IŠ NEREGIŲ KŪRYBOS

 

 


Jose Cervera Baltranas (1922 10 25) regėjimo neteko Ispanijos pilietinio karo metu, kai, būnant užnugaryje, draugai paėmė italų paliktą bombą, kuri sprogo jų rankose. Draugai žuvo.

Save Jose Cervera Baltranas vadina romantiška asmenybe ir, nepaisant ištikusios negandos, jaučiasi laimingas.

Valentino AJAUSKO piešinys

 

NORĖČIAU BŪTI

Norėčiau būti aš gėlė

Ir puošti tavo plaukus, -

Tuomet aš būčiau lyg pavasaris,

Kurio visi taip laukia.

Norėčiau būti ąžuolas

Šakom tankiom, lapotom -

Tuomet karštuosius saulės spindulius

Tau visuomet užstočiau.

Norėčiau būti aš aušra,

Mėnulis, saulė ar žvaigždė,

Idant iš mėlyno dangaus, miela,

Galėčiau visuomet tave regėt.

Iš ispanų kalbos vertė

Bronius DOVYDAITIS

* * *
[Turinys] | [Mūsų tinklapis]