SOCIALINIS DARBAS

Birutė VALKIŪNIENĖ

Į "ŽVILGSNIO" VASARĄ GRĮŽTANT


Vasara - nuostabus laikas, dosniai maloninantis visus: didelius ir mažus, stiprius ir silpnesnius. Pastariesiems ji - galimybė primiršti rūpesčius, ramiau ir jaukiau pasijusti pasaulyje.

Panevėžio aklųjų ir silpnaregių vaikų globos bendrija "Žvilgsnis", remiama draugų ir bičiulių, galėjo šiemet suorganizuoti vasaros reabilitacinę stovyklą Šventojoje. Regėjimo negalios varginami vaikai džiaugėsi Baltijos jūros bangomis, gaiviu oru, saulės šiluma. Jei pritrūkdavo jos, nuotaiką skaidrino be galo šviesi stovyklos atmosfera. Ją kūrė vadovų rūpestis, sumanumas, entuziazmas, vaikų ir jaunuolių geranoriškumas, draugiškumas, mokėjimas matyti artimą ir su juo būti. Į bičiulišką draugiją visus telkė ir vienijo nenuilstanti bendrijos pirmininkė Staselė Tamoliūnienė.

Stovyklautojai kas vakarą dalyvaudavo įvairiuose renginiuose: tai "Misytę Žvilgsnytę" rinkdavo, tai "Geriausią šeimynėlę". Ekskursuodavo jie ir po Palangą, kopė į Birutės kalną, grožėjosi Tiškevičių rūmais ir senuoju parku, eidavo tiltu į jūrą, vaikštinėdavo jaukiomis senamiesčio gatvėmis.

Stovykla "Žvilgsnio" nariams - malonus sąlytis su sveikų žmonių pasauliu, į kurį eita be įtampos ir baimės, be nervingo susikaustymo, jaustasi drąsiai ir saugiai. Stovyklautojai tobulino orientavimosi naujoje aplinkoje ir savitvarkos įgūdžius.

"Žvilgsnio" bendrija labai dėkinga visiems, geranoriškai parėmusiems vaikus, padėjusiems jiems išvykti poilsiauti į Šventąją: "Liūtų" klubo prezidentui Dariui Grigoniui, socialinės paramos skyriaus vedėjai Genei Vaicekauskienei, Sveikatos ir švietimo skyriams, LASS centro tarybai, LASS Panevėžio ir Utenos apskričių tarybos pirmininkui Aloyzui Vilimui, LASS Panevėžio miesto ir rajono tarybos pirmininkei Zinai Kolalienei, mokytojai Reginai Aukštinaitienei. Jų gera valia šiltais įspūdžiais nuspalvino negalios nuskriaustų vaikų vasarą.

* * *
[Turinys] | [Mūsų tinklapis]