos kolektyvas padarysime viską, kad vaikai su regėjimo negalia nebūtų atskirti nuo meno - jie ir taip gyvenime jau yra nuskriausti, todėl bent čia nebūtų skriaudos".

LASS Plungės rajono organizacijos pirmininkas Algirdas Burvys susirinkusiems priminė, kad rajono organizacija įsikūrusi 1965 metais, o jis su aklaisiais ir silpnaregiais Plungėje bendrauja nuo 1974 metų sausio. Organizacija vienija 80 rajono žmonių. Iš darbingo amžiaus žmonių dirba tik keturi. A. Burvys susirinkusiems kalbėjo apie aktualiausias Plungės aklųjų ir silpnaregių nūdienos problemas.

Tuo pačiu metu, kaip ir konferencija, Plungės viešojoje bibliotekoje įvyko Plungės literatų klubo "Vingiorykštė" susitikimas su neregiais literatais Vaclovu Areima ir plungiškių žemiečiu dr. Valentinu Vytautu Toločka.

Scenoje Plungės aklieji ir silpnaregiaiKoncertas

Gausiausiai plungiškiai susirinko į Lietuvos aklųjų ir silpnaregių meno mėgėjų koncertą, pavadintą "Na, tai kas, kad nematau aš saulės". Jį pradėjo LASS Plungės rajono organizacijos mišrus vokalinis ansamblis. Renginio šeimininkas LASS Plungės rajono organizacijos pirmininkas A. Burvys susirinkusiems grojo lūpine armonikėle. Plungiškius keitė LASS Telšių rajono organizacijos mišrus vokalinis ansamblis, juos - Vytauto Kubilinsko vadovaujamas armonikierių duetas iš Kretingos. Koncerte dalyvavo ir LASS Tauragės rajono organizacijos ansamblis "Jonija", rašytojas V. Areima, armonikininkų trio iš Skuodo, poetas V. V. Toločka, Šilutės šeimyninis ansamblis "Vita", LASS Klaipėdos ir Telšių apskričių tarybos kultūros centro liaudiškos muzikos kapela "Vyra".

Koncerto pabaigoje LASS pirmininko pirmasis pavaduotojas Sigitas Armonas ir LASS Klaipėdos ir Telšių apskričių tarybos pirmininkė N. Klepikienė visiems, padėjusiems Plungėje surengti Tarptautinės baltosios lazdelės dienos paminėjimo renginius, įteikė padėkos raštus ir atminimo dovanėles.

Pabaigos žodžiai

Nutilus renginių šurmuliui LASS Klaipėdos ir Telšių apskričių tarybos pirmininkė N. Klepikienė pasidžiaugė, kad renginiai pavyko daug geriau, nei buvo tikėtasi. Visuose juose buvo gausu dalyvių ir žiūrovų.

Niekam ne paslaptis, kad proginiuose LASS koncertuose didesniąją žiūrovų dalį dažnai sudaro tie, kurie tuose koncertuose dalyvauja, kitaip tariant, patys meno mėgėjai. Plungėje taip neatsitiko. Koncerto klausėsi artipilnė salė. Taip atsitiko todėl, kad į renginius rimtai pažiūrėjo rajono socialinės paramos skyrius, vadovaujamas G. Vasylienės, į renginį iš seniūnijų suvežęs rajono akluosius ir silpnaregius bei liaudies dainai ir muzikai neabejingus žmones.

Verta prisiminti ir visuose spalio 15 dienos renginiuose dalyvavusio Plungės rajono mero V. Jonučio žodžius, pasakytus koncerto pabaigoje: "Renginiai, kurie vyko mūsų mieste, - tai dovana mūsų bendruomenei, mūsų žmonėms, mūsų kolektyvams. Mes turėjome progą pajusti tuos rūpesčius, tas problemas, kurias išgyvena aklieji, - žmonės šalia mūsų. Per tas dienas mes atradome daug draugų, nuostabių žmonių."

O štai laikraštyje "Plungės žinios" išspausdinto Daivos Gramalienės straipsnio "Žmogiškoji šiluma saulės nematantiesiems" mintis: "Baltosios lazdelės dienai skirti renginiai baigėsi. Ar pasikeis aklųjų ir silpnaregių gyvenimas kitomis dienomis, priklauso nuo mūsų visų". Lai būna išgirsti šie plungiškiams - ir ne tik jiems - skirti žodžiai.

www.lass.lt - Plungės meno mokyklos moksleivių piešinių paroda "Neregio gyvenimas mano akimis"

* * *
[Turinys] | [Mūsų tinklapis]