TEISĖS NAUJIENOS

Giedrius STOŠKUS

ŽODIS TAPO KŪNU


2002 m. kovo 5 d. LR Vyriausybės nutarimu Nr. 322 buvo 4 litais padidinta valstybinio socialinio draudimo bazinė pensija. Apie tai rašėme šių metų "Mūsų žodyje" Nr. 4. Prisimenu, jog tada viename iš viešų pasisakymų socialinės apsaugos ir darbo ministrė V.Blinkevičiūtė pažadėjo, kad rudenį planuojama vėl didinti valstybinio socialinio draudimo bazinę pensiją.

Nors sakoma, kad nei moterų, nei politikų pažadais tikėti negalima, tačiau šis ir moters, ir politikės pažadas buvo įvykdytas. 2002 m. rugpjūčio 28 d. LR Vyriausybės nutarimu Nr. 1363 (skelbtas laikraštyje "Valstybės žinios" 2002 m. rugpjūčio 30 d. Nr. 84, publikacijos eilės Nr. 3657) valstybinio socialinio draudimo bazinė pensija buvo padidinta dar penkiais litais. Minėtas nutarimas skelbia, kad nuo 2002 m. rugsėjo 1 d. valstybinio socialinio draudimo bazinės pensijos dydis yra 147 Lt. Kadangi daugumai senatvės ir invalidumo pensininkų pensijos mokamos už praeitą mėnesį, didesnes pensijas pensininkai pradės gauti nuo spalio mėnesio. Priminsiu, kad I grupės invalidų pagrindinė socialinio draudimo pensijos dalis bei I grupės invalidams mokama šalpos (socialinė) pensija yra lygi pusantros valstybinio socialinio draudimo bazinės pensijos dydžio. Taigi jos dydis nuo šių metų rugsėjo 1 d. yra 220,50 Lt. Vadinasi I grupės invalidams pensijos padidės ne penkiais, o net septyniais su puse lito.

II grupės invalidų pagrindinė socialinio draudimo pensijos dalis ir šalpos (socialinė) pensija lygi vienai valstybinio socialinio draudimo bazinei pensijai, todėl jiems mokamos pensijos padidės penkiais litais.

III grupės invalidų pagrindinė socialinio draudimo pensijos dalis ir šalpos (socialinė) pensija lygi pusei valstybinio socialinio draudimo bazinės pensijos, todėl jų pensijos turėtų padidėti tik dviem su puse lito.

Invalidų visuomeninių organizacijų įmonėms bus sunkiau pasinaudoti pridėtinės vertės mokesčio (PVM) lengvata

Po šių metų vasarą plačiai nuskambėjusių "Vilniaus prekybos" PVM skandalų Seimas susirinkęs į neeilinę sesiją 2002 m. rugsėjo 6 d. pakeitė LR Pridėtinės vertės mokesčio įstatymo 129 str. 10 d. (2002 m. rugsėjo 6 d. LR Pridėtinės vertės mokesčio įstatymo 129 straipsnio pakeitimo įstatymas Nr. IX-1066, skelbtas laikraštyje "Valstybės žinios" 2002 m. rugsėjo 18 d. Nr. 91, publikacijos eilės Nr. 3889). Apie pridėtinės vertės mokesčio lengvatas invalidus įdarbinančioms ir invalidų visuomeninių organizacijų įmonėms rašėme jau 2001 m. lapkritį "Mūsų žodyje" Nr. 11 bei 2002 m. gegužę "Mūsų žodyje" Nr. 5.

Jau 2001 m. lapkričio mėnesį skelbtame straipsnyje "Didelės lengvatos - maža naudos" buvo minėta, kad su invalidais sietinos dviejų rūšių PVM lengvatos.

1. PVM lengvata bet kokioms (nebūtinai invalidų visuomeninių organizacijų) gamybinėms įmonėms, kuriose dirba invalidai ir praktiką atliekantys studentai ar mokiniai. Šioms įmonėms į biudžetą mokėtinas PVM sumažinamas invalidams, studentams, mokiniams išmokėto darbo užmokesčio bei už juos sumokėtų socialinio draudimo įmokų dydžiu (išsamiau žiūrėkite 2001 m. "Mūsų žodis Nr. 11).

2. PVM lengvatos invalidų visuomeninių organizacijų įmonėms. Jau minėtame 2001 m. "Mūsų žodyje" Nr. 11 skelbtame straipsnyje buvo suabejota tokių lengvatų racionalumu, kadangi jomis gali pasinaudoti ir tokios invalidų visuomeninių organizacijų įmonės, kuriose nedirba nė vienas invalidas.

Gyvenimas parodė, kad šia PVM lengvata išties lengva piktnaudžiauti, ir ji nuo 2002 m. rugsėjo 18 d. panaikinta.

Tačiau kol kas iki 2003 m. gruodžio 31 d. palikta galioti pirmosios rūšies PVM lengvata, kuria, žinoma, gali pasinaudoti ir invalidų visuomeninių organizacijų gamybinės įmonės, jeigu jose dirba invalidai.

Kokios įmonės priskirtinos gamybinėms, šiuo metu nustato 2002 m. birželio 19 d. finansų ministro įsakymas Nr. 176 "Dėl įmonių priskyrimo prie gamybinių įmonių kriterijų sąrašo ir tvarkos patvirtinimo" (skelbtas laikraštyje "Valstybės žinios" 2002 m. birželio 25 d. Nr. 63, publikacijos eilės Nr. 2556). Šis finansų ministro įsakymas numato visiškai tokius pat įmonių priskyrimo gamybinėms kriterijus kaip ir ankstesni teisės aktai, kuriuos aptarėme 2001 m. "Mūsų žodyje" Nr. 11, todėl šiame straipsnyje jų nekartosime.

Skaičiuojant paliktą galioti PVM lengvatą invalidus įdarbinančioms įmonėms svarbus yra Statistikos departamento prie LR Vyriausybės skelbiamas šalies ūkio darbuotojų vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis, kadangi į biudžetą mokėtinas PVM gali būti mažinamas tik vieno šalies ūkio darbuotojų vidutinio mėnesinio bruto darbo užmokesčio dydžio neviršijančia suma III grupės invalidams ar praktiką atliekantiems studentams, mokiniams ir nuo šio užmokesčio priskaičiuotomis socialinio draudimo įmokomis bei pusantro šalies ūkio darbuotojų vidutinio mėnesinio bruto darbo užmokesčio dydžio neviršijančia suma I ir II grupės invalidams ir nuo šio užmokesčio priskaičiuotomis socialinio draudimo įmokomis. Paskutinis šalies ūkio darbuotojų vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis buvo paskelbtas 2002 m. rugpjūčio 31 d. "Valstybės žinių" priede laikraštyje "Informaciniai pranešimai" ir jo dydis 2002 m. II ketvirčiui lygus 1113 Lt.

* * *
[Turinys] | [Mūsų tinklapis]