VIRŠELIS

 

SERBŲ MENAS


Pateikta iliustracija - tai eksponatas, kuris buvo demonstruotas XIX a. Maskvoje, vienoje parodoje apie slavų tautų kultūrą. Manekenai aprengti serbų tautiniais rūbais: du vaikai - mergaitė ir berniukas, ir senas, ilgais baltais plaukais ir tokiais pat ūsais, neregys muzikantas, ant kelių laikantis senovinį styginį instrumentą. Manoma, jog ši eksponato tema nėra atsitiktinė. Tokią prielaidą patvirtina ir mūsų moksliniai tyrimai. Tokiai prielaidai patikrinti sudarėme 1146 įžymių neregių, gyvenusių skirtingais laikotarpiais įvairiose šalyse, bibliografinį sąrašą. Šiuos žmones pagal profesijas suskirstėme į kelias grupes. Apie trečdalio (316 - 27,57 proc.) žymių neregių profesijos susijusios su muzikine veikla. Jie buvo muzikantai (dauguma grojo vargonais, fortepijonu, smuiku), kompozitoriai, dainininkai ir muzikologai. Šią labai seną neregių profesiją liudija ir pats seniausias iš mums žinomų aklo muzikanto vaizdavimo mene pavyzdžių - vizirio Nachto kapo Egipte (Tebuose) freskos fragmentas, kuriame matyti, kaip puotaujantiems svečiams skambina aklas arfininkas. Šiam meno šedevrui, kuriame pavaizduotas aklas muzikantas, daugiau kaip 3000 metų. Mums yra žinoma daug dailininkų, kurie istorijos raidoje vaizdavo neregį muzikantą. Ir tai ne dailininkų fantazijos vaisius. Jie atspindėjo realybę, nes visais laikais muzikanto profesija buvo neregiams prieinamiausia ir artimiausia.

Vytautas GUDONIS

* * *
[Turinys] | [Mūsų tinklapis]