SEMINARAI, KONFERENCIJOS

 

APIE NEŠIOJAMUS KOMPIUTERIUS IR INKLIUZIJĄ


ICEVI emblemaLiepos 27 - rugpjūčio 2 dieną Olandijoje, nedideliame Noordvijko pajūrio miestelyje, įvyko XXI tarptautinė ICEVI konferencija. ICEVI - tai žmonių su regėjimo negalia tarptautinė švietimo taryba. Organizacija veikia jau 50 metų, svarbiausi jos tikslai: žinias paversti praktine patirtimi, pagal Europos standartus rengti aklųjų ugdytojus, tobulinti mokymo metodus bei medžiagą. Organizacija vienija asmenis, užsiimančius vaikų ir jaunuolių, turinčių regėjimo negalią, ugdymu nuo ankstyvos vaikystės iki pilnametystės.

ICEVI kas dveji metai rengia tarptautines konferencijas, į kurias susirenka tiflopedagogai iš viso pasaulio. Štai ir šioje konferencijoje dalyvavo apie 700 aklųjų mokytojų bei švietimo specialistų iš daugiau nei šimto pasaulio valstybių, tarp jų ir iš Lietuvos - Švietimo ir mokslo ministerijos darbuotoja Regina Labinienė, Kauno silpnaregių internatinės mokyklos direktorė Janina Stuopelienė bei pavaduotoja Genutė Vaitkuvienė, Lietuvos aklųjų ir silpnaregių ugdymo centro kompiuterių technikos taikymo skyriaus vedėjas Vitas Purlys.

Konferencijoje diskutuota brailio rašto, regėjimo lavinimo temomis, buvo galima susipažinti su naujausiais kompiuterinės technikos pavyzdžiais. Bene didžiausia naujovė - pristatytas nešiojamas, maždaug telefono aparato dydžio, akliesiems skirtas kompiuteris su brailio klaviatūra. Nuo "kalbančios" užrašų knygutės, kurios Europos ar Amerikos akliesiems jau nebe naujiena, toks kompiuteris skiriasi tuo, kad jame išlaikyta ta pati sistema, ta pati "logika" kaip ir tikruose personaliniuose kompiuteriuose: "Windows" aplinka, ekrano skaitymo programa "Jaws" ir pan. Iki šiol gamintos "kalbančios" užrašų knygutės turėjo savo vidinę sistemą ir tuo skyrėsi nuo bendrų kompiuterinės technikos vystymosi tendencijų.

Konferencijoje demonstruotas pirmasis multimedijinis (vaizdo ir garso) akliesiems skirtas kompiuterinis žaidimas "Drive" (vairuotojas). Dar šiais metais žaidimas turėtų pasirodyti internete, o iš čia jį bus galima parsisiųsti į savo kompiuterius. Žaidimo esmė: neregys vairuoja automobilį, visa tai stebi regintis jo kompanionas, patarinėja, kur ir kaip važiuoti, mėto smagias replikas, pokštauja.

Olandijoje tarp tiflopedagogų vis garsiau skambėjo "inkliuzijos" sąvoka. Kadangi tai ganėtinai naujas dalykas net ir daugeliui švietimo darbuotojų, prie jo sustosime kiek ilgėliau. Pažodžiui "inkliuzija" reiškia "įterpimas, buvimas kartu". Kitaip sakant, neįgalaus vaiko ar suaugusio žmogaus buvimas tam tikroje bendruomenėje. Be abejonės, artimiausia "inkliuzijai" yra "integracija", kai kurie autoriai tarp šių sąvokų neįžvelgia principinio skirtumo - inkliuzija esanti nuoseklus integracijos rezultatas. Kiti gi, priešingai, tokius skirtumus įžvelgia, ir jeigu ne per pačias minėtąsias sąvokas, tai per jų priešingybes: integracijos priešingybė - segregacija (atskyrimas), inkliuzijos - ekskliuzija (atmetimas). Inkliuzijos šalininkai teigia: tarkime, šeimoje auga neįgalus vaikas - į šeimą jo niekas neintegravo, čia jis tiesiog yra. Jeigu vaikui prireikė gydytojo pagalbos, kreipiamės į gydytoją, jeigu kitokios - į tos srities specialistą. Panašiai turėtų būti ir tada, kai vaikas pradeda lankyti mokyklą ar suauga ir gyvena bendruomenėje.

Įdomu tai, kad, pavyzdžiui, daugelyje Afrikos valstybių integracijos, kaip socialinio reiškinio, niekada nė nebuvo. Kaip kažkada Mongolija iš feodalizmo peršoko į socializmą, taip jos nuo visiško aklųjų beteisiškumo dabar pereina prie jų inkliuzijos. Kitas klausimas, ar toks "šuoliavimas" yra gerai, tačiau atsakymą į šį klausimą galėsime gauti tik po dešimties ar dvidešimties metų, o kol kas yra, kaip yra.

Lietuvoje net daugeliui švietimo specialistų kalbos apie inkliuziją atrodo mažų mažiausiai kaip nesusipratimas: apie kokią inkliuziją galime kalbėti, jeigu vos vos "įsivažiuoja" integracija? Nesiimsime šių nuomonių vertinti, tepastebėsime, kad tai, kas egzistuoja pasaulyje, anksčiau ar vėliau vienokia ar kitokia forma pasieks ir mus. Bus tik geriau, jeigu apie tą dalyką jau šį tą žinosime, automatiškai jo nepriimsime arba taip pat automatiškai neatmesime.

"M.Ž." informacija

* * *
[Turinys] | [Mūsų tinklapis]