RENGINIAI

 

ŽODŽIO MAGIJA


Literatų susibūrimas "Zelvoje"Gamta dar beveik nerodė jokių rudens ženklų, nors buvo pati rugpjūčio pabaiga. Apie artėjantį rudenį bylojo nebent tik paukščių netrikdomas miškas ir ankstyvos vakaro sutemos. Štai tokį ramų rugpjūčio pabaigos trečiadienį Lietuvos aklųjų ir silpnaregių sąjungos poilsiavietė "Zelva" tapo prieglobsčiu mūzoms ir jų įkvėptiesiems. Kalbėti apie įkvėpimą šiais pragmatiškais laikais lyg ir ne visai išeitų, tačiau apie literatūrą - kodėl gi ne?

Rugpjūčio 28 d. į "Zelvą" rinkosi regėjimo negalią turintys literatai. Rinkosi be kokios nors itin svarbios priežasties - tiesiog šiaip sau, pabendrauti, padiskutuoti, paskaityti savos ir pasiklausyti kitų kūrybos. Antra vertus, gyvenime "šiaip sau" paprastai nebūna - visur esti vienokie ar kitokie dėsningumai. Prieš dvejus metus "Zelvoje" jau vyko panašus literatų susibūrimas, dabar - dar vienas. Atrodo, kad tai tampa tradicija. Tradicija tampa ir tai, kad kartu su mūsų literatais panašiuose susibūrimuose dalyvauja ir mažesnis ar didesnis būrelis profesionalių rašytojų ir poetų. Šiais metais tai buvo Juozas Aputis, Vladas Šimkus, Petras Venclovas, Elena Mezginaitė. Visi šie žmonės yra seni neregių literatų bičiuliai ir jų kūrybos konsultantai. Reikia pasakyti, kad tarp konsultuojamųjų irgi buvo vienas profesionalus rašytojas (Lietuvos rašytojų sąjungos narys) Valentinas Zaikauskas, o štai šiauliečių konsultantas Rimantas Vaitiekūnas nepriklauso jokioms sąjungoms, tačiau būtent jis skatino kelmiškį, dabar jau amžiną atilsį, Selestiną Grikštą rašyti, padėjo atrinkti ir skelbti jo kūrybą. R. Vaitiekūnas ir dabar tebesaugo kelis šimtus S. Grikšto eilėraščių. Šiauliečiai ir panevėžiečiai į "Zelvą" atsivežė ne tik literatų, bet ir dainininkų, muzikantų. Iš Klaipėdos atvyko tik viena literatė - Vida Miknienė. Be abejonės, atstumas, ne visai patogus laikas (savaitės vidurys), ir vis dėlto taip norėtųsi iš klaipėdiečių kažko daugiau - juk gyvena tiesiog Vakarų pašonėje!..

Literatų susibūrimo metu pristatyta šių metų neregių literatų konkurso nugalėtojo, prozininko Liongino Ragėno knyga "Paežerės vaizdeliai". Autorius gerai žinomas "Mūsų žodžio" skaitytojams - šiais metais savo "Paežerės vaizdelius" pagaliau jis surinko ir sudėjo į knygą. Tik neapsirikime: "Paežerės vaizdeliai" nėra jau tokie paprasti, kaip apie juos galima būtų spręsti iš pavadinimo.

Lietuvos aklųjų bibliotekos tiflotyros skyriaus vedėjas Juozas Valentukevičius pristatė LAB rengiamą neregių literatų kūrybos almanachą. Almanachas skaitytojus turėtų pasiekti dar šiais metais - jame 27 autorių kūryba.

Dvi dienas "Zelvoje" skambėjo savų ir nesavų poetų eilės, dainos, darbas vyko ir sveikatingumo komplekso salėje, ir "frakcijose". Tik partija buvo viena - pametusių galvas dėl literatūros. Niekas nepažadėjo, kad panašūs susibūrimai taps tradiciniai, bet visi apie tai galvojo.

"M.Ž." informacija

* * *
[Turinys] | [Mūsų tinklapis]