LASS XVI SUVAŽIAVIMUI PRAĖJUS

Sigitas ARMONAS

LASS ĮSTATŲ NAUJOVĖS


Mūsų organizacijos naujieji įstatai nėra labai pasikeitę. Juk išliko tie patys organizacijos tikslai ir uždaviniai. Tik kai ką pakoregavo pats gyvenimas ir naujasis LR Civilinis kodeksas. Kitaip sakant, kai ką pakeitė XVI suvažiavimas, kai ką reikėjo pakeisti pagal LR Civilinio kodekso nuostatas.

Šiomis nuostatomis vadovaujantis, žodis "institucijos", prie kurio jau buvome įpratę, pakeistas į "organus"(nors tie "organai" ir nelabai patiko), sujungti kai kurie buvę skyriai, aiškiau apibūdintas mūsų organizacijos struktūros padalinių statusas - jie įvardinti kaip filialai. Dabar įstatai tiksliau parodo, kad mūsų organizacija yra vienalytė, didelė organizacija, o ne regioninių organizacijų sąjunga. Bet taip buvo ir anksčiau. LR Civilinio kodekso padiktuota naujiena - tai priėmimas į LASS narius nuo 18 metų. Taip pat dabar LASS nariais galės būti ne tik LR piliečiai, bet ir LR pilietybės neturintys nuolatiniai LR gyventojai.

Suvažiavimas pakeitė miesto organizacijų formavimo principus. Dabar jos bus kuriamos vadovaujantis gyvenamosios vietos principu, o ne pagal darbovietes kaip anksčiau. Tokį sprendimą padiktavo mažas regėjimo invalidų skaičius įmonėse ir įstaigose. Dabar miestuose, jei tik bus reikalinga, galės būti kelios organizacijos.

Įstatuose įteisinta nauja nuostata apie neeilines apskričių organizacijų konferencijas. Jos, kaip ir neeiliniai suvažiavimai, galės būti šaukiamos, atsiradus būtinybei spręsti įmonės išlikimo, turto pardavimo ar kitą kurį nors gyvybiškai svarbų organizacijos klausimą.

Pasikeitė ir turto pardavimo tvarka. Dabar įmonės ar įstaigos, norėdamos parduoti ar įkeisti bankui LASS nekilnojamąjį turtą turės gauti 2/3 ne visų įmonėje ar įstaigoje dirbančių darbuotojų pritarimą, o tik joje dirbančių regėjimo invalidų. Įmonėje dirbantiems LASS nariams suteikta didelė privilegija ir atsakomybė spręsti nekilnojamojo turto klausimus.

Suvažiavimas įstatuose konkrečiau ir detaliau nusakė LASS narių teises ir pareigas, aiškiau nustatė šalinimo iš LASS narių procedūrą. Kaip relikto buvo atsisakyta LASS centro tarybos sekretoriaus pareigybių. Ši pareigybė buvo visuomeninė, ir sekretorius tik pasirašydavo centro tarybos nutarimus. Centro tarybos dokumentus tvarkė ir toliau tvarkys LASS centro tarybos darbuotojas. Nutarimus pasirašys tik centro tarybos pirmininkas.

* * *
[Turinys] | [Mūsų tinklapis]