LASS CENTRO TARYBOJE

Zita JUODKIENĖ

 


Spalio 9 dieną vykusiame centro tarybos posėdyje buvo aptarta 18 LASS organizacinių ir ūkinių klausimų.

Patvirtintas LASS centro tarybos reglamentas, kol kas patvirtintos 3 centro tarybos nuolatinės visuomeninės komisijos ir nustatytos jų veiklos funkcijos: socialinių ir kultūros reikalų (12 narių), informacinės aplinkos prieinamumo (10 narių) bei ūkio reikalų (7 nariai) komisijos. Reglamente numatyta, kad esant reikalui centro taryba gali didinti nuolatinių visuomeninių komisijų skaičių. Socialinių ir kultūros reikalų komisijos pirmininku patvirtintas LASS centro tarybos pirmininko pirmasis pavaduotojas Sigitas Armonas, informacinės aplinkos prieinamumo komisijos pirmininku - Kauno ir Marijampolės apskričių tarybos pirmininkas Stasys Babonas, ūkio reikalų komisijos pirmininku - VšĮ LASS centro taryba pirmininko pavaduotojas Stanislovas Plauška.

VšĮ Panevėžio ir Utenos apskričių aklųjų ir silpnaregių tarybai savo veiklą praplėtus kultūrinėmis funkcijomis, patvirtinta šios įstaigos įstatų nauja redakcija.

Centro taryba aptarė šių metų vasarą LASS įmonėse ir UAB vykusio audito pateiktą medžiagą apie LASS įmonėse gaminamą produkciją, jos savikainą, kitus ūkinius rodiklius bei buhalterinės apskaitos būklę. Pavesta ūkio reikalų komisijai išnagrinėti konkrečias audito išvadas ir parengti siūlymus centro tarybai, kuri kiekvienos įmonės situaciją nagrinės atskirai.

Aptarti ir įmonių veiklos šių metų antro ketvirčio rezultatai. Visos įmonės ir bendrovės ketvirtį baigė turėdamos balansinį pelną, bet gamybos nuostolis viršijo 302 tūkst. litų. Dėl skolų išlieka sudėtinga UAB "Regplasta" situacija. Per antrąjį ketvirtį įmonės įsiskolinimai darbuotojams sumažėjo bemaž 100 tūkst. litų. Vidutinis visose įmonėse dirbusių aklųjų procentas buvo 49,7.

Centro taryba patvirtino LASS įmonių ir UAB ūkinės veiklos rodiklius, atskaitomybės ir veiklos vertinimo tvarką, nustatė, kad už pateiktų duomenų teisingumą ir ataskaitų terminų laikymąsi yra atsakingas įmonės ar bendrovės direktorius.

Pritarta centralizuoto fondo iš LASS įmonių (bendrovių) lėšų bendroms LASS reikmėms finansuoti sudarymui, o 2002-2003 metais LASS įmonių (bendrovių) gautą pelną nutarta palikti LASS įmonėms (bendrovėms).

Centro taryba pritarė UAB "Regplasta" prašymui bei Kauno ir Marijampolės apskričių tarybos tarpininkavimui ir leido UAB "Regplasta" konkurso tvarka parduoti patalpas, esančias Savanorių pr. 206, Kaune, už ne mažesnę kaip 1 mln. litų sumą. "Regplastos" l.e.p. direktorei Danutei Zapolskienei ir VšĮ Kauno ir Marijampolės apskričių aklųjų ir silpnaregių tarybos pirmininkui S.Babonui pavesta sudaryti darbo grupę, kuri iki gruodžio 10 d. turi pateikti siūlymus dėl lėšų, gautų už parduotą nekilnojamąjį turtą, panaudojimo.

VšĮ Kauno ir Marijampolės apskričių aklųjų ir silpnaregių tarybai buvo leista iš UAB "Regplasta" pirkti patalpas Savanorių pr. 206, Kaune, už balansinę sumą išsimokėtinai iki 2003 m. gegužės 1 dienos ir pavesta perimti iš "Regplastos" nupirktose patalpose veikiančias nuomos sutartis bei jose numatytus nuomotojo įsipareigojimus.

Leista Panevėžio ir Utenos apskričių aklųjų ir silpnaregių tarybai parduoti LASS pastatą Ignalinoje, UAB "Liregus" labdaros būdu perduoti šilumos trasą Vilniaus miesto savivaldybei, LASS centro tarybai pavesta iki 2006 m. gautas pajamas iš pastato Žemaitės g. 21 nuomos naudoti pastatui įrengti ir eksploatacijos išlaidoms dengti, o kasmet, pasibaigus kalendoriniams metams, apie tai pateikti informaciją centro tarybai.

Išnagrinėjusi I gr. regėjimo invalido V. Bukaičio prašymą suteikti patalpų nuomos lengvatų, centro taryba rekomendavo pareiškėjui atsiskaityti už įsiskolinimus su UAB "Regplasta" pagal pasirašytas tarpusavio sutartis.

Aptarusi LASS revizijos komisijos pirmininko Giedriaus Stoškaus prašymą apmokėti auditorių samdymo išlaidas, nes komisijoje nėra šios srities specialistų, o Kauno ir Marijampolės apskričių taryba prašo revizijos komisijos patikrinti UAB "Regplasta" 2002 metų ūkinę veiklą, centro taryba leido VšĮ LASS centro taryba apmokėti faktines audito samdymo bei revizijos komisijos narių komandiruotės išlaidas, o UAB "Regplasta" direktorė įpareigota iki 2002 m. gruodžio 10 d., vadovaujantis LR Įmonių restruktūrizavimo įstatymu, parengti bendrovės restruktūrizavimo plano metmenis.

Centro tarybos padėkomis Tarptautinės baltosios lazdelės dienos renginių Plungėje proga už nuoširdų bendradarbiavimą apdovanoti Plungės rajono meras Vytautas Jonutis, socialinės paramos skyriaus vedėja Genovaitė Vasylienė, Plungės meno mokyklos direktorė Genovaitė Žiobakienė, viešosios bibliotekos direktorė Violeta Skėrienė, už puikų šių renginių organizavimą - LASS Klaipėdos ir Telšių apskričių tarybos pirmininkė Nijolė Klepikienė bei Plungės rajono organizacijos pirmininkas Algirdas Burvys. Zarasų rajono organizacijos pirmininkė Genovaitė Girčytė jubiliejinio gimtadienio proga centro tarybos padėka apdovanota už nuoširdų ilgametį darbą, aktyvų dalyvavimą LASS veikloje.

* * *
[Turinys] | [Mūsų tinklapis]